Analiza Statistică și Previziunea Resurselor Umane în Cadrul Firmei

Extras din proiect

I Analiza statistică a forţei de muncă
I.1. Prezentarea generală a societăţii
Societatea COMAT GRUP, este o societate cu capital integral privat înfiinţată în anul 1998 înscrisă la Registrul Comerţului sub numărul J10/271/1998, având codul fiscal RO 10452399, fiind situată în județul Buzău, Blv. Nicolae Bălcescu.
COMAT GRUP BUZĂU este o societate comercială pe acțiuni cu capital privat, distribuitor autorizat al tuturor societăților comerciale din siderurgie si parțial al celor de material de construcții, comercializează o gamă largă de produse metalurgice și material de construcții. Societatea își desfășoară activitatea în trei mari depozite: Depozit Buzău, Depozit București- Afumați si Depozit Constanța.
Domenii de activitate la care este înscrisă firma:
- Construcții- sisteme modern de construcții, training, consiliere și asistență technician în domeniul construcțiilor. Antreprenor general în construcții civile, construcții industrial, construcții social-culturale, construcții edilitare, construcții și reabilitări de drumuri, construcții de lemn, case de vacanță.
- Materiale de construcții- produse metalurgice: structuri și confecții metalice, țeavă, tablă, învelitori, profile laminate, profile economice, cornier, organe se asamblare, grinzi metalice, grătare metalice, material oțel-inox, oțel beton, plase sudate, sârmă, cuie. 
- Instalații- proiecte și execuție de instalații pentru încălzire, ventilație, climatizare, echipamente de tratare aer, tubulaturi ventilare, accesorii, aparate terminale de introducere și evacuare a aerului, sisteme de climatizare locale, aggregate frigorifice, criogenice și pompe de căldură, panouri termoizolante pentru camera frigorifice, lăzi congelatoare, instalații electrice,etc.
- Prefabricate- importatori și producători de materiale pentru construcții, distibuție și montaj prefabricate, material de construcții, elemente de rezistență, elemente de legătură, construcții prefabricate din oțel galvanizat, etc.
I.2. Analiza forţei de muncă
Principalele obiective ale companiei COMAT GRUP sunt:
• Dezvoltarea unor relații de business bazate pe încredere și respect cu partenerii și angajații societății;
• Înțelegerea cerințelor partenerilor și dezvoltarea strategiilor în conformitate cu acestea, astfel încât soluțiile oferite de către COMAT GRUP să fie cât mai bine customizate la standardele și exigențele partenerilor.
Activitatea COMAT GRUP a înregistrat ritmuri diferite de creștere și descreștere, ajungând ca în anul 2010 să activeze aproximativ 36 de angajați în cadrul depozitului din Buzău.
Tabelul nr.1
Evoluţia numărului de salariaţi pe grupe de vârstă, în perioada 2002-2010
-pers-
Anii
Grupe 
de vârstă (ani) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010
Total 32 47 53 57 55 52 51 37 36
• 21-30 5 5 7 9 6 6 5 4 3
• 31-40 10 17 15 22 17 19 20 16 16
• 41-50 13 14 20 18 14 12 11 10 9
• 51-60 3 8 7 6 17 8 7 5 6
• 61+ 1 3 4 2 1 7 8 2 2
Din tabelul nr.1 putem observa faptul că în toată perioada analizată, o mare parte a angajaţilor firmei fac parte din grupele de vârstă 31-40 ani, respectiv 41-50 ani. Privind din puncte de vedere al experienței, faptul că majoritatea angajaților sunt peste 30 de ani reprezintă un avantaj, deoarece aceștia au pregătirea necesară pentru executarea lucrărilor in bune condiții atât calitativ, cât și cantitativ. Însă privind prin prisma încurajării tineretului să mențină vechile ramuri de activitate ale orașului, se poate afirma că tinerii nu sunt motivați să opteze pentru alegerea unui asemenea loc de muncă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Statistica si Previziunea Resurselor Umane in Cadrul Firmei.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!