Proiect Practica - Prefectura Capitalei

Extras din proiect Cum descarc?

Elaborarea strategiei Prefecturii Bucureşti este afectată în acest moment de o serie de factori care induc unele necunoscute rezultând din: necesitatea modificării şi completării Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică – act normativ modificat , deja, prin Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului; elaborarea unor legi noi referitoare la desfăşurarea alegerilor; reorganizarea atât a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi a prefecturilor; elaborarea şi adoptarea actului normativ privind activitatea prefecturilor.
Unul din principiile de bază ale organizării şi funcţionării prefecturilor îl constituie principiul subordonării ierarhice faţă de Guvern şi faţă de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În consecinţă, Strategia de modernizare a prefecturilor trebuie elaborată pe baza şi în aplicarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Diagnosticarea efectuată pentru elaborarea strategiei este de tip global, fiind investigată întreaga instituţie în vederea depistării cauzale a principalelor disfuncţionalităţi şi puncte forte, cu scopul de a formula recomandări. Perioada analizată este 1.01.2003 - 31.12.2003. Am apreciat că nu este necesar un interval de timp mai lung datorită repetabilităţii anuale a factorilor analizaţi.
Instrumentarul de culegere, înregistrare şi analiză a datelor şi informaţiilor necesare se bazează, în special, pe observarea directă realizată pe parcursul întregii perioade investigate şi pe studiul documentelor, respectiv: cadrul legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea prefecturii, regulamentul de ordine interioară, regulamentul de organizare şi funcţionare a prefecturii, tablouri de bord, rapoarte de activitate. 
Strategia prezentată în continuare, poate fi caracterizată din punct de vedere tipologic, astfel:
- este o strategie de dezvoltare, dacă luăm în considerare că obiectivele asumate sunt superioare celor din perioada anterioară;
- strategia are un pronunţat caracter inovaţional: multe din disfuncţionalităţile semnalate se pot soluţiona numai prin informatizarea de fond a instituţiei;
- este, în acelaşi timp, o strategie managerială, care vizează implementarea unui instrumentar managerial nou.
Metoda de elaborare a strategiei a constat în identificarea problemelor critice ale domeniului, după care s-a procedat la stabilirea obiectivelor strategice şi a modalităţilor concrete care pot asigura realizarea obiectivelor şi modernizarea de fond a Prefecturii.
Problemele critice, care influenţează negativ atât activitatea instituţiei, cât şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor, au drept cauze majore, următorii factori:
- volumul foarte mare al legislaţiei adoptate şi modificarea sau completarea continuă a acesteia;
- desele schimbări structurale în sistemul administraţiei publice;
- numărul mic al funcţionarilor publici din prefecturi, în raport cu competenţele tot mai largi ale prefectului, acordate prin legi speciale;
- nerealizarea până în acest moment a unui sistem electronic pentru administraţia publică şi limitarea accesului funcţionarilor publici la echipamente electronice moderne;
- accesul la sistemul de perfecţionare continuă a funcţionarilor este limitat de resursele financiare insuficiente repartizate acestui domeniu;
- austeritatea bugetelor alocate prefecturilor;
- motivarea insuficientă a funcţionarilor publici.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect Practica - Prefectura Capitalei.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!