Proiect de lecție - caracterul

Extras din proiect

Unitatea de învăţământ: Liceul Costache Negruzzi
Disciplina: Psihologie
Student: 
Clasa: a X- a A
Tema lecţiei: Caracterul
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Durata : 50 minute
Obiective:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
1. să definească şi să caracterizeze caracterul; 
2. să explice formarea caracterul şi mecanismele implicate; 
3. sǎ explice importanţa atitudinilor – valori în cristalizarea caracterului ;
4. să înţeleagă implicarea caracterului în relaţionarea interumană;
Metode de învăţare: conversaţia, explicaţia
Mijloace de realizare: Manualul de Psihologie
Resurse bibliografice: Didactica Psihologiei. Perspective teroetice şi metodice. Daorina Sălăvăstru
Psihologie – Manual clasa a X- a, Dorina Sălăvăstru, Luminiţa Iacob, Stefan Boncu, Ovidiu Lungu
Manual clasa a X- a, Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan, Mihai Aniţei, editura Aramis
Secvenţele lecţiei Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evaluarea
Moment organizatoric -trecerea absenţelor în catalog
- verificarea existenţei cretei conversaţia orală
frontală
Comunicarea titlului lecţiei -Lecţia de astăzi se numeşte “Caracterul”
- se vor trece în revistǎ elementele-cheie ale temei
- Explicaţia didactică 
Prezentarea materialului stimul şi dirijarea lui
Definiţie: Caracterul desemnează ansamblul însuşirilor psihice care privesc relaţiile unei persoane cu semenii săi şi valorile după care se conduce.
Caracterul nu se poate defini fără referire la valorile morale. El reprezintă profilul psihomoral al omului şi se dezvăluie, cu deosebire , în faptele de conduită, în relaţiile cu ceilalţi, cu grupul din care face parte o persoană.
Caracterul este alcătuit din trăsături care se desfăşoară pe un continuum, de la pozitiv la negativ ; toţi oamenii au caracter, dar orientat valoric într-o manieră diferită.
Puterea caracterului este dată de forţa convingerilor, de tăria cu care le apărăm şi susţinem, de constanţa şi persistenţa lor în timp şi în împrejurări variate, şi nu de încărcătura lui valorică.
Caracterul este schimbător, el se poate modifica în timp – sub influenţa unor factori de mediu, socio – culturali.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect de Lectie - Caracterul.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!