Congelator cu Comprimare Mecanică de Vapori

Cuprins proiect Cum descarc?

Memoriu justificativ
Tema proiectului
Capitolul 1. Introducere în tehnica obţinerii frigului artificial
1.1 Evoluţia frigiderelor casnice pag.7
1.2 Agenţi frigorifici pag.12
1.3 Materiale de izolaţie pag.15
Capitolul 2. Compresoare frigorifice
2.1 Compresoare deschise pag.18
2.2 Compresoare semiermetice pag.19
2.3 Compresoare ermetice pag.23
Capitolul 3. Construcţia şi funcţionarea 
motocompresoarelor ermetice
3.1 Generalităţi pag.24 
3.2 Uleiuri frigorifice pag.25
3.3 Substanţe anticongelante (antigel) pag.25
3.4 Releul de pornire pag.26
3.5 Releul de protecţie pag.27
3.6 Termostatul pag.29 
3.7 Noi sisteme de pornire şi protecţie a motocompresoarelor ermetice pag.32
Capitolul 4. Calculul termic al instalaţiei frigorifice
4.1 Calculul ciclului teoretic al instalaţiei frigorifice cu R 134a pag.40
4.2 Calculul ciclului teoretic al instalaţiei frigorifice cu R600a pag.42
4.3 Dimensionarea şi alegerea compresorului pag.48
4.3.1 Calculul termic al compresorului care utilizeaza R134a
4.3.2 Calculul termic al compresorului care utilizeaza R600a
4.4 Dimensionarea şi alegerea schimbătoarelor de căldură pag.52
4.4.1 Vaporizatorul pag.53
4.4.2 Condensatorul pag.56
Capitolul 5. Schema electrică a congelatorului pag.60
Capitolul 6. Indicatori de exploatare a congelatoarelor casnice
6.1 Indicatori de funcţionare normală a agregatului frigorific pag.64
6.2 Defecţiuni şi cauzele producerii lor pag.66
Bibliografie :


Extras din proiect Cum descarc?

Memoriu Justificativ
Tehnologiile de fabricare a instalaţiilor frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare a luat o mare amploare. Scopul major al utilizării instalaţiilor frigorifice de refrigerare şi conservare a produselor alimentare este de a dezvolta şi perfecţiona toate verigile lanţului frigorific în aşa fel încât, prin acesta, să se contribuie în cât mai mare măsură la satisfacerea necesităţilor de alimentaţie raţională şi diversificată a populaţiei, la creşterea gradului de bunăstare şi civilizaţie.
Modernizarea tehnologilor de utilizare a frigului artificial în refrigerarea şi conservarea produselor alimentare impun, pe de o parte perfecţionarea sistemelor frigorifice, îmbogăţirea concepţiei şi performanţelor maşinilor şi aparatelor din cadrul acestora.
Lucrarea de faţă prezintă proiectarea unei combine frigorifice cu comprimare mecanică de vapori. Lucrarea este structurată în şase capitole.
Capitolul unu tratează bazele obţineri frigului artificial, evoluţia frigiderelor casnice, agenţi frigorifici şi a materialelor izolante, expunându-se proprietăţile agenţilor frigorifici, făcându-se o comparaţie între mai mulţi agenţi şi problematica influenţiei lor asupra mediului.
Capitolul doi prezintă generalităţi despre compresoare frigorifice : compresoare deschise, compresoare semiermetice, compresoare ermetice.
Capitolul trei tratează construcţia şi funcţionarea motocompresoarelor ermetice, uleiuri frigorifice, substanţe anticongelante şi sistemele de pornire şi protecţie a motocompresoarelor ermetice.
Capitolul patru prezintă calculul termic al instalaţiei frigorifice, dimensionare şi alegerea compresorului, modul de alegere a schimbătoarelor de căldură, diferite tipuri de condensatoare şi vaporizatoare ce pot fi alese.
Capitolul cinci cuprinde o prezentare a schemei electrice a congelatorului casnic.
Ultimul capitolul tratează indicatori de exploatare a congelatoarelor casnice, indicatori de funcţionare normală a agregatului frigorific, defecţiunile şi cauzele producerii lor.
Prin natura ei, lucrarea face legătura între specialitatea de frigotehnist şi beneficiarii frigului artificial.
TEMA PROIECTULUI
Să se proiecteze o combina frigorifica pornind de la următoarele date iniţiale :
- Puterea frigorifică: Qo=150 W
-Temperatura de vaporizare a agentului: to= -15°C
-Temperatura de condensare a agentului: tc= 55°C
Capitolul1. Introducere în tehnica obţinerii frigului artificial. 
Analiza unei ţări din punct de vedere tehnico-economic se poate face şi după nivelul de dezvoltare a industriei frigului. Această industrie este la fel de importantă ca industria energetică, cele două sectoare aflându-se într-o "simbioză" mai exact nu se poate concepe producerea frigului artificial fără energie electrică, iar în ultimul timp frigul artificial ajută la apariţia unor fenomene ce pot revoluţiona producţia şi transportul energiei electrice. 
Energia electrică s-a aflat încă de la începuturile frigotehniei moderne la originea proceselor din majoritatea sistemelor frigorifice.
Se poate afirma că tehnologile frigorifice au jucat şi vor juca un rol esenţial in creerea unor condiţii din ce în ce mai bune vieţii generaţilor actuale şi viitoare.
Un corp ce are temperatura mai ridicată decât al mediului cel înconjoară fie el lichid sau gazos se va răci pe cale naturală până la o temperatură de echilibru. Răcirea unui corp sub temperatura ambiantă se poate realiza numai printr-un aport de energie din exterior (de obicei energie electrică), aceasta realizându-se numai într-un sistem frigorific.
Acest lucru se poate observa în figura 1.1 
Fig 1.1
Qo - căldura preluată de la sursa rece
Qc - căldura cedată la sursa caldă
W - energia consumată de sistem pentru transfer
Ecuaţia de bilanţ termic are următoarea formă :
Qo+W=Qc
Sistemele frigorifice se clasifică astfel:
I)- după natura energiei consumate :
a) energie mecanică – sisteme frigorifice cu comprimare mecanică
b) energie termică
c) energie electrică
a) sistemele frigorifice care consumă energie mecanică se pot clasifica după natura fluidului de lucru astfel :
1) sisteme frigorifice cu comprimare mecanică de gaze – la care 
agentul de lucru rămâne tot timpul în fază gazoasă pe parcusul desfăşurării ciclului
2) sisteme frigorifice cu comprimare mecanică de vapori – la 
care au loc schimbări de fază L V (lichid – vapori)
b) sistemele frigorifice consumatoare de energie termică pot fi :
1) cu comprimare termocinetică (cu ejecţie)
2) cu comprimare termochimică (cu absorţie) :
- absorbţie
- adsorbţie
- ambele metode sunt valabile în cazul vaporilor
II) - după poziţia temperaturii ambiante :
a) instalaţii frigorifice – unde temperature mediului ambiant 
este mai mică decât temperatura de condensare Ta <Tc
b) pompe de căldură – unde temperatura mediului ambiant 
este mai mică decât temperatura de vaporizare Ta<Tc
c) termofrigopompe


Fisiere în arhivă (1):

  • Congelator cu Comprimare Mecanica de Vapori.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!