Proiecte pentru domeniul Psihopedagogie pagina 1 din 16

ppt

Stiluri Didactice

Stiluri didactice Stilul didactic – de predare este un mod tipologic sau caracteristic de comportare, este exprimarea personalizării predării, a subectivizării predării în cazurile individuale. Stilul este o constantă comportamentală A. După nivelul de analiză pedagogică ştiinţifică individual grupal generalizat Stilul individual este cel oferit de personalitatea profesorului, de particularităţile sale individuale. Stilul grupal subsumează caracteristici comune ale unei categorii de profesori, ex.: exigenţi / lejeri, obiectivi / subiectivi, competenţi / incompetenţi, etc. Stilul ge... vezi detalii

doc

Intervenția în tulburările de limbaj

1. TULBURĂRI ALE LIMBAJULUI, CAUZE, EVOLUŢIE Limbajul are o evoluţie spectaculoasă, la aceasta contribuind în general atât dezvoltarea intelectului, gândirii, psihicului, cât şi sistemul social, toţi aceşti factori asigurându-i un anumit echilibru. Limbajul şi vorbirea sunt într-un proces de dezvoltare permanentă, determinată de structura organică şi psihică, parcurgând mai multe stadii, fiecare marcând un proces parţial, dependent de dezvoltarea intelectului, dar şi de contextul social şi cultural. Aceşti factori stau la baza evoluţiei normale sau patologice a limbajului. La realizarea ... vezi detalii

doc

Factori de Risc în Familia Vitregă

Introducere Intreaga dezvoltare a umanităţii este indisolubil legată de constituirea şi evoluţia formelor de colectivitate umană, dintre care familia reprezintă una dintre verigile sociale cele mai importante şi mai vechi în asigurarea continuităţii şi afirmării depline a fiinţei umane. Deşi relativ independentă în raport cu societatea în interiorul căreia se formează, familia este determinată şi condiţionată, în evoluţia sa, de modul de organizare a societăţii pe care o reflectă. Din perspectivă sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un grup ... vezi detalii

pdf

Influența implicării părinților asupra performanțelor școlare ale copiilor

Introducere Familia exercita o influenta puternica asupra copiilor prin implicarea acestora in educatia lor, astfel familiei ii revine rolul de a asigura dezvoltarea armonioasa copilului, tinand cont de nevoile acestuia. Armonia din cadrul familiei si sprijinul emotional parental oferit sunt caracteristici ale climatului emotional din familie, avand un efect semnificativ asupra performantelor scolare. Prin aceasta cercetare imi propun sa analizez in ce masura stilurile parentale si atasamentul influenteaza performanta scolara a copiilor. Inca din primii ani ai de viata ai copilului, familia... vezi detalii

docx

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT "Limba este intaiul mare poem al unui popor" (Lucian Balga) Nu numai in dezvoltarea istorica a omului, dar si in dezvoltarea ontogenetica a psihicului, rolul limbajului este considerabil. In mod curent, limbajul este definit ca un instrument de comunicare interumana. In procesul instructiv- educativ din gradinita dezvoltarea capacitatilor de comunicare ocupa un loc principal, limbajul fiind una din conditiile esentiale ale formarii personalitatii copilului, ca si ale asigurarii necesarului scolar. Prin intregul proces instructiv- educativ din gradinita si, indeosebi, prin activitat... vezi detalii

doc

Problemele formării reprezentărilor spațiale la copii

INTRODUCERE Actualitatea temei: îngrijirea, educaţia şi instruirea unui copil cu dizabilităţi este o piatră de încercare pentru familie, specialişti şi societate. Problema este şi mai complicată ctunci, cînd copilul este marcat cu dizabilităţi severe sau profunde, deoarece soluţionarea lor necesită eforturi ce le revin tuturor părţilor implicate, într-un mod sau altul, în viaţa copilulii respective. Deşi şcoala ajutătoare prin toată gama de activităţi corecţional-recuperative realizează o mare muncă de stimulare şi dezvoltare a vorbirii acestor copii, rezultatele acestei munci şi influie... vezi detalii

doc

Proiect de lecție - numeralul

Propunător: Data: 02.VI.2012 Clasa: A V-A Obiectul: Limba și Literatura Română Subiectul lecției: Numeralul.Felul numeralelor.Scrierea corectă a numeralelor Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe Timp estimativ: 50 minute Resurse educaționale: Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, Ed. All Educational, Bucureşti, 2001 Obiective operaționale: a.) Cognitive: la sfîrșitul lecției toți elevii vor fi capabili să: 1.) Să cunoască definiția numeralului; 2.) Să identifice numeralul în textul scris și în utilizarea orală; 3.) Să delimiteze tipul de numeral în diferit... vezi detalii

docx

Program de dezvoltare a gândirii la elevii de vârstă școlară medie

Scopul programului:dezvoltarea gandiri la varsta scolara medie. Obiectivele programului: - Dezvoltare operatiilor gandirii analiza, sinteza, comparatia, generalizarea, abstractizarea; - Dezvoltarea gandirii abstracte; - Formarea la preadolescenti a capacitatii de a evalua nivelul de gandire; - Formarea la preadolescenti a motivatiei pentru dezvoltarea nivelului propriu de gandire. Sedinta nr.1 Scopul:de a imbunatati capacitatea de operare cu notiunile obiectivele concrete la varsta scolara medie. Exercitiul nr.1:Cautarea asemanarilor. Scopul:de a invata elevi sa gaseasca momente comune ... vezi detalii

