Proiect de Practica intr-o Institutie Publica - Primaria Municipiului Slobozia

Extras din proiect Cum descarc?

1. Prezentarea institutiei
1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea
Primaria Municipiului Slobozia este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipilui Slobozia privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul municipiului, Viceprimarii, Secretarul municipiului Slobozia, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Slobozia care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local Slobozia, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
Primarul Sloboziei este seful administratiei publice locale a municipiului si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii
Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia este organizat pe compartimente, protrivit structurii organizatorice stabilita prin H.C.L. nr. 12/30.01.2004, si asigura îndeplinirea sarcinilor ce revin Primariei Municipiului Slobozia, ca organ al administratiei publice locale.
Primarul municipiului Slobzia coodoneaza direct sau prin intermediul viceprimarilor, potrivit delegarii de competente, urmatoarea structura organizatorica:
- Secretarul municipiului Slobozia
- Serviciul Administratie publica
Compartimentul juridic si indrumare, control asociatii de proprietari
Compartimentul Administratie publica locala, registrul agricol, Fond funciar autoritate Tutelara si Arhiva
- Directia Tehnica
- Arhitect Sef
Compartimentul Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului
Compartimentul Disciplina in constructii
Compartimentul Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize
Compartimentul Cadastru urban si imobiliar
Serviciul Gospodarire comunal locativa, Transporturi, Protectia Mediului Patrimoniu si Urmarire servicii publice
Serviciul Investitii, lucrari publice si achizitii
- Directia economica
Birou buget financiar-contabil
Compartimentul Evidenta, stabilire si urmarire concesiuni, chirii si vanzari bunuri din patrimoniul Consiliului Local
Compartimentul incasare executare silita persoane fizice si juridice
Compartimentul colectare si incasare, impozite, taxe si alte creante bugetare
- Serviciul Informatica, Relatii cu publicul si presa
Biroul Audit intern si inspectie
Compartimentul programe si strategii de integrare europeana
Compartimentul libera initiativa
Compartimentul protectie civila
Compartimentul resurse umane
Compartimentul secretariat, protocol, activitati gospodaresti, PSI, protectia muncii
Nr.crt Structura organizatorica
1. DIRECTII 2
2. COMPARTIMENTE 14
3. SERVICII 3
4. BIROURI 2
5. Nivele ierarhice 4
6. Ponderea ierarhica medie 
Ponderea ierarhica medie = nr. pers de executie/nr. pers. de conducere
Atributiile Serviciului Informatica, Relatii cu publicul si presa referitoare la informatica sunt:
- propuneri privind realizarea sistemului informatic al C. L. Slobozia;
- concepe, elaboreaza sau propune elaborarea proiectului care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat, in cadrul Primariei Municipiului Slobozia si a serviciilor publice ale C. L Slobozia;
- asigura/propune adaptarea permanenta a sistemului informatic la modificarile legislative aparute;
- propune executarea analizelor de sistem in cadul temelor de proiect aflate in lucru;
- propune elaborarea si/sau achizitionarea produselor informatice si a echipamentelor de calcul;
- instalare, configurare si exploatare hardware si software;
- instaleaza, distribuie, configureaza si intretine in mod corespunzator tehnica de calcul si reteaua de calculatoare;
- tine evidenta licentelor software;
- centralizeaza si rezolva problemele de service-ul la echipamente;
- administreaza reteaua Internet si Intranet existenta in cadrul primariei;
- asigura adminstrarea site-ului institutiei;


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect de Practica intr-o Institutie Publica - Primaria Municipiului Slobozia.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!