Împărțirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000

Extras din proiect

UNITATEA DE INVAŢĂMÂNT: ŞCOALA NR.13, PITEŞTI
DATA: 15.11.2011
CLASA: a IV- a
ARIA CURRICULARA: Matematica şi Ştiinţe
UNITATEA DE INVĂŢARE: Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
DISCIPLINA: Matematică
TEMA: Exerciţii şi probleme recapitulative
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să efectueze corect operaţiile matematice, aplicând algoritmii de calcul învăţaţi; 
O2: să rezolve corect problemele cu mai multe operaţii, abordând diverse metode de rezolvare;
O3: să completeze corect factorii care lipsesc, după modelul dat;
O4: să stabilescă prin calcul, corect, valoarea de adevăr a propoziţiilor, după modelul dat;
O5: să efectueze oral minim cinci exerciţii cu operaţiile matematice studiate;
O6: să exprime clar şi concis, utilizând limbajul specific matematic pe baza cunoştinţelor proprii. 
STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee didactice: conversaţia,exerciţiul,explicaţia, expunerea
Mijloace de invatamant: planşe, fişe de lucru
Forme de organizare: frontal si individual
Metode de evaluare: oral şi scris
DEMERS DIDACTIC
EVENIMENTELE LECŢIEI OB. OP. CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE
METODE DE EVALUARE
1.MOMENT ORGANIZATORIC Se pregătesc condiţiile optime desfăşurării lecţiei: pregătirea materialului didactic,aerisirea sălii de clasă… oral
2.CAPTAREA ATENŢIEI Se prezintă elevilor o planşă conţinând un joc matematic. exerciţiul
planşa.
frontal oral
3.REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR Se verifică cantitativ si calitativ tema avută acasă, apoi se fac exerciţii oral sub formă de joc şi se pun următoarele întrebări:
▪ Care sunt numerele la adunare?
( termen + termen = Suma)
▪ Care sunt numerele la scădere?
( descăzut – scăzător = diferenţă)
▪ Care sunt numerele la înmulţire?
( factor x factor = produs)
▪ Care sunt numerele la împărţire?
( deîmpărţit : împărţitor = cât). 
exercitiul
conversaţia
frontal 
oral
4.ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBICTIVELOR Se prezintă elevilor tema si obiectivele urmărite.
Se scriu pe tabla data si titlul lecţiei. expunearea frontal oral
5.DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII O5;
O6;
O1
O4
O1 Calcul mintal:
Dublul lui 3,
Impatritul lui 20,
Triplul lui 9,
Cate roţi au 4 masini?,
Află numerele de 4 ori mai mari decat: 6,7,8,9 şi cu 4 ori mai mari decât 8,9,10,11.
Se vor cere elevilor să efectueze următoarele exerciţii, folosind algoritmii învăţaţi, calculând în două moduri:
a) (236 + 340) : 4
(865 – 580) : 5
(432 + 252) : 6
(896 – 616) : 7
b) 60 : 4 + 340 : 4
146 : 2 – 54 : 2
685 : 5 + 240 : 5
624 :4 – 280 : 4
Explic elevilor, modul correct de rezolvare a exerciţiilor, respectând ordinea operaţiilor. Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul I, iar înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii de ordinul al II-lea.
Apoi, se vor cere elevilor să stabilească, prin calcul valoare de adevăr a propoziţiilor:
a) 360 + 621 : 3 < 534 + 812 : 4;
b) 725 : 7 – 59 > 416 : 2 – 136;
c) 75 + 490 : 5 = 918 : 3 – 133.
Se dau numerele 126 şi 7, iar elevii vor trebui să afle:
a) cu cât este mai mare primul?
b) de câte ori este mai mare primul?
c) cu cât este mai mic al doilea?
d) de câte ori este mai mic al doilea?
Apoi, dintre numerele: 42, 69, 62 şi 88, să le aleagă pe acelea care, împărţite la 9, dau: 
a) câtul număr impar;
b) restul număr par. 
exerciţiul;
exerciţiul
explicaţia
exerciţiul
exerciţiul
exerciţiul oral;
scris


Fisiere în arhivă (1):

  • Impartirea Numerelor Naturale Mai Mici sau Egale cu 1000.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!