Finalități ale educației

Extras din proiect

Finalități ale educației
Ideal, scopuri și obiective educaționale
Problema finalității educației este tratată din dublă perspectivă:
Perspectiva didactică
Perspectiva teoriei curriculumului
Perspectiva Didactică
Din perspectivă didactică acțiunea educativă, indiferent de nivelul sau amploarea la care se desfășoară, se orientează în fucție de anumite finalități 
Finalitatea educației este dorința sau intenția raționalizată expusă/supusă realității așa încât proiectele educative se află mai puțin în sfera științificului, ele aprținând retoricului 
Finalitățile acțiunii educative se ordoneză având reper axa:
IDEAL SCOPURI OBIECTIVE
Prin raportare la țelurile generale ale societății se vorbește despre ideal, iar fiecare componentă de de educație sau lecție se vorbește despre scopuri și sarcini 
Idealul educației
Idealul educativ al unei societăți repreznintă baza valorilor acelei societăți la un moment dat și o “ matrice generativă ” pentru scopurile educative 
Problematica idealului educativ implică:
idealul educativ este stabilit de instanțele politice ceea ce conduce la nepotrivirea cu scopurile pe care le fixează educatorii în activitatea didactică
idealul este formulat în mod abstract și sintetic
Idealul educativ permite:
reformulări
completări la cerințele reale ale 
adaptări viitorului 
Scopurile educației
Scopul educației constituie o intermediară între ideal și obiectivele educației
Reguli în legătură cu scopul educației
Vorbim despre scop al educației când idealul educației este prea abstract și necesită explicări și concretizări pentru a deveni operativ 
Formularea precisă a scopului educației comparativ cu idealul ușurează înțelegerea și realizarea lui în practica educativă
Permite formularea unor aprecieri asupra realităților și este accesibilă cadrelor didactice 
Obiectivele Educaționale
În opinia lui D.Potolea obiectivele educaționale au 2 definiții:
În sens generic
În sens restrâns 
În sens generic
Obiectivele educaționale sunt tipurile de schimbări pe care sistemul sau procesul de învățământ le preconizează să le introducă în dezvoltarea personalității elevilor.
În sens restrâns
Obiectivele educaționale indică achiziții concreteși controlabile realizate într-un scurt timp- o lecție. 
În opinia lui I. Străchinaru obiectivele educaționale :
Obiectivul este categoria pedagogică ce exprimă anticipat rezultatele derivabile ale educației.
Funcțiile obiectivelor
Funcțiile obiectivelor la D.Potolea:
Funcția de comunicare axiologică 
Aspirațiile socio-umane 
Conștientizarea elevului asupra aspirațiilor socio umane


Fisiere în arhivă (1):

  • Finalitati ale Educatiei.pptx

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!