Proiecte pentru domeniul Sociologie pagina 7 din 39

doc

Neomarxismul

Critici aduse marxismului: 1) Supra-concentrările asupra relaţiilor economice (considerate de Marx a fi cele mai importante relaţii la baza societăţii) a dus la apariţia anumitor critici: a) Marxismul este acuzat a fi determinat din punct de vedere economic. Asta înseamnă că marxiştii exagerează peste măsură cu importanţa acordată relaţiilor economice; se consideră că aceste relaţii determină forma adoptată de toate celelalte relaţii (familie, educaţie, prietenie, credinţă, etc) b) Datorită concentrării asupra relaţiilor economice şi a conflictelor, marxiştii au tendinţa ori de a trece c... vezi detalii

doc

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor. Actualitatea şi importanţa ei nu se reduce numai la pregătirea tinerilor pentru a şti cum să ia o decizie conştientă, liberă şi fermă cu privire la viitorul lor profesional, ci şi la pregătirea şi asigurarea unei forţe de muncă în stare să îndrăgească şi să acopere cu succes toate sectoarele activităţii sociale. Având în vedere complexitatea tot mai mari a pieţei muncii, este necesar ca elevii să ia decizii realiste în legătură cu viitoarele lor profe... vezi detalii

doc

Probleme Sociale ale Etniei Rrome din România

Introducere Pe parcursul acestei lucrări am abordat problema minorităţilor rome din două perspective: una psiho-sociologica şi una demografico- statistică. Studierea identităţii etnice poate fi situată în dinamica limbajului pentru ca procesul de comunicare vehiculează şi oferă conţinut imaginilor, având ca funcţie importantă reglarea raporturilor de comunicare între actorii sociali. Identitatea etnică a fost studiată ca o interacţiune a mai multor identităţi diferite pentru fiecare individ, dar incluzând unele aspecte comune ca etnicitatea, sexul, familia, scoala. Am apelat la diverse ... vezi detalii

doc

Teorii și Concepte ale Sociologiei Comportamentale Turistice

1. Concepte Ideal-tip Construcţie conceptuală propusă de Max Weber cu scopul de a identifica şi explica ştiinţific cauzele activităţilor sociale. Deoarece realitatea socială are totdeauna mai multe aspecte decît poate releva ştiinţa societăţii, realitatea cunoscută este totdeauna reconstruită, în mod abstract, cu ajutorul conceptelor. Pentru ca această reconstrucţie să fie riguroasă, sociologul trebuie să precizeze totdeauna punctul sau punctele de vedere din care el studiază societatea şi cărora le corespund doar anumite aspecte ale realităţii sociale studiate. În consecinţă, punctele ... vezi detalii

doc

Reintegrarea în Muncă a Persoanelor în Vârstă

SCURT ISTORIC AL AGENTIEI JUDETENE JUDETENE DE FORMARE SI OCUPARE PROFESIONALA Înainte de anul 1989 marcat de revolutie si pâna la legiferarea somajului în anul 1991 prin legea nr.1, activitatea care avea ca scop integrarea pe piata muncii a persoanelor în cautare de loc de munca a fost cuprinsa în cadrul Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a judetului Mehedinti, Ofociul Forta de Munca si Somaj. Personalul Oficiului Forta de Munca si Somaj format din 7 specialisti pe diferite probleme a asigurat desfasurarea activitatii,atît la nivel de judet cît si în terutoriu. Astfel pr... vezi detalii

doc

Femeia - Ființă sau Obiect

Feminismul este doctrina care preconizeaza ameliorarea si extinderea rolului femeilor în societate, în tot ceea ce tine de profesie, sanse, relevanta sociala etc.; miscarea care militeaza în acest sens. Feminismul îsi trage radacinile, istoric, din miscarile de eliberare si emancipare subsecvente Revolutiei Franceze. Începând prin a fi o varianta "de gen" a doctrinelor fourrieriste sau saint-simoniene, feminismul începe sa militeze pentru egalitatea de drepturi (v. miscarea "sufragetelor" din Marea Britanie). Sub influenta mai cu seama a operei, Simonei de Beauvoir dar si a scrierilor unor... vezi detalii

doc

Familia - Cadru Normal de Dezvoltare al Copilului

I. Familia – cadru normal de dezvoltare al copilului 1. Mediul familial şi rolul lui in socializarea copilului Istoria vieţii familiilor are atât continuitate, cât şi discontinuitate - prin conectarea generaţională - iar schimbarea tinde să fie mai degrabă graduală decât dramatică; deşi modelele familiale sunt diferite şi se schimbă de la o societate la alta, totuşi, instituţia familiei ramâne stabilă.(Baran-Pescaru., 2004, p.83) Majoritatea cercetatorilor admit că pe măsura evoluţiei societăţii, raporturile părinţi-copiii sunt tot mai mult definite printr-o dimensiune emoţională şi ca i... vezi detalii

