Practică Ministerul Mediului

Cuprins proiect Cum descarc?

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica
1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala
1.2. Baza legala de infiintare
1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea
1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani
1.5. Minister coordonator
1.6. Contract de management, clauze, parti contractante
1.7. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate
2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata
2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar
2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati
2.3. Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple
2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani
2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe
3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata
3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei
3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutia analizata
3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Monitorul Oficial 70/03.02.2003) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 – Analiza raportului anual
4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata
5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata
6. Acte adiministrative. Circuitul documentelor
7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate
8. Resursele umane in institutia analizata.
8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane
8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie
8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace
8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi
8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal; prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici
8.6. Aprecierea personala asupra stilului ce se deruleaza aici
9. Elemente privind strategia institutiei analizate
9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate
9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei
9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1-3 ani
9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate
9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice
9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata
10. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata
10.1. Punctele forte si slabe
10.2. Cauzele care au generat punctele forte si slabe
10.3. Recomandari
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Prezentarea institutiei publice
1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala
Ministerul Mediului se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteza şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor Guvernului.
În vederea realizării rolului său, Ministerul Mediului îndeplineşte următoarele funcţii: 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Dispoziţii generale
(1) Ministerul Mediului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.
(2) Ministerul Mediului aplică strategia şi Programul de guvernare 2009 - 2012, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile.
(3) Ministerul Mediului realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.
(4) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia.
(5) Ministerul Mediului coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.
(6) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.
Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Mediului exercită următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi Strategia în domeniul mediului şi gospodăririi apelor;
b) de reglementare, prin care se asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;
c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniile sale de activitate;
d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate;
e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea sa;
f) de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului;
g) de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de activitate.
Atribuţii
(1) În exercitarea funcţiilor sale Ministerul Mediului are următoarele atribuţii principale:
1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;
2. elaborează strategii şi politici în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi dezvoltării durabile, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
3. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor de mediu în celelalte politici sectoriale;
4. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu Strategia naţională de dezvoltare durabilă şi cu obiectivele stabilite prin strategiile pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor;
5. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
6. elaborează proiecte de acte normative şi avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă;
7. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;
8. raportează sau, după caz, informează Comisia Europeană asupra măsurilor legislative adoptate în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar de mediu, potrivit domeniilor sale de responsabilitate, suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun acest acquis;
9. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a investiţiilor de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor;
10. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordine.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica Ministerul Mediului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!