Analiza Legăturii dintre Fenomene - Regresia și Corelația

Extras din proiect

ANUL
Resurse de energie primara
mil.tone
x1 Nr.salariati in ramura energie
mii.pers.
x2 Productia de energie electrica,termica
mild.ron
y
1992 33,216 163 735,3
1993 33,133 164 1553,2
1994 31,719 170 5877
1995 34,423 170 7581,3
1996 35,135 187 10506,5
1997 31,401 186 28763,9
1998 28,797 184 37689,4
1999 27,765 177 79889,1
2000 28,106 173 9482,7
2001 27,994 170 14110,3
Evoluţia producţiei industriale din România a cunoscut mai multe etape. Dacă se analizează cum a evoluat valoarea producţiei, în valori constante, se pot identifica trei perioade distincte :
-în primă perioadă (1990 - 1992) a avut loc un declin accentuat al producţiei
industriale;
-în a doua perioadă (1993 - 1999), s-a înregistrat o uşoară revenire urmată de
scăderea producţiei;
-în a treia perioadă, (1999 - 2001) producţia industrială reia un trend crescător
Este interesant de observat tendinţa industriei prelucrătoare de a urma îndeaproape tendinţa generală a industriei pe când producţia din minerit, după ce a înregistrat o tendinţă clară de scădere, s-a stabilizat, din punct de vedere valoric. Pe de altă parte, industria energiei electrice, termice, gaze şi apă arată o tendinţă constantă de creştere uşoară În perioada analizată au avut loc schimbări structurale profunde în cadrul industriei româneşti, cu impact direct asupra generării de deşeuri industriale. Vom vedea că ramurile industriale au evoluat diferit ceea ce ar fi trebuit să influenţeze şi volumul deşeurilor generate.
Astfel, la finele anului 2001, producţia industrială reprezenta doar 62% din valoarea anului 1992 sau o diferenţă de 20 miliarde USD, în valori absolute.
Industria extractivă a suferit cea mai mare reducere (de 60%) pe când industria prelucrătoare a inregistrat o reducere de doar 43%. Singura ramură care, aşa cum am mai arătat, a înregistrat o creştere constantă este industria energiei electrice şi termice (un plus de 2,02 miliarde $)
Din punctul de vedere al personalului, industria a pierdut 1,945 milioane locuri de muncă, din care 1,862 milioane locuri de muncă din industria prelucrătoare. Industria extractivă a pierdut 126 mii locuri de muncă pe când industria energiei electrice şi termice a creat 43 mii noi locuri de muncă
Tabelul 1.1: Dinamica producţiei industriale şi evoluţia personalului angajat în industrie (1992-
2001)
Metodele de analiză a legăturii
Unitatea Xi yi xiyi Xi2 bXi Yi=a+bxi Yi2
1 33,216 735,3 24423,7248 1103,302656 -164861,0286 9458,495131 540666,09
2 33,133 1553,2 51462,1756 1097,795689 -164449,0746 9870,449171 2412430,24
3 31,719 5877 186412,563 1006,094961 -157430,966 16888,55775 34539129
4 34,423 7581,3 260971,0889 1184,942929 -170851,7337 3467,790004 57476109,69
5 35,135 10506,5 369145,8775 1234,468225 -174385,6045 -66,0807922 110386542,3
6 31,401 28763,9 903215,2239 986,022801 -155852,636 18466,88768 827361943,2
7 28,797 37689,4 1085341,652 829,267209 -142928,1985 31391,32525 1420490872
8 27,765 79889,1 2218120,862 770,895225 -137806,0711 36513,45259 6382268299
9 28,106 9482,7 266520,7662 789,947236 -139498,557 34820,96672 89921599,29
10 27,994 14110,3 395003,7328 783,664036 -138942,6672 35376,8565 199100566,1
Total 311,689 196188,7 5760617,672 9786,400967 -15470076,537 196188,7 9124498157
1919981289,8687 – 1795521263,802 124460026,0667
a = = =174319,5237
9786,400967 - 97150,032721 713,977278999999
5760617,672 - 61149859.7143 -3543682,99
b= = = - 4963,30168 
9786,400967 - 97150,032721 713,977278999999


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Legaturii dintre Fenomene - Regresia si Corelatia.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!