Lecția de recapitulare - proiect didactic

Extras din proiect

A. REPERE GENERALE
Şcoala: Mihai Eminescu
Cadru didactic: Elena
DISCIPLINA: Ştiinte ale naturii
Data : 08.12.2009
Unitatea de învăţare (capitolul) : Proprietăţi şi transformări ale corpurilor care nu au viaţă
Subiectul lecţiei: (al temei de predat) Solul, apa, aerul, sursele de energie- recapitulare
Tipul lecţiei: Recapitulare (sistematizare)
Durata : 50 min.
B. COMPETENŢE SPECIFICE / obiective de referinta (din programă)
Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili :
a) Cognitive: 
O1: să enumere principalele însuşiri ale elementelor de mediu (sol, apă, aer)
O2: să explice, pe baza imaginilor, circuitul apei în natură
O3: să rezolve corect şi creativ sarcinile de lucru propuse 
O4: să identifice care este influenţa negativă a omului asupra mediului, precum şi măsurile care se pot lua pentru ocrotirea naturii
O5: să asocieze corect imaginile cu sursele de energie corespunzătoare
b) Afective:
O6: să conştientizeze necesitatea unei atitudini responsabile faţă de mediu
c) Motrice:
O7: să-şi coordoneze activitatea spre utilizarea corectă a materialelor puse la dispoziţie
C. STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE
a) Metode
Exercitiu (ex); Conversaţie (cv); Explicaţie (expl); Problematizare (pbl); Observaţie (obs) etc.
b) Mijloace de învăţământ
Resurse materiale (M.d.): m1 : tabla; m2 : planşa nr. 1; m3 calculator;
Resurse tehnice (M.t.): Fişe de lucru (f.l.); Caiete (c.)
c) Moduri de organizare a colectivului (M.O.C.): Activitate - frontală (F); individuală (I); pe grupe (G)
D. BIBLIOGRAFIE:
- Piţilă, Tudor, Mihăilescu Cleopatra, Ştiinţe ale naturii, manual pentru clasa aIII-a, Editura Aramis
- Pârâială, Dumitru, Ştiinţe ale naturii- auxiliar al manualelor alternative, clasa aIII-a
- Cuzum, Sorina, Vasiloancă, Gabriela, Ştiinţe ale naturii, Caietul elevului, Editura Es Print 98


Fisiere în arhivă (1):

  • Lectia de Recapitulare - Proiect Didactic.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!