Performanța Actului Didactic Măsurată prin Formarea Spiritului Antreprenorial al Elevilor Liceului Grup Școlar Iordache Golescu Găești

Cuprins proiect Cum descarc?

ARGUMENT
Cap. 1. Performanţa actului didactic – componentă a conceptului calitate
1.1. Conceptul de calitate şi evoluţia sa
1.2. Resursele umane – factor cheie al dezvoltarii economico-sociale
1.3. Calitatea serviciilor educationale – imperativ al prezentului
Cap. 2. Contextul european al problematicii calităţii actului educaţional
2.1. Cadrul european
2.2. Cadrul naţional
2.3. Cadrul regional şi nivelul local
Cap. 3. Asigurarea performanţei actului educaţional 
3.1. Succesul şi insuccesul şcolar
3.2. Abordări ale fenomenului de succes / insucces şcolar
Cap. 4. Percepţia elevilor şi a cadrelor didactice din cadrul Grupului Şcolar Iordache Golescu Găeşti privind factorii eficacităţii şi ai performanţei în actul educaţional
4.1. Obiectivul cercetării
4.2. Premisele cercetării
4.3. Metoda de cercetare
4.4. Colectivitatea cercetată
4.5. Unitatea de sondaj – Grupul Şcolar Iordache Golescu Găeşti
4.6. Structura chestionarului
4.7. Perioada şi metodologia de culegere a datelor
4.8. Prelucrarea datelor obţinute în teren
4.9. Analiza rezultatelor cercetării
Concluzii şi propuneri


Extras din proiect Cum descarc?

ARGUMENT
Problema asigurǎrii şi menţinerii calitǎţii serviciilor educaţionale este una deosebit de importantǎ cu un impact imediat , dar şi pe termen lung asupra beneficiarilor direcţi ai acestora-elevii, cât şi asupra beneficiarilor indirecţi- comunitatea, societatea etc.
Calitatea şi asigurarea acesteia nu se întâmplǎ, nu este opţionalǎ, ci este o cerinţǎ imperativǎ a timpului pe care îl trǎim din cel puţin patru motive: moral (elevii sunt cei cǎrora trebuie sǎ li se asigure o educaţie care sǎ fie ,,cea mai bunǎ”, contextual (şcolile sunt într-o interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu societatea şi comunitatea cǎrora le aparţin . Contextul în care acestea îşi desfǎşoarǎ activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, ceea ce impune pentru toate instituţiile o creştere a interesului pentru calitate.), supravieţuirea (societatea de azi este una concurenţialǎ), responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi evaluǎrii celor pe care îi serveşte: elevi, pǎrinţi , comunitate, societate. Şcoala este un bun al comunitǎţii şi va trebui sǎ dea socotealǎ pentru ceea ce face, motiv care impune existenţa unor strategii interne de asigurare şi menţinere a calitǎţii.)
Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte cǎtre elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. Şcoala sǎ fie locul unde elevii primesc informaţii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea informativǎ, ci din ce în ce mai mult pe formare, integrare, relaţionare.
Valorile instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens instituţiei, asigurǎ consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun bazele culturii şcolii.
Iată destule motive pentru a acorda o mai mare atenţie activitǎţii didactice în vederea obţinerii unui învǎţǎmânt de calitate.
Cap. 1. Performanţa actului didactic – componentă a conceptului calitate
1.1. Conceptul de calitate şi evoluţia sa
Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelenţǎ, valoare sau merit, deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎţi sau unei naţiuni. Un concept propriu al calitǎţii ar trebui sǎ se fundamenteze pe: cultura, tradiţiіle şi valorile naţionale, cultura şi valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi economice durabile.
Ipostazele calităţii serviciului public :
Termen definitoriu al calităţii Semnificaţia termenului
Calitate proiectată Măsura în care serviciul proiectat este în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor potenţiali, iar la prestarea lui vor fi folosite echipamente şi tehnologii optime din punct de vedere economic.
Calitate fabricată Conformitatea prestaţiei pe toate verigile sale cu standarde sau alte documente de ordin tehnic.
Calitate livrată Este nivelul calitativ efectiv realizat în momentul prestaţiei.
Calitate potenţială Tot ceea ce serviciul poate oferi ca funcţionalitate şi beneficii la nivelul ştiinţei şi tehnicii mondiale
Calitate asigurată Calitatea care rezultă pe baza unui program unitar de control al calităţii (prevenire, măsurare, activităţi corective).
Calitate totală Ansamblul integrat al caracteristicilor funcţionale, economice, ergonomice, estetice, psihosenzoriale, de disponibilitate, ecologice, sanogenetice.
Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care beneficiazǎ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Performanta Actului Didactic Masurata prin Formarea Spiritului Antreprenorial al Elevilor Liceului Grup Scolar Iordache Golescu Gaesti.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!