doc

Prevenirea Consumului de Alcool

Introducere Moldova este perceputa ca fiind o tara cu o cultura adanc inradacinata a consumului de alcool. Din pacate, deseori, consumul regulat de alcool se soldeaza cu abuz sau chiar cu alcoolism cronic, cu toate consecintele de rigoare pe plan individual şi social. Politica anti-alcoolica sovietica din a doua jumatate a anilor 1980 a exercitat un puternic impact negativ asupra economiei moldoveneşti, deoarece aceasta politica a avut ca una din componentele sale şi distrugerea plantatiilor de vita-de-vie. Dar asupra traditiilor locale de consum al alcoolului aceasta politica practic nu a... vezi detalii

doc

Practică pedagogică

Rezumat PNIPAA a fost imbinat in membrana polisulfonului UF. Schimbarile de permeabilitate la fel ca si retentia de PEG(35kg/mol) si Dextran(500kg/mol) intre 23 si 600 Ca fost determinate pentru ambele imbinari si membrane nemodificate. Rezultatul a aratat ca vascozitatea a corectat permeabilitatea apei si retentia solutului a fost aproape constanta pentru membranele nemodificate in interiorul razei masurate de temperature, permeabilitatea membranelor imbinate creste si retentia de PEG si Dextran descreste cu temperatura. Variatia schimbarilor a fost mai mult decat evident in intervalul de... vezi detalii

doc

Proiect de lecție

Institutia de invatamant: Colegiul Economic Administrativ Iaşi Data: 07.01.2011 Clasa a XI-a A; Disciplina: Contracte economice; Subiectul lectiei: Întocmirea documentației pentru S.R.L Tipul de lectie: Lectie de dobandire de noi cunostinte. Lecție de formare de priceri și deprinderi. Competente specifice: - C1 – sa aplice dispozitiile legale in materia întocmirii unui S.R.L. ; - C2 – sa aplice normele legale în termeni favorabili; - C3 - etapele ce trebuiesc urmate în vederea întocmirii unei societăți cu răspundere limitată; - C4 – utilizarea cu ușurință a unui act constitutiv al... vezi detalii

docx

Managementul proiectelor educaționale

Denumirea proiectului .Amenajarea unor noi spaţii de învăţământ la Colegiul Economic Buzău Proiect de dezvoltare a instituției Adresa organizaţiei care solicită finanţarea: Colegiul Economic . Buzău Str. Tudor .Vladimirescu,nr.15, municipiul Buzău,Județul Buzău ANALIZA SWOT: PUNCTE TARI: • .Centru de resurse în cadrul Proiectului Phare TVET EU RO 0108.01 (Sursa: MEC, ADR); • .Şcoală europeană (Sursa: Diplomă şi plachetă); • .Furnizor de formare profesională continuă autorizat pentru 5 calificări: tehnician în activităţi economice,calificarea tehnician în administraţie, calificar... vezi detalii

doc

Autocunoaștere și dezvoltare personală - cum sunt eu

CLASA: a V – a DATA: 16.04.2008 PROPUNĂTOR: prof. OBIECTUL: CONSILIERE ŞI ORIENTARE MODULUL: Autocunoaştere şi dezvoltare personală TEMA:ASTA SUNT EU! OBIECTIVE: Se oferă elevului oportunitatea de a se cunoaşte, de a cunoaşte colegii, de a explora, descoperii si clarifica moduri de a trai valorificându-şi resursele, ceea ce conduce la sentimentul care-i perturbă activitatea, viaţa; dă posibilitate elevului să-şi cunoască punctele tari şi punctele slabe, interesele şi abilităţile. Are menirea să ajute elevul să–şi identifice gândurile, emoţiile, comportamentele, care conştientizate fi... vezi detalii

doc

Tulburările de ritm și fluență ale vorbirii

1. Tulburările de ritm Vom aborda în aceste cursuri o serie de tulburări ale vorbirii în care elementul definitoriu este prezenţa unei perturbări a ritmului, altfel spus este perturbată distribuţia temporală a elementelor produse verbal. Dintre tulburările de ritm cea mai cunoscută şi mai studiată este bâlbâiala. Evaluarea statistică făcută recent de Becker şi Grondmann (citaţi de Rondal, Seron, 1999) estimează că în jurul a 1,8 % din populaţia infantilă cuprinsă între 7-8 ani, prezintă tulburări de ritm. Natura problemei, după Van Riper (1982) este cea a unei dezorganizări temporale a v... vezi detalii

ppt

Dezvoltarea și eficientizarea vocabularului preșcolarilor în activitățile de educare a limbajului

Dezvoltarea psihologica a copilului prescolar Dominantele in procesul de dezvoltare in acest stadiu sunt: - cresterea deosebita a capacitatilor senzoriale si motrice; - sporirea autonomiei in plan practic prin formarea a numeroase deprinderi igienice de alimentare, de imbracare, de manevrare a obiectelor; - dezvoltarea proceselor psihice complexe care asigura noi caracteristici comportamentelor: anticipare, organizare, reglare voluntara; - mare curiozitate si sete de cunoastere care stimuleaza puternic explorarea mediului, jocul si invatarea; - constituirea constiintei morale primare si cr... vezi detalii

Hopa sus!