Metode de Prezentare a Datelor Statistice

Cuprins proiect

1. Tabele statistice .pag. 3
2. Serii statistice pag. 6
3. Grafica datelor statistice.Principii si reguli de prezentare grafica . pag. 8
4.Bibliografie pag. 17


Extras din proiect

In vederea aplicării metodelor de calcul şi de interpretare statistică rezultatele sistematizării datelor se prezintă sub formă de serii, tabele şi grafice. Rezultatele grupării pot fi destinate publicării lor in anuare, buletine statistice. În acest caz prezentarea datelor încheie procesul de cunoastere statistică.
1. TABELE STATISTICE
Tabelul statistic (TS) constituie o formă de prezentare a datelor care au rezultat din observarea sau prelucrarea statistică.
În general acesta se prezintă sub forma a doua coloane:
- una contine valorile variabilei studiate (cercetate) care delimitează grupele (sau clasele) 
- alta conţine efectivele (ni)obţinute pt fiecare grupă sau clasă.
Tabelul statistic este elaborat cu dublu scop:
- pentru sistematizarea datelor, în vedeea prelucrării şi obţinerii indicatorilor sintetici.
- pentru prezentarea rezultatelor prelucrării primare şi secundare.
Oricare ar fi destinaţia TS trebuie să fie elaborat după anumite reguli de conţinut şi de formă, trebuie să aibă anumite elemente obligatorii, şi anume:
- subiectul TS
Acesta este reprezentat de colectivitatea sau eşantionul la care se referă datele. El este dat de titlul general al tabelului şi de titlurile rândurilor. Titlul general al tabelului se pune în partea superioară a tabelului şi cuprinde următoarele elemente: obiectul despre care se vorbeşte în tabel, spaţiul şi timpul la care se referă datele
- predicatul TS
El se referă la sistemul de caracteristici primare sau derivate ale căror valori individuale sunt sistematizate.
- macheta TS
Aceasta este formată din reţeaua de rânduri şi coloane în care se înscriu în mod ordonat datele, titlul general, titlurile interioare (se înscriu în capetele rubricilor), notele explicative şi sursa datelor.
În funcţie de scopul analizei şi al prelucrării, în teoria şi practica statistică, se elaborează şi se utilizează o multitudine de tabele statistice. Dintre acestea evidenţiem următoarele:
- tabele simple, descriptive
Acestea sunt elaborate pentru prezentarea indicatorilor statistice ai unităţilor complexe investigate, ordonaţi din punct de vedere cronologic, teritorial sau organizatoric.
- tabele utilizate în prelucrare
Acestea sunt instrumente intermediare utilizate pentru parcurgerea unor algoritmi de calcul.
- tabele de prezentare a datelor statistice structurate pe grupe
Sunt acele tabele statistice ce rezultă în urma unei grupări simple unde colectivitatea este prezentata pe grupe sau clase după o singură caracteristică (cantitativă sau calitativă).
- tabele de contingenta
Acestea sunt tabele cu dublă intrare ce conţin un nr de r grupe (variante) formate după o caracteristică factorială (cauzală) şi p grupe (variante) formate după o caracteristică rezultativă (efect). Forma generală a acestui tabel, utilizat pentru prima dată de Karl Pearson (1904) pentru analiza interdependenţelor,se prezintă în tabelul 1.
Tabelul 1.
Distribuţia unităţilor unei colectivităţi după 
două caracteristice interdependente X şi Y
Valorile/variantele caracteristicii Y
Valorile/variantele caracteristicii X y1 . yj . yp Totalul frecvenţelor
după variabila X
0 1 2 3 4 5 6
x1 n11 . n1j . n1p n1.
xi ni1 . nij . nip nj.
xr nr1 nrj nrp nr.
Totalul fracvenţelor după variabila Y n.1 . n.j . n.p n 
Din tabelul 1 se observă următoarele:
- nij reprezintă numărul de unităţi care posedă varianta/grupa xi şi yj.
- nj reprezintă numărul total de unităţi care posedă varianta/grupa xi indiferent ce variantă/grupă posedă după caracteristica Y.
- n.j reprezintă nr total de unităţi care posedă varianta/grupa yj indiferent ce variantă/grupă posedă după caracteristica X.
- n reprezintă numărul de unităţi investigate în colectivitatea statistică.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode de Prezentare a Datelor Statistice.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!