Proiect de lecție

Extras din proiect

Institutia de invatamant: Colegiul Economic Administrativ Iaşi
Data: 07.01.2011
Clasa a XI-a A;
Disciplina: Contracte economice;
Subiectul lectiei: Întocmirea documentației pentru S.R.L
Tipul de lectie: Lectie de dobandire de noi cunostinte. Lecție de formare de priceri și deprinderi.
Competente specifice:
- C1 – sa aplice dispozitiile legale in materia întocmirii unui S.R.L. ;
- C2 – sa aplice normele legale în termeni favorabili;
- C3 - etapele ce trebuiesc urmate în vederea întocmirii unei societăți cu răspundere limitată;
- C4 – utilizarea cu ușurință a unui act constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată.
Obiective operaţionale:
- O1: Elevii vor fi capabili sa identifice elementele esentiale ce trebuie cuprinse intr - o societate cu răspundere limitată;
- O2: Elevii vor fi capabili să enumere etapele parcurse pentru întocmirea unui S.R.L.
- O3: Elevii vor ajunge să cunoască legislația aplicabilă unei societăți cu răspundere limitată;
- O4: Elevii vor fi capabili sa explice modul de întocmirie a unei societăți cu răspundere limitată
- O5: Elevii vor fi capabili să completeze un act constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată
Strategia didactica:
- Metode si procedee: conversatia, explicatia, problematizarea,exerciţiul.
- Mijloace de invatamant: tabla, manualul, fise, videoproiector.
- Forme de organizare a activitatii: frontal, individual și/ sau pe grupuri mici de studiu
Resurse:
- Oficiale: Programa scolara aprobata prin OMEdC nr. 3172/30.01.2006, aferenta ariei curiculare Tehnologii, modulul „Contracte economice”, clasa a XI-a;
- Pedagogice: Contracte economice – Manual pentru clasa a XI-a, Editura Akademos Art, 2007; Codul comercial, Legea nr.311991 privind societățile comerciale.
- Temporale: 50 minute.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect de Lectie.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!