Botezul și Mirungerea

Extras din proiect

O definiţie concisă a Sfinelor Taine este următoarea: „Sfintele Taine sunt lucrări văzute, aşezate de Mântuitorul Iisus Hristos în Biserică, prin care se împărtăşeşte credincioşilor harul cel nevăzut al lui Dumnezeu” Termenul „taină” este traducere substantivului grecesc „mistirion”, care înseamnă lucru tăinuit, secret, ascuns, ceea ce nu poate fi cuprins cu mintea, învăţătură tainică. În scrierile tardive ale Vechiului Testament ( Tobit, Iudita, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui Isus Sirah) şi in Noul Testament, termenul „mistirion” (în ebr.sộd) se referă mai ales la planul lui Dumnezeu în mod progresiv în Revelaţie (Rom. 16, 25-26; I Cor. 2, 7-9 etc).Planul dumnezeiesc de mântuire s-a realizat deplin în Iisus Hristos, Care este prin excelenţă „Taina lui Dumnezeu – Tatăl” (Col. 2, 2), „Taina cea ascunsă din veacuri şi din neamuri”, care „acum s-a arătat sfinţilor Săi (Col. 1, 26; cf. Ef. 3, 4-5).Apostolilor li s-a dat cunoaşterea „Tainei împărăţiei lui Dumnezeu” (Mc. 4,11).De aceea, esenţa misiunii apostolice constă în „a vesti Taina lui Hristos”(Col. 4, 3) sau „Taina Evangheliei” (Ef. 6, 19)
Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, este Taina deplinei uniri între Creator şi creatură. Astfel Hristos, Dumnezeu-Omul,este Taina originară şi atot cu¬prinzătoare a mântuirii noastre, iar toate actele Sale mântuitoare, întruparea, botezul, viaţa de ascultare, patimile, moarte pe Cruce, învierea si înălţarea la ceruri, sunt şi ele Taine, ca acte prin care s-a restabilit comuniunea omului cu Dumnezeu. „Prin Taina Hristos, Dumnezeu a voit să ridice natura vizibilă şi mai ales să se comunice prin natura vizibilă, pentru a uni cu Sine in chip sacramental întregul neam omenesc şi tot universul. 
Hristos Taina se prelungeşte în umanitate prin Biserică. Ca instituţie divino-umană, în sânul căreia se actualizează pentru fiecare credincios comuniunea cu Dumnezeu în Hristos, Biserica este şi ea o mare Taină. „Taina Bisericii nu e despărţită de Taina lui Hristos şi nici Taina lui Hristos de Taina Bisericii, odată ce Biserica nu e decât ex-tensiunea Tainei lui Hristos şi Taina lui Hristos nu stă, de la Cincizecime, desfăcută de Taina Bisericii si odată ce Taina lui Hristos nu a luat fiinţă decât pentru a se ex¬tinde în Taina Bisericii. Aceste două Taine pot fi distinse teoretic, dar nu despărţite in realitate. Hristos e Capul real, sau ipostasul fundamental al Bisericii, pe care o constituie şi o susţine imprimând continuu Lui în ea, sau în mădularele ei, ţinute unite intre ele şi cu El”. 
Botezul este taina misionară prin excelenţă. Primit fiind Botezul, persoana face publică decizia sa de a crede, de a deveni creştin. Este un cuvânt vizibil a ucenicului lui Hristos care se adresează celor apropiaţi şi poporului Său, şi în acelaşi timp este un cuvânt vizibil a lui Dumnezeu Cel în Treime, a Tatălui care adoptă un nou fiu, a Fiului care primeşte pe noii fii botezaţi în comuniunea Sa, a Duhului care face naşterea cea nouă şi care sfinţeşte.


Fisiere în arhivă (1):

  • Botezul si Mirungerea.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!