Modernizări la departamentul furnale și influența asupra nivelului de risc

Extras din proiect

Studiu privind valoarea nivelurilor parţiale de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi ierarhizarea acestora.
Stabilirea măsurilor de prevenire şi prioritizarea acestora în funcţie de ierarhia valorică şi de impact.
Furnalul – prezentare generalăFurnalul constituie agregatul propriu-zis destinat producerii fontei necesare procesului de elaborare a oţelului în convertizor
Evaluarea de risc trebuie să fie efectuată pentru a determina pericolele posibile şi riscurile la care organizaţia poate fi expusă 
prima etapă către locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase şi calea către reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor
este o examinare sistematică a tuturor aspectelor muncii, pentru a se stabili:
-Cauzele unor posibile vătămări sau răniri,
-Posibilităţile de eliminare a pericolelor
-Măsurile de prevenire şi protecţie care trebuie 
aplicate pentru a ţine sub control riscurile.
Compensaţii şi beneficii - de natură medicală şi de reabilitare, pensii şi remuneraţii, recompense, indemnizaţii în caz de deces sau invaliditate de lungă durată;
Costuri legale sau de litigii - onorarii legale, penalităţi, amenzi şi citaţii, martor expert, lichidări, revendicări sindicale;
Material, echipament şi bunuri - pierdere de clientelă şi produse returnate, înlocuire de echipament şi fonduri de imobilizări, chirii şi înlocuire de echipament, timp de întrerupere al procesului şi pierderi, furnituri de urgenţă şi materiale de curăţire;
Timp, productivitate şi producţie - înlocuire de produs, observarea accidentului şi însoţirea victimei la spital, timpul consumat de investigatori, operaţii de curăţire şi asistenţă, costuri de analize de laborator, reparare echipamente şi instalaţii, pregătire profesională pentru lucrătorii de înlocuire, eficienţa scăzută a înlocuitorilor, ore suplimentare, produse rejectate, costuri de producţie de serie mică, materiale de curăţire, costuri de punere în funcţiune şi demarare; 
Diverse - onorariu expert consilier, activităţi de Relaţii Publice, costuri de transportare a victimelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modernizari la Departamentul Furnale si Influenta asupra Nivelului de Risc.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!