Calculul și construcția motoarelor (MAS)

Extras din proiect

1. aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLEMotorul cu ardere internă . Generalităţi
1.1Părţile componente ale unui motor cu ardere internă .
Motorul cu ardere internă este un agregat termic în care căldura produsă prin arderea unui combustibil se transformă în lucru mecanic , prin intermedilul unui fluid , numit fluid motor . 
Caracteristic M.A.I. este faptul că atât procesul de ardere ( transformarea energiei chimice a combustibilului în căldură ) cât şi procesul de transformare a căldurii în lucrul mecanic se desfăşoară în interiorul cilindrului motor .
Schema de principiu a unui M.A.I. monocilindric în patru timpi cu aprindere prin scântei se redă în fig.1.1
Pistonul 1 , care acţionează manivela 3 a arborelui cotit prin intermediul bielei 4 se deplasează în cilindrul 2 .În capul cilindrului se găseşte chiulasa 5 , în care sunt amplasate supapa de admisie ( SA ) 6, care comandă intraea în cilindru a gazelor proaspete şi supapa de evacuare ( SE )7, care comandă ieşirea gazelor arse 
Deschiderea şi închiderea supapelor este comandată de un arbore cu came ( eventual prin tijele împingătoare şi culbutorilor ) antrenat de la arborele cotit cu o viteză unghiulară /2 . 
La cealaltă extremitate a cilindrului se găseşte carterul superior 8 pe care sunt dispuse lagărele arborelui cotit şi carterul inferior 9 în care se găseşte de obicei uleiul de ungere .
1.2.Mărimi şi indici caracteristici motorului 
a) Punctul mort interior (P.M.I.) este poziţia extremă a pistonului , corespunzătoare volumului minim ocupat de gaze (Vc) sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei maxime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit ( L x r ) poziţie pentru care =0 şi =0 .
b) Punctul mort exterior (P.M.E) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare volumului maxim ocupat de gaze (Vk) sau poziţia pistonului corespunzătore distanţei minime dintre acesta şi axa de rotaţie a arborelui cotit ( l- r ) poziţie pentru care şi .
c) Cursa pistonului este spaţiul parcurs de piston între cele două puncte moarte.
; (1.1) 
unde = raza manivelei 
d) Alezajul reprezintă diametrul interior al cilindrului .
; 
e) Raportul cursă – alezaj este un parametru constuctiv al motoarelor şi se exprimă cu relaţia :
= (1.2) 
În funcţie de valoarea acestui raport , motoarele se clasifică în 
motoare subpătrate 
motoare pătrate 
motoare suprapătrate aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE
Pentru : M.A.C. .
f) Cilndreea unitară reprezintă volumul generat de piston prin deplasarea sa între cele două puncte moarte pe cursa .
(1.3) 
g) Cilindreea totală sau litrajul reprezintă suma cindreelor unitare ale tuturor 
cilindrilor . Cum cilindrii unui motor policilindric sunt constructivi identici rezultă 
unde = numărul de cilindri.
(1.4) aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE
h) Volumul camerei de ardere reprezintă volumul minim ocupat de fluidul motor când pistonul se găseşte la P.M.I. 
aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE(1.5) 
i) Volumul cilindrului reprezintă volumul maxim ocupat de fluidul motor când pistonul se găseşte la P.M.E.
(1.6) 
j) Raportul dr comprimare reprezintă raportul dintre fluidul maxim ocupat de fluidul motor , când pistonul se găseşte la P.M.E. şi volumul minim ocupat de acesta când pistonul se găseşte la P.M.I. 
aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE aaL1. INFLUENŢA DURATEI PROCESULUI DE INMUIERE ASUPRA UNOR PROPRIETĂŢI GEOMETRICE ALE BOABELOR DE FASOLE (1.7) 
Pentru M.A.C. .
k) Unghiul de rotaţie al arborelui cotit reprezintă unghiul făcut de manivelă cu axa cilindrului . Originea unghiului se alege corespunzător poziţiei pistonului în P.M.I. 
Se observă că la o cursă completă pistonul corespunde la un unghi iar pentru arborele cotit efectuează o rotaţie completă în timp ce pistonul parcurge două curse simple .
l) Turaţia motorului reprezintă numărul de rotaţii efectuat de arborele cotit într-un minut . 
Între unghiul , turaţia şi timpul există următoarea relaţie 
Aplicând regula de trei simple rezultă relaţia de legătură între mărimile menţionate mai sus :


Fisiere în arhivă (10):

  • CCMA cap1.doc
  • CCMA cap2.doc
  • CCMA cap3.doc
  • CCMA cap4.doc
  • CCMA cap5.doc
  • CCMA cap6.DOC
  • CCMA cap7.doc
  • CCMA cap8.doc
  • CCMA cap9.doc
  • tema de proiect.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!