Substanțe Chimice de Spălare

Extras din proiect

Unitatea : Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava
Aria Curiculară: Tehnologii
Clasa: a IX-a B
Profesor: Pârghie Mirela
Propunător:
Obiectul: Microbiologia şi igiena în industria alimentară
Tema: Igienizarea în Unităţile Alimentare
Lecţia: Substanţe chimice de spălare
Tipul lecţiei: Predare-învăţare
Timp: 50 minute 
Scopul lectiei: Dezvoltarea competentelor de identificare a substanţelor chimice de spălare în unităţile de învăţământ;
Obiective generale:
O - Să definească substanţele chimice de spălare;
O - Să enumere substanţele chimice;
O - Să definească substanţele alcaline;
O - Să enumere principalele substanţe alcaline;
Competenţe specifice vizate: Să precizeze substanţele alcaline; 
Metode şi procedee didactice: expunerea, conversaţia euristică, dialogul, activitate frontală, activitate individuală, imagini, tabla, creta.
Material didactic utilizat: manual, exerciţii recapitulative;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr
Crt Momentele lecţiei Elemente de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse materiale şi 
procedurale
1. Momentul organizatoric
( 3 min ) -notează absenţii
- pregăteşte materialul didactic 
2. Captarea atenţiei 
( 3 min ) - cu ajutorul unor fişe cu imagini cu diferite substanţe alcaline utilizate în igienizare. 
3. Reactualizarea cunoştinţelor
( 10 min ) TEMA: Spălarea cu substanţe alcaline - adresează întrebări din lecţia anterioară -elevii sunt activi si răspund pe rând la întrebări 
4. Anunţarea titlului noii lecţii ( 3 min ) TEMA: Substante alcaline Anunţă titlul noii lecţii şi scrie schiţa lecţiei pe tablă - notează în caiete 
5. Enunţarea
obiectivelor 
( 3 min ) - informează elevii asupra principalelor obiective urmărite pe parcursul intregii lecţii 
6. Conducerea învăţării 
( 22 min ) Spălarea cu substanţe alcaline.
Substanţe alcaline.
Clasificarea substanţelor alcaline
Soda caustică
Soda calcinată
Silicat de sodiu
Fosfat trisodic
Poliosfaţii 
Ce este spălarea?
Pe baza cunoştinţelor dobândite anterior, definiţi substanţa alcalină.
Daţi exemple substanţe alcaline 
Sunstanţele alcaline se clasifică în: soda caustică , soda calcinată, silicat de sodiu, fosfat trisodic, 
polifosfaţii.
-este cea mai utilizată substanţă chimică de spălare.
-este foarte eficientă în îndepărtarea substanţelor grase, a depozitelor organice;
- are şi acţiune microbicidă.
-corodează suprafeţe metalice şi vopsite;
- atacă pielea;
- se îndepărtează greu prin clătire.
-este mai puţin utilizată la spălare decât soda caustică.
- este mai piţin corozivă decât soda caustică;
- atacă mai puţin pielea;
- este ieftină.
- acţiune de spălare şi de distrugere a microorganismelor mai mică decât soda caustică;
- se îndepărtează greu prin clătire;
- se foloseşte la spălarea manuală şi mecanică sub formă de soluţie de concentraţie 0,5 – 2 %.
- se foloseşte în general în amestec cu alte substanţe de spălare, ca inhibitor de coroziune.
- se foloseşte în general pentru spălarea vaselor, ustensilelor, suprafeţelor din aluminiu şi cositor (staniu) şi pentru scăderea durităţii apei.
- se folosesc pentru scăderea durităţii apei şi ca inhibitor de coroziune mai ales în amestec cu alte substanţe de spălare
Elevii răspund la întrebare.
explică ce este o substanţă alcalină.
substanţe alcaline.
-notează în caiete
- notează în caiete
- notează în caiete
- notează în caiete - conversaţia euristică
- activitate frontală
-expunerea 
- tabla
- caiete
- activitate frontală
- conversaţia euristică
-expunerea
-explicaţia
- explicaţia
- imagini
- conversaţia euristică
- explicaţia
- conversaţia euristică
- imagini
- conversaţia euristică
- explicaţia
- expunerea
- exerciţiul
7. Asigurarea feed-back-ului
( 6 min ) - se realizează pe tot parcursul lecţiei
- dă spre rezolvare exerciţii recapitulative - rezolvă individual exerciţiile - activitate individuală
- activitate frontală


Fisiere în arhivă (1):

  • Substante Chimice de Spalare.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!