Proiecte pentru domeniul Religie pagina 1 din 17

pptx

Civilizația și istoria creștinismului - Mănăstirea Doamna Chiajna

Comuna este situata in apropierea unor cai de comunicatie nationala si internationala, atat rutiere cat si feroviale, invecinandu-se astfel : la nord: orasul Chitila si Municipiul Bucuresti-cartierul Crangasi. la vest exista magistralele feroviale Bucuresti Giurgiu(construita in 1869) si Bucuresti-Timisoara(1944) precum si cu Comuna Dragomiresti Vale. la sud se invecineaza cu autostrada Bucuresti-Pitesti prima cale de comunicatie care face legatura intre sudul si vestul tarii, construita in jurul anulor 1970. Se afirma, fara atestari stiintifice, ca localitatea este legata de faimoasa D... vezi detalii

doc

Sfintele Canoane

1. Introducere În tratarea acestei teme vom încerca să fim cât se poate de clari şi sim¬pli. Iar aceasta, datorită faptului că prin claritate se realizează înţelegerea dintre oameni şi, ca urmare, unitatea de simţire dintre aceştia. În acest sens, sugestive sunt cuvintele Profesorului Dimitrios Balanos, pe care le-a rostit referindu-se la una din cele mai importante probleme, şi anume, convocarea Sinodului Panortodox: ...îmi veţi permite, în convingerea mea, să fiu cât se poate de scurt şi sincer, fără rezervări diplomatice sau cu dublu înţeles, fiind convins că numai prin schimbul clar şi... vezi detalii

doc

Hristos și Duhul Sfânt - relația între Fiul și Duhul Sfânt în cadrul Sfintei Treimi

Introducere Odată ce a creat lumea, Dumnezeu nu a investit cu atâta dăruire nespusa Lui dragoste, pentru ca apoi să o lase a funcţiona mecanic, impersonal, pradă unor legi lipsite de prezenţa Sa binefăcătoare. Creaţia primordială a Domnului, ca act de manifestare a planului său veşnic izvorât prin dragoste se continuă permanent prin prelungirea prezenţei Sale în lume, de-a lungul istoriei. Momentul întrupării Mântuitorului Hristos reprezintă răscrucea istoriei mântuirii; este din nou dragostea lui Dumnezeu Care nu vrea să-l lase pe om să decadă, ci vrea să îl ridice din nou la demnitatea... vezi detalii

doc

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi Euharistie. Botezul, Mirungerea şi Euharistia sunt taine fundamentale ale Bisericii, fără de care mântuirea ar fi imposibilă. Aceste taine de iniţiere sunt puncte de referire în viaţa unui creştin. Toate momentele importante ale vieţii noastre creştineşti sunt pecetluite, sfinţite şi călăuzite de harurile Sfintelor Taine. Pe Iisus Hristos îl avem ca exemplu, deoarece El a fost Cel care s-a lăsat botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apa Iordanului pe... vezi detalii

doc

Vrăjitoria ca Pseudoreligie

Introducere « Robul ( roaba ) lui Dumnezeu X se roagă la bunul Dumnezeu pentru alungarea demonilor de la casa sa , desfacerea farmecelor şi a vrăjitoriilor , descoperirea celor care le doresc răul » . Astfel sună numeroase pomelnice pe care preoţii ortodocşi le citesc în biserică săptămână de săptămână . Dar, de ce oare au uitat credincioşii să se roage cu adevărat lui Dumnezeu şi să-I mulţumească pentru cele ce le oferă Acesta în fiecare zi ? De ce, oare , credinciosul din zilele noastre , prins de grijile cotidiene , uită de Creatorul Său şi caută răspunsurile la problemele zilnice la... vezi detalii

doc

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în mai 1999

Introducere În perioada 7-9 mai 1999, prin voia lui Dumnezeu şi printr-o strânsă colaborare dintre Patriarhia Română, Preşedinţie, Guvernul României şi Nunţiatura Apostolică la Bucureşti, s-a desfăşurat, într-o atmosferă de autentică spiritualitate creştină, prima vizită a unui Papă romano-catolic la Bucureşti. Vizita în ţara noastră a Sanctităţii sale Papa Ioan Paul al II-lea reprezintă şi o încununare a eforturilor întreprinse în domeniul teologiei trăite şi asumate luminat de către Biserica Ortodoxă Română care a confirmat astfel, încă o dată, vocaţia sa nuanţat ecumenică, necesitatea d... vezi detalii

doc

SA nu Ucizi

- Introducere- A. SĂ NU UCIZI Originea Legii în Israel este foarte discutată. Există evident o preistorie a primei ei dezvoltări pe care o descrie Rolf Knierim; „Formulând legile şi adunându-le în corpora scrise, comunitatea pare să se fi înţeles [...] să accepte legea ca bază viitoare pentru tribunale şi să nu se mai bizuie pe transmiterea continuă a hotărârilor de către tribunale [...]. Ea devine? O comunitate ce ordonă legal, o comunitate bazată pe lege în loc să fie, sau pe lângă faptul că este, o comunitate bazată numai pe hotărâri legale cutumiare".1 În principiu, comunitatea are o... vezi detalii

docx

Chipul contemporan al preotului, o viziune patristică

INTRODUCERE Şi în perioada anterioară lui 1948 se întâlnesc figuri de preoţi luminaţi şi însufleţiţi întru a-şi aduce păstoriţii în strânsă comuniune cu Hristos şi între ei, întru a-i face receptivi faţă de învăţătura şi harurile Lui, pentru ca, întăriţi de acestea, să poată străbate mai cu bărbăţie cărările cele grele ale vieţii. Însă la vremea aceea nu exista un program pastoral întocmit pe temei de cunoaştere a psihologiei şi nevoilor credincioşilor. Nu existau preocupări privind îndrumarea, organizarea şi promovarea sistematică a activităţii pastorale a preoţimii. Puţinul care se făce... vezi detalii

doc

Învățătura Bisericii despre Glossolalie sau Vorbirea în Limbi la Sectele Neoprotestante

