Analiza Postului unui Lector Universitar

Cuprins proiect

Introducere 2
1. Semnificaţia noţiunii de lector universitar şi ierarhia postului 3
2. Principalele caracteristici ale postului de muncă 4
3. Tehnicile de culegere a datelor 5
4. Analiza datelor culese 6
5. Competenţele necesare pentru reuşita profesionala 7 
6. Anexe 10


Extras din proiect

Introducere
Motto: 
Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi temeiul unui stat e munca bogaţia unui popor nu stă în bani, ci iarăşi în muncă Fiecare, şi mare şi mic, datorează un echivalent de muncaă societăţii în care trăieşte. 
(Mihai Eminescu)
1.Semnificaţia noţiunii de lector universitar şi ierarhia postului
Lectorul este un grad în unele instituţii de învăţămînt superior, mai mare decît asistentul şi mai mic decît conferenţiarul. 
Diferenţa dintre preparator, asistent, lector şi conferenţiar: 
La facultate, profesorii dețin diverse grade didactice și titluri ştiinţifice. De fapt se presupune apariția unei ierarhii științifice concrete și obținerea unui titlu ştiinţific sau a unui grad didactic superior, acesta fiind atins cu perverență, muncă, implicare continuă în activitatea de cercetare. Se menționează inițial gradele grupate în așa mod: cel mai mic cel de preparator, urmează cel de asistent, abia mai apoi și lector (cazul investigat de mine).
- preparatorul poate fi un tînăr absolvent, care a terminat facultatea de maxim 3 ani; chiar dacă e de o seamă cu tine sau chiar mai tînăr, trebuie să-l tratezi cu respect, fiindcă este doar preparator şi se pregăteşte să urce în ierarhia universitară, e posibil ca să-l vezi şi alături de studenti, într-o bancă, la orele de curs ale titularului disciplinei la care el sau ea ţine seminariile, pentru ca un preparator nu are dreptul să ţină cursuri, ci doar ore aplicative precum seminariile; uneori preparatorul poate fi urmărit în activitatea sa de către profesorul de la curs;
- asistentul presupune treapta ulterioară în ierarhia universitară; totodată comparativ cu preparatorul, el nu mai este nevoit să predea cursul, cot la cot cu studenţii, dar este liber să o facă, pentru o informare mai bună de la profesorul care va ține cursul. Asistentul predă ore de seminar sau laborator, se află într-o relație directă cu studenţii şi îi implică în activităţi diverse, atît academice, cît şi extraşcolare; în general, este o persoană tînără.
- lectorul este primul grad didactic care permite ţinerea orelor de curs. Ţine şi ore, torente sau seminare, însă se axează pe pregătirea cursurilor, şi totodată a activităţii de cercetare ştiinţifică. Lectorul se poate conduce pe baza unei lucrări de referinţă în cazul cînd predă sau poate avea propriul cursul său individual, propriul său manual. De asemenea, lectorul este responsabil pentru evaluarea cu note la examenele studenților, fiind la fel şi titularul unei discipline din planul de învăţămînt.
- conferenţiarul ţine cursuri, poate fi ales în funcţia de conducere, pune note la examene şi dirijează activitatea didactică şi de cercetare a celorlalţi, cu grade mai mici; ei pot coordona proiecte de cercetare ştiinţifică; de multe ori sunt implicaţi în participarea la conferinţe ştiinţifice, elaborarea de manuale universitare şi coordonarea de lucrări, de licenţă (şi lectorii pot conduce lucrări de licenţă).
2. Principalele caracteristici ale postului de muncă
Doamna X a absolvit USM în 2006, facultatea de Psihologie şi Istorie, specialitatea Psihologie, anul cînd a finisat studiile de master în Pedagogie, în 2007 a urmat cursurile de doctorat în pedagogie, iar acum se află în perioada de susţinere a tezei de doctor ,,Conceptualizarea Educaţiei prospective în cadrul universitar”. A fost angajată în 2006 la catedra de Ştiinţe ale educaţiei cînd a obţinut bursa la master. La moment este lector universitar, practică ore de curs cu studenţii din ciclul I şi anume ca domenii de bază: Bazele statisticii în psihologie şi Etica profesională. 
Descrierea ocupaţiei: Lectorul este specialist în diverse domenii de învăţămînt superior. El desfăşoară activităţi didactice de predare, de seminarizare şi lucrări practice, ţine prelegeri în faţa studenţilor. Participă la consilii şi comisii în interesul sistemului educativ universitar. Adesea este implicat în munca de cercetare sau munca academică, comunicări la conferinţe şi seminarii, publică manuale şi lucrări de noutate ştiinţifică importante pentru o dezvoltare continuă atît a studenţilor, cît a propriei sale cariere. 
Atribuţii şi responsabilităţi:
- activităţi didactice de predare; 
- să predea studenţilor materia respectivă;
- activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice;
- îndrumare de proiecte, de lucrări de licenţă şi de absolvire, de practică pedagogic;
- să facă meditaţii cu studenţii;
- să coordoneze studiul individual al studenţilor;
- să dea credite studenţilor şi să-i evalueze la examene.
Mediul de activitate: locul de muncă se desfăşoară în sala de curs, sala de seminar şi la Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Postului unui Lector Universitar.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!