doc

Psihologie - Rolul Terapiei Sugestive în Ameliorarea Depresiei la Alcoolici

I. Introducere În România alcoolismul nu este privit ca o boală, cel puţin nu de masele largi ale populaţiei. Deşi în S.U.A. sau în vestul Europei există o adevărată cultură, un întreg arsenal de metode de remediere a acestei tulburări, în ţara noastră, care se confruntă cu această problemă, nu există o promovare la nivel naţional a metodei de prevenire şi combatere a abuzului de alcool. Există într-adevăr centre de dezintoxicare, dar foarte puţin mediatizate. Pe lângă aceasta se poate adăuga şi faptul că majoritatea acestor clinici sunt incluse în cadrul secţiilor de psihiatrie ale spita... vezi detalii

doc

SIDA - una din cele mai cruciale probleme ale lumii moderne

1 OBIECTIVELE LUCRARII 2 Notiuni introductive despre virusul H.I.V, S.I.D.A. Se pare ca anul 1932 este considerat a fi anul aparitiei infectiei cu HIV, avându-si originea pe continentul african. Notiunea de HIV provine din prescurtarea în limba engleza a Human Immunodeficiency Virus (Virusul Imunodeficientei Umane), termenul denumind doua virusuri asemanatoare, ce fac parte din categoria retrovirusurilor, HIV-1 si HIV-2, care pot provoca la om sindromul imunodeficientei dobândite (SIDA). Virusul HIV este un agent patogen, ce ataca în principal celulele din sistemul imunitar, multiplicându... vezi detalii

docx

Monografia Profesiei de Asistent Social

1.Obiectul şi natura profesiunii a. Descrierea profesiunii Codul din Clasificarea Ocupaţiilor din România ( C.O.R. ): 346001 Definiţie C.O.R.: Ocupaţia face parte din grupa 3460 – Asistenţi sociali. Acordă consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delicvenţei sau pentru readaptarea delicvenţilor; acordă ajutor persoanelor cu handicap fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare socială a acestora. Etimologic, termenul de ''asistenţă '' provine din latinescul ''assistens'' desemnează acţiunea de a asista, de a fii de faţă, de a sta lâ... vezi detalii

doc

Toxicomania, o Realitate în Liceu

I. Motivarea cercetării În acest moment drogurile sunt ca un flagel, consumurile abuzive de substanţe stupefiante provoacă pagube semnificative la nivelul resurselor umane şi materiale iar cei „atinşi” de această maladie trebuie trataţi, ajutaţi, asistaţi, recuperaţi şi reabilitaţi. Şi cel mai grav este că populaţia „privilegiată”, în calitate de ţintă, o reprezintă tânăra generaţie aflată la o vârstă a căutării şi a descoperirii propriei identităţi, a cunoaşterii şi a înţelegerii de sine şi a celor din jur, a confruntării cu probleme existenţiale şi cu nevoia vitală de a le rezolva. Probl... vezi detalii

docx

Traficul de Femei

Traficul de persoane (în legislaţia română) este definit ca recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă sau înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori alte foloase, pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane. Traficul de persoane (în legislaţia internaţional... vezi detalii

doc

Analiza unui serviciu social de succes - Centrul de Adăpostire Smiles pentru victimele violenței domestice

Fenomenul social – violenţa domestică împotriva femeilor şi copiilor Nevoia socială – protecţia şi găzduirea victimelor Serviciul social – -activităţile realizate de Fundaţia Smiles prin Centrul de adăpostire a victimelor Scopul –evaluarea eficienţei Centrului de adăpostire 1.INTRODUCERE “orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie, împotriva altui membru al aceleaşi familii care provoacă o suferinţă fizică, psihică , sexuală sau un prejudiciu material ” reprezintă violenţa domestică. Femeiile şi copii sunt victimele cele mai des întâlnite ale ... vezi detalii

docx

Indexul problemelor sociale pentru locuitorii sectorului 2 din București

INTRODUCERE Tema proiectului de cercetare aleasa de mine este legata de problemele cu care se confrunta locuitorii sectorului 2, mai specific, m-am axat pe cartierul Obor care este situat in partea de nord-est a Municipiului Bucuresti. Consider ca aceasta tema are o importanta deosebita intr-o cercetare, atat din punct de vedere politic, cat si social sau economic. O astfel de cercetare poate ajuta conducerea sectorului 2 sa descopere problemele existente si sa incerce sa le rezolve, pentru bunastarea locuitorilor, dar si pentru o buna functionare a societatii. Prin rezolvarea unor probleme... vezi detalii

doc

Ecologie urbană - eseu privind impactul urbanizării asupra societății

În prezent, între progresul ştiinţifico tehnic şi noţiunea de urbanism se află o relaţie directă: progresul a determinat dezvoltarea oraşelor şi intensificarea activităţii economico sociale. Urbanismul reprezintă o activitate de interes general, cu caracter continuu, care se desfăşoară pe întreg teritoriul naţional, având la bază principiul dezvoltării durabile – sustainable growth – adică, deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea societăţii fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare. La realizarea proiectului de urbanism am incercat san... vezi detalii

Hopa sus!