INTRODUCERE 1. Limba – mijloc de comunicare umana Unul dintre principalele atribute ale omului, prezent în orice definitie a sa este acela de a fi o fiinta sociala. De aceea, înca de la primele faze ale dezvoltarii lor, oamenii au simtit necesitatea comunicarii; o comunicare rationala, pentru ca era pusa în primul rând în slujba unor scopuri practice, dar si afective, pentru ca trebuia sa exprime emotii si sentimente ale fiecarui membru al colectivitatii în parte; si aceste dorinte se puteau realiza fie prin gesturi (o anumita miscare a capului poate sa însemne „da” sau „nu”), fie prin im... vezi detalii

docx

Providența

I. Introducere Dupa invatatura crestina, Dumnezeu a creat lumea din nimic, prin puterea cuvantului Sau ,,El a zis si s-a facut, El a poruncit si s-a zidit " (Ps. 148,5). Lumea are un inceput si va avea un sfarsit deci ea nu e vesnica. Lumea este creata in timp. Notiunea de nimic vrea sa ateste ca lumea are un inceput si ca insasi esenta lumii, din care a fost facuta, a fost creata tot de Dumnezeu. ,,Daca Dumnezeu nu este si autorul materiei, spune Sfantul Atanasie cel Mare, ci a facut lucrurile dintr-o materie deja existenta, atunci El apare slab, deoarece n-a putut sa produca nimic fara ma... vezi detalii

doc

Asistența socială în Biserica Veche și slujirea socială ca și componentă a mântuirii

I. ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN BISERICA VECHE Alături de harul sfinţitor, de cuvântul inspirat şi de rugăciunea înaripată de credinţă, alături de mijloacele dumnezeieşti de chemare la viaţa cea nouă în Hristos, de primenire şi de continua zidire duhovnicească, Biserica a folosit într-o largă măsura şi mijloacele omeneşti de ajutorare morală şi materială a celor cuprinse şi în aria lucrării sale mântuitoare. Care erau aceste mijloace? Acelea care puteau fi folosite şi pe care le indicau atât natura şi rosturile Bisericii, cât şi nevoile vieţii omeneşti. Biserica însăşi a trebuit, potrivit naturi... vezi detalii

doc

Eliberarea omului din păcat și îndreptarea prin Taina Spovedaniei după Noul Testament

INTRODUCERE “Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să spună’’…(Eclesias 1,8) “Toată făptura suspină laolaltă şi este până acum în dureri de naştere. Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Duhului, noi singuri suspinăm în noi înşine, aşteptând cu nerăbdare înfierea, răscumpărarea trupului nostru’’. (Romani 8,22-23). Suspinul acesta ,,din adâncuri’’ este un ecou misterios al conştiinţei neliniştite din pricina păcatului. Dacă trăim în palate sau în colibe, oriunde am fi mustrările conştiinţei ne tulbură şi de efectele păcatelor nu putem scăpa. Astfel se naşte nemulţu... vezi detalii

doc

Religia în contextul globalizării

Introducere Globalizarea este termenul întrebuinţat pentru a descrie un proces multicauzal care are drept rezultat faptul că evenimentele care au loc intr-o parte a globului au repercusiuni din ce în ce mai ample asupra societăţilor şi problemelor din alte părţi ale lumii. Tema propusă în prezenta lucrare, mi s-a părut deosebit de interesantă deoarece, acest fenomen complex numit globalizare are efecte în toate ramurile vieţii sociale şi economice, însă puţină lume dă importanţă consecinţele asupra religiei, a moraliţăţii. De-a lungul celor două capitole am încercat să evidenţiez implica... vezi detalii

doc

Patimile Domnului Hristos în Iconomoia Mântuirii

INTRODUCERE Patimile Domnului Hristos în iconomoia mântuirii Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om între ei, ca să Se poată dărui lui Dumnezeu ca jertfă cu adevărat mântuitoare pentru ei, ca să se împlinească ceea ce se făgăduia prin chipul jertfelor de animale şi, îndeosebi al mielului animalic prin Lege . Dacă în lege Isaac, care reprezenta pe toţi urmaşii lui Avraam, a fost scăpat de moarte pentru un timp, printr-un miel animalic, acum Mielul cel adevărat reprezentând pe toţi, îi scapă de moartea definitivă, mai ales că nu este supus prin păcat morţii, fiind şi Dumnezeu făcut om. Jertfa Lui... vezi detalii

doc

Considerații generale privind descoperiri

INRODUCERE Ţara noastră, posesoare a unui relief armonios distribuit, a oferit de timpuriu condiţii de neîntreruptă evoluţie societăţii umane. Bogăţia vestigiilor culturii materiale şi spirituale, varietatea aşezărilor din epocile vechi, au atras de timpuriu atenţia cercetătorilor. Tendinţele sincretice în cultura materială carpato-dunăreano-pontică se manifestă încă de la sfârşitul mileniului II î.Ch. Din varietatea şi diversitatea culturilor epocii bronzului rezultă sinteze culturale pe arii vaste. Dar o adevărată unitate culturală se realizează pe o întinsă parte a Daciei de abia în cu... vezi detalii

Hopa sus!