Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci

Cuprins proiect

1. Organizarea și funcționarea Primăriei din Municipiul Tecuci jud. Galați;
2. Identificarea principiilor generale și specifice ale științei administrației în contextul organizațional ;
3. Stabilirea cadrului reglementativ aplicabil prin identificarea corectă a categoriilor de acte juridice în acord cu specificul activității;
4. Întocmirea documentelor specifice activitații primăriei evidențiind conținutul informațional al acestora și circuitul în cadrul instituției;
5. Evidențierea categoriilor de sarcini administrative îndeplinite, găsirea unor metode de eficientizare a acestora, în baza analizei proprii;
6. Identificarea metodologiei de cercetare și de organizare a cercetării la nivelul primăriei prin analiza obiectivelor și a strategiilor de acțiune adoptate de autoritatea locală;
7. Structura personalului primăriei: identificarea funcției de demnitate publică și a funcțiilor publice, recrutarea și selecția funcționarului public, cariera funcționarilor publici și desfășurarea raporturilor de serviciu;
8. Concluzii personale;
9. Bibliografie;
10. Anexe.


Extras din proiect

1.Organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci
-Scurt istoric-
Municipiul Tecuci aparține județului Galați, fiind al doilea municipiu din județ, amplasat în partea central nord vestică a acestuia. Raportându-se la așezările importante din jur, Municipiul Tecuci se află la 20 de km de Mărășești, 40 de km de Focșani, 50 de km de Bârlad, 80 de km de Galați, 180 de km de Iași și 240 de km de București.
Am desfășurat stagiul de practică la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Tecuci jud. Galați, la compartimentul de stare civilă.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Tecuci este o instituție subordonată Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați și deservește populația Municipiului Tecuci și a celor 24 de comune limitrofe arondate. Biroul de Evidență a persoanelor din cadrul serviciului se ocupă cu eliberarea actelor de identitate, a pașapoartelor simple, preschimbarea permiselor de conducere auto și a certificatelor de înmatriculare auto. Compartimentul de stare civilă deservește populația Municipiului Tecuci în ceea ce privește înregistrarea nașterilor, căsătoriilor și deceselor.
Starea civilă este dreptul omului de a se individualiza ori identifica, în familie și societate, prin acele calități personale de care legea leagă anumite efecte juridice.
Cuvântul „stare”, „stat” vine de la cuvântul latin „status” care desemna atributele necesare pentru a avea capacitate juridică În dreptul roman aceste atribute erau în număr de două sau situația persoanei era apreciată sub două aspecte:
- Status civitates (statutul în cetate; statutul de cetățean roman, de latin sau peregrin). La Roma, numai cetățenii romani beneficiau de dreptul la vot (jus suffragi) și de dreptul de a fi ales (jus honorum); străinii se aflau sub protecția stăpânului lor roman (hospitium publicum);
- Statu familiae (statutul familial; situația în familie de pater familias, „sui iuris” ori „alieni iurius”). Într-un sens general familia desemna toate persoanele care se găseau în puterea aceluiași șef de familie.
-Locul în sistemul administrației publice-
Primăria Municipiului Tecuci este o instituție publică din sectorul administrației publice locale. Primăria nu se subordonează nici unui minster. Ea este condusă de consiliul local și de primar. Este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și în conformitate cu hotărîrile Consiliului Județean Galați privind aprobarea organigramei și a numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul și viceprimarul exercita funcția de conducere în cadrul primăriei fiind aleși de cetățenii din Municipiul Tecuci, pe baza votului uninominal în conformitate cu prevederile Legii 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, modificată.


Fisiere în arhivă (1):

  • Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!