Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Cuprins proiect

C U P R I N S 1
CAPITOLUL I 2
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA DIN IASI 2
1.1. Scurt istoric 2
1.2. Obiectul de activitate 3
1.3. Organizarea internã a instituției 4
1.3.1. Compartimente existente 4
1.4. Funcționalitatea I.T.M. 5
1.4.1. Conducerea pe niveluri ierarhice a inspectoratului 6
1.4.2. Atribuțiile pe niveluri ierarhice 6
1.4.3. Atribuțiile compartimentelor din cadrul Inspectoratului 11
1.4.4. Servicii oferite de ITM Iași solicitanților 27
1.5. Relații cu exteriorul 30
1.6. Structura și evoluția veniturilor și cheltuielilor la I.T.M. Iași 31
1.6.1. Incasarea veniturilor extrabugetare 31
1.6.2. Finanțarea cheltuielilor 33
CAPITOLUL II 36
FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA I.T.M. IASI 36
2.1.2. Fundamentarea cheltuielilor de personal 37
2.3. Analiza contului de execuție bugetarã la 31.12.2006 39
Cheltuieli materiale și prestãri servicii 41
Cheltuieli de capital 41
FLUX INFORMAŢIONAL privind contribuţia la fondul de şomaj 42
CAPITOLUL III 43
CAPITOLUL III 44
FINANTAREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA IASI 44
Circuit informațional pentru deschiderea creditelor bugetare din bugete centrale 45
FLUX INFORMATIONAL PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE DIN BUGETUL DE STAT 47
3.1. ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR PUBLICE 48
3.1.1. Angajarea cheltuielilor 48
3.1.2. Lichidarea cheltuielilor 55
3.1.3. Ordonanțarea cheltuielilor 56
3.1.4. Plata cheltuielilor 59
3.1.5. Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 62
Bibliografie 65


Extras din proiect

CAPITOLUL I
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA DIN IASI
Inspectoratul Teritorial de Muncã este instituția publicã aflatã în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãții Sociale și Familiei - ordonator principal de credite și Inspecției Muncii – ordonator secundar de credite, prin care se exercitã atribuții de autoritate de stat, în domeniul muncii, relațiilor de muncã, securitãții și sanãtãții în muncã, în fiecare județ și în municipiul București.
1.1. Scurt istoric
In țara noastrã, problemele legate de muncã, erau reglementate sub diverse forme încã din sec. XIII – XIV, când existau diferite bresle și corporații. In anul 1880 apar unele modificãri esențiale în domeniul muncii, prin apariția industriei în România și astfel au apãrut primele acte normative cu caracter general, care aveau funcția de a reglementa noile probleme: Legea repaosului duminical, Legea învãțãmântului profesional.
Dupã primul razboi mondial, prin decretul-lege nr. 1327/1920 se înființeazã „Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale” având drept scop ocrotirea și organizarea muncii. De-a lungul timpului denumirea acestei instituții a cunoscut mai multe variante: „Ministerul Muncii, Sãnãtãții Publice și Ocrotirilor Sociale”, „Ministerul Muncii, Cooperației și Asigurãrilor Sociale”, „Ministerul Muncii, Sãnãtãții și Ocrotirilor Sociale”.
Reforma economicã și importantele schimbãri care au intervenit în anul 1990 au fãcut necesrã înființarea unei instituții publice aflatã în subordinea Ministerului Muncii și Solidaritãții Sociale și Inspecției Muncii prin care sã se exercite atribuții de autoritate de stat, în domeniul muncii, relațiilor de muncã, securitãții și sãnãtãții în muncã. Astfel au apãrut Inspectoratele Teritoriale de Muncã
1.2. Obiectul de activitate
Activitatea fiecãrui Inspectorat Teritorial de Muncã se desfãșoarã pe teritoriul județului în care își are sediul, în cazul de fațã în municipiul Iași. Inspecția Muncii aprobã, dupã caz, extinderea limitelor de competențã ale Inspectoratului, la propunerea justificatã a acestuia, pe teritoriul altor județe.
Inspectoratul exercitã controlul aplicãrii unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competențã la toate persoanele juridice și fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.
Activitatea Inspectoratului este coordonatã, îndrumatã și controlatã de Ministerul Muncii, Solidaritãții Sociale și Familiei și Inspecția Muncii.
Inspectoratul Teritorial de Muncã este organul de specialitate aflat în subordinea Inspecției Muncii, care controleazã aplicarea unitarã a legilor și a altor acte normative care reglementeazã domeniul muncii, relațiile de muncã, securitatea și sãnãtatea în muncã la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și alte categorii de angajatori, cu exepțiile prevãzute de lege.
In îndeplinirea obiectivelor Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncã a preluat atribuțiile care reveneau Camerelor de Muncã din cadrul Direcțiilor Generale de Muncã și Protecție Socialã conform prevederilor Legii nr.130/1999, cu modificãrile ulterioare, precum și atribuțiile Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protecția Muncii stabilite de Legea protecției muncii nr.90/1996 și de alte acte normative în vigoare.
Activitatea Inspectoratului se organizeazã și se desfãșoarã conform Programului anual de activitãți și acțiuni, elaborat pe baza Programului Inspecției Muncii aprobat de Inspectorul General de Stat al Inspecției Muncii. 
Inspectoratul exercitã controlul aplicãrii unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competențã la toate persoanele juridice și fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.
Activitatea de control a Inspectoratului se face în baza planului anual de control actualizat trimestrial și a graficului lunar aprobat de inspectorul șef. Documentele de mai sus cuprind unitãțile programate pentru control, tipul controlului și fondul de timp necesar. 
Inspectoratul stabilește tipul de control care poate fi de fond, de sondaj sau tematic, timpul necesar efectuãrii acestuia și frecvența, în funcție de volumul activitãții desfãșurate de unitate, de nivelul de risc al activitãților, de evoluția indicatorilor specifici activitãții de protecția muncii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!