Teoria și Construcția Navei

Extras din proiect

Tema proiectului de curs la disciplina T.C.N.
Se dă planul de forme al unei nave având următoarele dimensiuni principale: 
LCWL=120.76 m;Lmax= m; Bmax=18.03 m; T=7.50 m; D=10.52 m. Scara 1:100.
Se cer următoarele:
• întocmirea calculului de carene drepte prin metoda trapezelor de integrare aproximativă, trasarea diagramei de carene drepte, graficul funcţiei Ax=g1(x) şi trasarea scării Bonjean;
• întocmirea calculului de stabilitate la unghiuri mari de înclinare prin metoda Kîrlov-Dagnies de trasare a plutirilor şi Cebâşev de integrare şi trasare a diagramelor de stabilitate (diagrama stabilitatii statice, diagrama stabilitatii dinamice, diagrama polara a stabilitatii;
• verificarea stabilităţii navei sub acţiunea vântului pe suprafaţa velică din longitudinalul planului de forme (criteriul de vânt) după R.N.R.;
• pentru compartimentul maşini cuprins între cuplele teoretice 2 -5 şi considerate de categoria a III-a se vor efectua calculele de inundare.
CAPITOLUL 1.
ÎNTOCMIREA CALCULULUI
DE CARENE DREPTE PRIN 
METODA TRAPEZELOR
Calculul de carene drepte presupune calculul si trasarea diagramelor de variaţie pentru următoarele mărimi:
a) mărimi ce se refera la plutirile drepte:
Aw =aria suprafeţei plutirii drepte;
XF= abscisa centrului geometric al plutirii drepte;
IL = moment de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat fata de axa centrala longitudinala de inerţie;
IT = moment de inerţie al suprafeţei plutirii drepte calculat fata de axa centrala transversala de inerţie;
CW= coeficient de fineţe al suprafeţei plutirii.
b) mărimi ce se refera la cuplele teoretice:
AX= aria suprafeţei cuplei teoretice.
c) mărimi ce se refera la carena navei:
V = volumul carenei;
XB =abscisa centrului geometric al carenei;
KB = cota centrului geometric al carenei;
CB = coeficient de fineţe bloc al carenei;
CLP = coeficient de fineţe longitudinal prismatic;
CTP = coeficient de fineţe transversal prismatic;
CVP = coeficient de fineţe vertical prismatic.
Pentru a putea calcula si trasa graficele mărimilor de mai sus s-au extras următoarele semilatimi din planul de forme dat: 
cuple: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p.0 -0.8 0.3 0.3 0.6 1.5 3.15 4.62 5.2 6.44 6.44 6.44
p.1 -1.1 0.45 1.12 2.89 4.5 6.35 7.58 8.32 8.7 8.7 8.7
p.2 -0.29 0.6 1.93 3.81 5.7 7.29 8.33 9 9 9 9
p.3 -2.13 0.7 2.53 4.7 6.6 7.9 8.8 9 9 9 9
p.4 -1.92 1.4 3.44 5.5 7.35 8.3 9 9 9 9 9
p.5 -2.2 2.1 4.38 6.32 7.84 8.7 9 9 9 9 9
p.6 0 4.9 5.32 7.05 8.3 8.87 9 9 9 9 9
cuple: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
p.0 6.44 6.44 6.44 6.44 5.02 4.13 3.13 2.32 0.5 0 0
p.1 8.7 8.7 8.7 8.7 8.13 7.48 6.42 5 2.92 0.64 -1.8
p.2 9 9 9 9 9 8.29 7.36 5.88 3.83 1.47 -1.48
p.3 9 9 9 9 9 8.63 7.9 6.5 4.57 2.98 -1
p.4 9 9 9 9 9 8.84 8.12 6.89 5.02 2.4 -0.6
p.5 9 9 9 9 9 9 8.43 7.35 5.35 2.82 -0.22
p.6 9 9 9 9 9 9 8.69 7.6 5.86 3.26 0
a) Mărimi ce se refera la plutirile drepte
1.Aria suprafeţei plutirii drepte j
Se calculează cu formula:
Integrala reprezintă jumătate din aria suprafeţei plutirii drepte WjLj. Se fac următoarele ipoteze:
- se împart lungimea navei în n intervale de lungime λ= LCWL/n, utilizând în acest scop cuplele teoretice i= din planul de forme;
- toate trapezele elementare obţinute au înălţimea λ;
- laturile paralele sau bazele trapezelor elementare sunt semilăţimile yi j , i= ale navei, măsurate în planurile cuplelor teoretice i= la nivelul plutirii drepte j.
Valoarea aproximativă a integralei este dată de suma ariilor trapezelor elementare ce compun suprafaţa jumătăţii plutirii drepte. În aceste condiţii devine:
[m2]
unde j= 
Plutirea de plină încărcare CWL coincide cu plutirea 5 din planul de forme.
Rezultatele obtinute sunt prezentat centralizat in tabelul de mai jos:


Fisiere în arhivă (1):

  • Teoria si Constructia Navei.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!