Propunere de politică publică - cultura

Extras din proiect

CAPITOLUL I: PREZENTAREA DOMENIULUI DE ELABORARE A POLITICILOR PUBLICE
Cultura României este ansamblul de valori materiale și spirituale produse pe teritoriul României. România are o cultură unică, care este produsul geografiei și evoluției sale istorice distincte. Este fundamental definită ca fiind un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud-Est, dar nu poate fi cu adevărat inclusă în nici una dintre ele. Identitatea românească a fost formată pe un substrat din amestecul elementelor dacice si romane, cu multe alte influențe.
Activitatea Ministerului Culturii a fost axată pe realizarea obiectivelor prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2009-2013”, documentelor strategice naţionale şi sectoriale şi Planului de activitate al ministerului pe peroada de referinţă.
Conform Planului de activitate al ministerului, principalele obiective desemnate pe segmentul gestionat sunt:
• Asigurarea accesului larg al cetăţenilor la viaţa culturală şi Patrimoniul Cultural Naţional;
• Prompovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale;
• Asigurarea cadrului de dezvoltare şi de manifestare a diversităţii culturale în scopul edificării unei societăţi deschise şi multiculturale;
• Protejarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional, promovarea valorilor culturale ca parte integrantă a spaţiului cultural european şi internaţio nal;
• Dezvoltarea artelor contemporane ca mijloc de afirmare a culturii naţionale
Asigurarea accesului larg al cetăţenilor la viaţa culturală şi la patrimoniul cultural naţional.
Deoarece artele joacă un rol important în asigurarea climatului etico-moral normal al societăţii contemporane, dezvoltării gustului estetic, promovării valorilor autentice naţionale şi universale, a coeziunii naţionale, este necesară asigurarea accesului echitabil la serviciile culturale şi menţinerea calităţii adecvate a acestora.
În această ordine de idei, în perioada de referinţă instituţiile teatral-concertistice au organizat 1354 spectacole, dintre care 435 în teritoriu (32 spectacole în premieră absolută).
Au fost desfăşurate 10 manifesări culturale de importanţă naţională şi internaţională: Festivalul Internaţional de Muzică Mărţişor-2010; Festivalul Internaţional Bienala Teatrului „Eugen Ionescu”, Festivalul-concurs Internaţional de muzică uşoară “Două Inimi Gemene ”, Eminesciana 2010, spectacolul „Strigat-am către tine”, Festivalul Internaţional al Vedetelor de Operă şi Balet "Invită Maria Bieşu"; Festivalul Internaţional Ethno-Jazz, Festivalul Internaţional „Regina Vioară”; Festivalul – concurs „Mîndră floare de pe Botna”, Festivalul Internaţional de Muzică Corală “A ruginit frunza din vii”, Festivalul Internaţional “Vocalize de toamnă”, Festivalul Internaţional de Artă “Plai Natal”, Festivalul Concurs Internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret “Steaua Chişinăului- Steaua Moldovei”, Concursul Internaţional al Tinerilor Interpreţi "Eugen Coca", cu participarea a 70 de concurenţi din 6 ţări.
S-a desfăşurat o suită de manifestări jubiliare şi distractive: Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale” - 20 de ani de la întemeiere; Teatrul Republican „Luceafărul” - 50 de ani de la întemeiere; Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” - 65 de ani de la întemeiere, 70 de ani de la fondarea Conservatorului de Stat din Chişinău (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice), Colegiul de Muzică „Stefan Neaga” – 65 de ani de la fondare, Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” – 70 de ani, Liceul-internat republican de muzică „S. Rahmaninov” – 20 de ani de la fondare, Colegiul de arte din or. Soroca – 70 de ani de la fondare, Concert Jubiliar Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii” – 40 de ani de la fondare, Concert Jubiliar Ansamblul Naţional Academic de dansuri populare “Joc”- 65 de ani de la fondare, Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi “Licurici-65”, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”- 70 ani de la fondare, Show-ul de Revelion 2011.
Ministerul Culturii a susţinut iniţiativa Cultura Informaţională-brand-ul anului 2010 în bibliotecile din Republica Moldova, lansată de Asociaţia Bibliotecarilor la începutul anului 2010. În acest sens bibliotecile au pus în aplicare Programul de formare a culturii informaţionale a beneficiarilor Învaţă să te informezi. Actualmente Patrimoniul Cultural Scris este accesat prin intermediul a 1385 biblioteci publice. Acestea au oferit servicii pentru 851,5 mii utilizatori. Servicii internet oferă 130 biblioteci publice, 46 dintre ele au creat pagina Web.
Activitate remarcabilă a fost ediţia a XX-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”, dedicată marelui poet Grigore Vieru: au participat circa 70 elevi din Republica Moldova şi România.


Fisiere în arhivă (1):

  • Propunere de Politica Publica - Cultura.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!