Organizarea Administrativă a Teritoriului Romaniei

Cuprins proiect

I. Obiectivul proiectului 3
II. Crearea bazei de date 4
A. Prezentarea eşantionului 4
B. Gruparea pe intervale a variabilelor 5
III. Descrierea statistică 8
A. Descrierea statistică a variabilelor categoriale 8
• Proporţia 8
• Valoarea dominantă 8
• Diagrama de structură 9
B. Descrierea statistică a variabilelor numerice 10
• Media aritmetică x 10
• Mediana Me 10
• Modul Mo 11
• Varianţa S2 11
• Interval mediu de variaţie IMV 12
• Coeficientul mediu de variaţie (v) 12
• Asimetria 13
1. Coeficientul de asimetrie YULE 13
2. Coeficientul empiric de asimetrie Person 14
• Boltirea 14
1. Coeficient de boltire Person 14
2. Coeficient de boltire FISHER 14
• Concentrarea 15
1. Coeficientul abaterii medii Gini 15
• Grafice specific 16
1. Histograma 16
2. Curba frecvenţelor 17
4. Curba de concentrare 19
IV. Inferenţă statistică 20
A. Etimarea prin interval de încredere a unei medii 20
B. Estimarea prin interval de încredere a unei proporţii 21
C. Testarea unei valori medii cu o valoare fixa 22
D. Testarea unei proporţii cu o valoare fixă 23
V. Analiza statistică a legăturilor dintre variabile 24
A. Analiza varianţei 24
B. Analiza de corelaţie şi asociere 24
C. Analiza de regresie 25
VI. CONCLUZII 26
BIBLIOGRAFIE 27


Extras din proiect

I. Obiectivul proiectului
Pentru realizarea obiectivelor acestui proiect am ales statistica privind ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMANIEI la data de 31 DECEMBRIE 2007 , preluată din Anuarul statistic 2008 (cap.I , pag.18)
Se urmăreste o analiza in detaliu a statisticii alese , sistematizarea datelor şi prezentarea acestora atât tabelară cât şi grafică ,descrierea statistică a variabilelor alese prin indicatori ai tendinţei centrale , ai dispersiei , ai formei distribuţiei şi intr-un final se va estima şi testa prin interval de încredere o medie şi o proporţie.
II. Crearea bazei de date
Prezentarea eşantionului
Pe un eşantion de 15 judeţe se studiază suprafaţa acestora în km² şi de asemenea numarul de oraşe şi municipii din fiecare judeţ.
Astfel avem următoarele date :
Regiune Judeţ Suprafaţa totală km² Numar oraşe şi municipii 
NV Bihor 7544 10 peste medie 
Maramureş 6304 13 peste medie 
Centru Braşov 5363 10 peste medie 
Covasna 3710 9 sub medie 
Mureş 6714 11 peste medie 
NE Bacău 6621 8 peste medie 
Botoşani 4986 8 sub medie 
SE Vrancea 4857 5 sub medie 
S Călăraşi 5088 5 sub medie 
Giurgiu 3526 3 sub medie 
Ialomiţa 4453 7 sub medie 
Prahova 4716 14 sub medie 
SV Mehedinţi 4933 5 sub medie 
V Timiş 8697 10 peste medie 
BUCUREŞTI Bucureşti 238 1 sub medie 
TOTAL 77750 119 
Max 8697 14 
Min 238 1 
Table 1. Eşantionul studiat în funcţie de cele două variabile categoriale şi două variabile numerice
Gruparea pe intervale a variabilelor
Distribuirea pe intervale de variaţie şi calcularea indicilor necesari se va face pentru fiecare variabilă numerică .
În funcţie de SUPRAFAŢA TOTALĂ 
Am calculat MĂRIMEA INTERVALULUI DE VARIAŢIE dupa următoarea formulă (conform datelor din Tabel 1):


Fisiere în arhivă (2):

  • Organizarea Administrativa a Teritoriului Romaniei.docx
  • tabel 4.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!