Teorie și Metodologie

Extras din proiect

Evaluarea= proces de masurare si apreciere a avalorii rezultatelor sistemului de educatie si invatamantului sau a unei parti a acesteia , a eficientelor resurselor , conditiilor si strategiilor folosite prin compararea obiectivelor propuse in vederea luarii unordecizii de imbunatatire si perfectionare.
(In Jinga. I., Petrescu. A.,(1996) Evalaurea performantelor scolare. Ed. Afelin)
Evaluarea = proces deobtinere a informatiilor asupra elevilor, profesorilor sau asupra programului educativ si de valorificare a acestor informatii in vederea elaborarii unor aprecieri care la randul lor vor fi utilizate pentru adoptarea unor decizii. Terry Tenfrink
Evaluarea = reglarea a invatarii , obtinerea ale semnalelor , informatiilor despre efectele predarii si ale receptarii cunostintelor
= masurare a a efectelor invatarii; surprinde aspectele tehnice ale procesului didactic
= apreciere care inseamna exprimarea de catre profesor a unor judecati de valoare asupra raspunsurilor dau a nivelului de pregatire a elevului;
= diagnoza , identificarea modului in care elevul invata; daca elevul are o atitudine pozitiva sau negativa fata de procesul scolar;
= selectie care urmareste clarificarea elevilor sau a studentilor in functie de nivelul de pregatire obtinut in urma frecventarii scolare sau a unor programe de insusire a cunostintelor, formare de deprinderi;
= “ examinare care cuprinde un sistem de verificare prin probe orale, scrise , practice a deprinderilor si capacitatilor intelectuale ale unui subiect care a beneficiat de instructie. ” P.P. Noveanu
= notare, care reprezinta procedeul didactic de evaluare care inculde si cumuleazaatat masurarea cat si aprecierea. 
(in Strunga.C.,(1999) Evaluarea scolara, Editura deVest , Timisoara)
Examinarea orala
Examinarea orala se realizeaza in multiple forme, utilizandu-se tehnici variate. Dintre acestea pot fi mentionate:
a) conversatia de verificare(intrebari-raspunsuri); este puternic structurata , intrucat intentia de verificare este evidenta; initiativa apartine profesorului evaluator , care tine in control situatia 
b) interviul(tehnica discutiei- alaturi de intrebari , cuprinde si punerea in discutie relativ libere , mai detensionata a unor probleme) presupunne si disponibilitatea profesorului de a ceda candiadatului initiativa privind traseul discutiei. 
c) Verificarea realizata pe baza unui suport vizual, care presupune o discutie avand ca suport imagini, scheme, grafice , chiar si fenomene prezentate in conditii naturale pe care candidatul este soliciatat sa le comenteze.
d) Verificarea orala cu acordarea unui timp de pregatire a raspunsurilor, frecvent utilizata in conditii de examen 
e) Redarea(repovestirea) unui continut , a unui ansamblu de informatii, evenimente prezentate oral , in scris sauinregistrate fonic. Prin aceasta tehnica se verifica atat capacitatea de intelegere si retinere a cea ce este prezentat , cat de a si reda in structuri verbale proprii , acand apel la dferite mijloace deexpresie stiintifica.
f) Citirea unor dialoguri incomplete si completarea acestora astfel incat sa dobandeasca sensul adecvat. Consta in prezentarea unui dialog in care replicile unuia dintre interlocutori , solicitandu-se ca, dupa un ragaz de reflectie , pentru a intelege continutul si sensul dialogului, candiadatul sa exprime replicile absente.
Examinarea scrisa
Dupa dimensiunea ariei continutului a carui asimilare este evaluata , precum si dupa functia dominanta indeplinita, probele scrise se prezinta in trei tipuri:
a) probe curente, cu durata scurta (extemporale), care cuprind arii restranse de continut;
b) probe de evaluare periodica – au o arie de cuprindere mai mare. De regula sunt aplicate dupa parcurgerea unor unitati mai mari de continut- capitole;
c) teze semestriale- de bilant , care cuprind o arie de continut mai amre decat cele periodice si indeplineste o functie de diagnostificare si prognostica;
Elaborarea probei de evaluare are un caracter de proces, realizat pe etape consacrate unor demersuri specifice. Ea presupune:
- Precizarea scopului probei, a functiilor pe care este destinata sa le indeplinesca in desfasurarea procesului didctic.
- Stabilirea continutirilor supuse verificarii si a obiectivelor pedagogice corespunzatoare, cu mentiunea ca oricare ar fi scopurile vizate de proba, aceasta este centrata pe continuturile esentiale ;
- Redactarea probei, in concordanta cu continuturile verificate si cu obiectivele corespunzatoare. Cerintele ce trebuie avute in vedere privesc:
- Numarul de intrebari- sa fie relevante pentru acel continut si sa ofere posibilitatea de a fi realizate in timpul stabilit.
- Tipurile de itemi: itemi obiectivi;semiobiectivi;subiectivi.
- alcatuirea grilei de corectare – folosesete evaluatorului pentru o mai excta evaluare
- baremul de notare- cotarea itemilor stabilirea puncatjului pentru fiecare item 
- aplicarea probei- foarte important este moodalitatea in care este aplicat testul; la inceputul aplicarii probei sunt oportune scurte explicatii pentru intelegerea scopului probei, pentru abordarea subiectelor , modul de lucru , a timpului de lucru.


Fisiere în arhivă (1):

  • Teorie si Metodologie.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!