Reductor conic cu dinții drepți

Cuprins proiect

INTRODUCERE 3
1 ALEGERIA MOTORULUI ELECTRIC ŞI CALCULUL CINEMATIC AL 
MECANISMULUI DE ACŢIONARE 5
1.1 Alegerea motorului electric 5
1.2 Determinarea şi distribuirea raportului total de transmitere al MA 6
1.3 Determinarea parametrilor cinematici şi de forţă ai arborelor MA 7
2 ALEGEREA MATERIALULUI ANGRENAJULUI ROTII DINTATE ŞI DETERMINAREA TENSIUNILOR ADMISIBILE 8
2.1 Alegerea materialului şi calculul tensiunilor admisibile
3 CALCULUL DE PROIECTARE AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI 9
3.1 Calculul de predimensionare al angrenajului conic cu dantura dreaptă 9
3.2 Calculul forţelor în angrenaj 11
3.3 Calculul de verificare a angrenajului 12
4 CALCULUL ARBORILOR 14
4.1 Calculul de predimensionare.. 14
4.2 Calculul de dimensionare.. 14
4.2.1 Alegerea prealabilă a rulmenţilor 14
4.2.2 Elaborarea schiţei de dimensionare a reductorului cilindric 14
4.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui-pinion 17
4.2.4 Calculul de dimensionare a arborelui condus 21
4.3 Proiectarea constructivă a arborilor 25
5 CALCULUL RULMENŢILOR 26
5.1 Determinarea duratei de funcţionare necesare pentru MA 26
5.2 Determinarea capacităţii dinamice portante necesare a rulmenţilor 26
5.2.1 Capacitatea portantă dinamică necesară pentru rulmenţii arborelui pinion 26
5.2.2 Capacitatea portantă dinamică necesară pentru rulmenţii arborelui condus 27
5.3 Alegerea finală a rulmenţilor 28
6 PROIECTAREA CONSTRUCTIVĂ A ROŢII DINŢATE CILINDRICE 29
7 CALCULUL ASAMBLĂRILOR PRIN PANĂ 30
7.1 Calculul asamblării prin pană pentru arborele-pinion 30
7.2 Calculul asamblării prin pană pentru arborele-condus 31
BIBLIOGRAFIE 33


Extras din proiect

ÎNTRODUCERE
Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării maşinilor, conceperea mai profundă a procesului de calcul – proiectare – executare a organelor de maşini şi acumularea cunoştinţelor necesare pentru elaborarea proiectelor de curs la disciplinele de specialitate şi a celui de diplomă.
Funcţionarea oricărui reductor este însoţită de uzură, care este un proces de modificare treptată a dimensiunilor şi a formei pieselor la frecare. Uzura poate avea loc, cînd între suprafeţele de contact nimeresc particole dure, care deteriorează metalul.
Pentru funcţionarea normală a maşinii este necesar de asigurat un regim stabil de temperatură, deoarece degajarea ambundentă de căldură şi evacuarea proastă a căldurii pot provoca defecte. Căldura degajată înrăutăţeşte calitatea lubrifianţilor, fapt ce accelereaza uzura. 
Se numeşte reductor, mecanismul format din transmisii dinţate sau melcate şi serveşte pentru transmiterea relaţiei de la arborele motorului la arborele maşinii de lucru.
Reductorul este un mecanism care micşorează viteza unghiulară şi măreşte momentul de rotaţie în mecanismele cu acţiune de la motorul electric la maşina de lucru.
Reductorul are menirea de a micşora viteza. 
Reductoarele se clasifică după:
- tipul transmisiei;
- dinţate;
- melcate;
- numărul de trepte ( cu o treaptă, cu două trepte, etc);
- tipul roţilor dinţate ( cilindrice, conice, cilindro - conice);
- aşezarea arborilor reductorului în spaţiu ( orizontal, vertical).
Angrenajele conice se referă la tipurile de angrenaj cu axe concurente.
Reductoarele conice poseda urmatoarele dezavantaje: randamentele mai scăzute, executatrea mai complicată în legătură cu forma conică a roţii este mai dificilă. În legătură cu apariţia forţelor axiale este nevoie de o fixare mai complexă a arborelui.
Reductorul pe larg se întrebuinţează în diferite ramuri ale industriei constructoare de maşini, de aceea există şi mai multe tipuri de maşini.
Pentru a micşora dimensiunile organelor de maşini, în industria constructoare de maşini se întrebuinţează motoarele – reductoarele ce constau dintr-un agregat în care sunt unite motorul şi reductorul.
TEMA DE PROIECTARE
Sarcina tehnică nr.1
Mecanismul de aţionare a trasportorului cu role
Fig.1. Mecanismul de actionare a trasnportorului cu role in cadrul caruia este montat reductorul conic.
1- Motor electric (ME);
2- Transmisie prin curea trapezoidală (TD)
3- Reductor cu roti dinţate conice (CON)
4- Cuplaj (C)
5- Rolele transportorului
6- Roţile conducătoare ale transportorului (OL, organ de lucru)
7- Lanţ de tracţiune
8- sarcină
Date iniţiale Varianta 7
Forţa periferică pe role Ft, (kN) 5,0
Viteza de deplasare a încărcăturii v,(m/s) 0,5
Diametrul rolelor D, (mm) 130
Durata de exploatare L, (ani) 9
1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC ŞI CALCULUL CINEMATIC AL MECANISMULUI DE ACŢIONARE
1.1 Alegerea motorului electric
1.1.1 Se determină puterea necesară organului de lucru din cadrul maşinii proiectate
Unde: este forţa de tracţiune a OL, ;
- viteza liniară a OL.


Fisiere în arhivă (3):

  • Reductor Conic cu Dintii Drepti
    • cuprinsul.doc
    • Foaie de titlu.DOC
    • Reductor Conic cu Dintii Drepti.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!