Erezii privind cultul Maicii Domnului

Extras din proiect Cum descarc?

Cercetând cu atenţie Dumnezeieştile Scripturi ale Noului Testament, Sfânta Tradiţie şi Istoria Bisericii Creştine nicăieri nu se află scris că Maica Domnului, pe lângă Pruncul Iisus, ar mai fi avut şi alţi copii, după susţinerile smintite ale sectarilor. Din Scripturile Divine noi ştim sigur şi clar că Preacurata Maică şi pururi Fecioara Maria, a avut numai un singur Fiu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru a cerceta care sunt fraţii lui Iisus despre care ne vorbeşte Biserica şi ce fel de fraţi sunt aceştia aducem mai întâi, la mijloc locurile biblice pe care ni le pun înainte necredincioşii şi creştinii căzuţi din dreapta credinţă creştinească, pe care ei îşi întemeiază rătăcirea lor şi mai apoi vom vedea ce fel de fraţi au fost acei zişi ”fraţi ai lui Iisus”. 
Adversarii susţinându-şi cu inverşunare rătăcirea lor ne aruncă în faţă vreo nouă locuri din Noul Testament, în care se vorbeşte despre „Fraţii Domnului”, nu însă de fii Preasfintei Fecioare Maria.
În vremea aceea pe când grăia popoarelor, au venit mama şi fraţii lui Iisus, şi stăteau afară, vrând să grăiască cu Dânsul. Ei au trimis la El, chemându-l. Atunci pe când poporul sta adunat împrejurul Lui, i-a zis oarecine: „Iată Mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale, Te caută pe Tine”. Iisus răspunzând celui ce-i spusese, a zis : „Cine este Mama Mea şi fraţii Mei?” şi întinzându-şi mâna Sa către ucenicii Săi şi privind spre cei ce şedeau împrejurul Lui, a zis: „ Iată mama Mea şi fraţii Mei! Ca oricine aude Cuvântul lui Dumnezeu şi face voia Tatălui Meu Celui din Ceruri, acela este fratele Meu şi Mama Mea”(Matei XII, 46-50; Marcu III, 31-35; Luca VIII, 10-21). Iată trei locuri, de la trei sfinţi Evanghelişti, unificate, care ne vorbesc aceiaşi. 
„Într-una din sâmbete a început Iisus a învaţă în sinagogă. Şi mulţi auzindu-l se mirau: „De unde îi sunt Lui acestea? De unde îi este Lui înţelepciunea aceasta ce i s-a dat lui, ca şi puteri, minuni ca acestea, se fac prin mâinile Lui? Au nu este Acesta Feciorul Teslarului? Au nu se numeşte mama Lui Maria? şi fraţii Lui: Iacob, Iosi, Simion şi Iuda, şi surorile Lui nu sunt toate aici la noi? Deci de unde sunt Lui toate acestea ? şi se sminteau întru Dânsul”, adică îl priveau cu ochi vii, pătrunzători, cercetori, iscoditori, binevoitori, fiindcă nu puteau apropia supranaturalul cu naturalul, pe fiul lui Dumnezeu cu umilul dulgher al Nazaretului şi sărăcia lui. Atunci I-a zis Iisus: „Nu este Proroc necinstit fără numai în patria sa, între rudenii şi în casa sa”. Şi nu a făcut acolo minuni multe pentru necredinţa lor. Numai peste puţini bolnavi şi-a pus mâinile Sale şi i-a vindecat. Şi El se mira de necredinţa compatrioţilor Săi. 
Pe când Iisus activa şi predica în Galileea, departe de răutatea căpeteniilor iudaice, care-i întindeau curse să-l prindă şi să-l omoare, s-a apropiat sărbătoarea înfigerii corturilor în care se adunase mulţime mare de popor din toate părţile. Fraţii Lui au zis atunci către Dânsul: „ Treci de aici şi mergi în Iudeea, că şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care le faci. Ca nimeni întru ascuns face ceva, şi caută să fie el la arătare. Dacă faci acestea arată-te pe Tine lumii”. Pentru că nici fraţii lui nu credeau într-însul. (Ioan VII, 1-5).
Aici avem două locuri cu care-şi motivează creştinii căzuţi din dreapta credinţă rătăcirea lor.
„ după trei ani (de la convertirea mea, zice Sfântul Apostol Pavel) m-am suit în Ierusalim să văd pe Petru, şi m-am zăbovit la el cincisprezece zile, iar pe altul din Apostoli n-am văzut, fără numai pe Iacob fratele Domnului după trup” (Galateni I, 18-19). Aici avem alt loc pe care-şi sprijină necredincioşii eretici şi sectarii o parte a rătăcirilor lor. Toţi cei ce fac pe învăţaţii, fără a cunoaşte mai aproape Dumnezeiasca Scriptură, şi Sfânta Tradiţie a Ortodoxiei, ajung în rătăcirea pentru care-i înfiereaza şi însuşi Mântuitorul, zicându-le: „Vă rătăciţi neştiind Scripturile nici puterea lui Dumnezeu” „Fraţii Domnului” de care vorbesc aceste vre-o nouă locuri biblice, păruţi sau socotiţi aşa de lume, de Iudei, fiindcă traisera timp îndelungat deobşte în casa lui Iosif, logodnicul păzitor al Preacuratei Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu, erau fii legitimi ai bătrânului Iosif cu Salomina, soţia lui legitimă. Aceşti supranumiţi „fraţi şi surori ale Domnului Hristos” erau făcuţi cu Salomina femeia sa, în tinereţe, înainte de a lua în paza sa, sub forma logodnei, pe Preasfânta Fecioară Maria, care în mod supranatural (fără de bărbat, din Duhul Sfânt) a conceput, întrupat şi născut pe Mesia Hristos Dumnezeu-Cuvântul. Astfel, precum atestau concetăţenii şi Iudeii, potrivnici Lui, ca şi unii creştini rătăciţi ai vremurilor noastre, Iisus avea „fraţi şi surori”, care nu erau fii ai Preasfintei Fecioare Maria, ci fiii şi fiicele lui Iosif din căsătoria anterioară cu soţia sa Salomina, deci fraţi vitregi, după părutul tată Iosif. În realitate nu erau nici fraţi vitregi, cum nici Iosif nu era tatăl Mântuitorului, fiind conceput de la Duhul Sfânt. „Fraţii şi surorile” lui Iisus (Iacob, Iosi, Simeon, Iuda, Ester, Tamara-Maria şi Salomina), sunt fiii şi fiicele Salominei cu Iosif logodnicul Preasfintei Născătoarei lui Hristos Dumnezeu şi pururi Fecioarei Maria. Aceasta o aflăm şi în istorisirea vieţii Sfântului Apostol Iuda.


Fisiere în arhivă (1):

  • Erezii Privind Cultul Maicii Domnului.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!