Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi

Cuprins proiect Cum descarc?

I. Organizarea si functionalitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi. Premise si factori de impact 3
I.1. Cadrul general de infiintare si organizare CAS Iasi 3
I.2. Individualizarea misiunii si obiectului de activitate al CAS Iasi 4
I.3. Prezentarea obiectivelor si activitatilor CAS Iasi 4
I.4. Prezentarea structurii organizatorice si indicarea fluxului informational (organigrama, interrelatii intre compartimente/departamente/servicii; competente, atributii, sarcini) 6
I.5. Evidentierea relatiilor interinstitutionale 8
I.6. Structura personalului ( organizare pe compartimente/birouri/servicii, functii ocupate) si analiza nivelului de pregatire profesionala 11
I.7. Analiza fluxului documentelor in cadrul CAS Iasi 12
I.8. Analiza situatiei financiare 13
II. Imbunatatirea cadrului legislativ si a celui institutional in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Iasi 15
II.1. Analiza cadrului reglementativ aplicabil 15
II.2. Analiza relatiilor de munca 15
II.3. Analiza capacitatii decizionale 16
II.4. Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor in vederea eficientizarii activitatii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi 16
II.5. Identificarea posibilelor solutii in vederea eficientizarii activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi 18
II.6. Eficientizarea comunicarii dintre Casa de Asigurari de Sanatate Iasi si cetatean 19
II.7. Identificarea posibilitatilor de utilizare a tehnologiilor informationale in activitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi 20
Concluzii si propuneri 21
Bibliografie
Anexe


Extras din proiect Cum descarc?

Studiu aplicativ privind eficientizarea activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi
I. Organizarea si functionalitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi. Premise si factori de impact
I.1. Cadrul general de infiintare si organizare CAS Iasi
Casa de Asigurari de Sanatate Iasi este o institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, aflata in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si organizata in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. CAS Iasi functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administratie al CNAS. 
CAS Iasi este o institutie publica autonoma de interes local, fara scop lucrativ, care administreaza si gestioneaza in mod autonom Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate propriu.
Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, in exercitarea atributiilor ei conferite de lege, aplica si respecta politica si strategia generala stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate pe raza judetului Iasi.
Casa de Asigurari de Sanatate Iasi isi desfasoara activitatea in baza unui cadru normativ constituit din urmatoarele acte normative: 
- Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii ; 
- Ordonanta de Urgenta nr.150 din 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate ;
- Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii si a Presedintelui CNAS, nr. 60 din 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 158 din 2005;
- Ordonata de Urgenta nr.1 din 2006 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale .
I.2. Individualizarea misiunii si obiectului de activitate al CAS Iasi
Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati. Activitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi se refera in primul rand la aspectele economice si medicale care caracterizeza sistemul asigurarilor sociale de sanatate. 
Casa de Asigurari de Sanatate Iasi are rolul de a aplica politica si strategia generala a CNAS in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in raza sa de compententa.
Misiunea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi este aceea de a a garanta populatiei asigurate un pachet de servicii sub forma serviciilor medicale, de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. 
Activitatea Casei de Asigurari de Sanatate Iasi vizeaza urmatoarele trei mari domenii:
- Colectarea veniturilor necesare constituirii Fondului national unic de asigurari de sanatate;
- Asigurarea asistentei medicale prin incheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale si prin decontarea contravalorii acestora;
- Constituirea unor servicii specializate in asigurarea resurselor materiale, umane si logistice necesare desfasurarii activitatii.
I.3. Prezentarea obiectivelor si activitatilor CAS Iasi 
CAS Iasi urmareste in desfasurarea activitatii sale o serie de obiective generale dar si specifice, pentru a garanta asiguratilor servicii medicale de calitate.
Obiectivele generale vizeaza urmatoarele aspecte:
- sa protejeze asiguratii fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident; 
- sa asigure protectia asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Obiectivele specifice vizeaza urmatoarele aspecte:
- sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
- sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor, la termenele prevazute in contractul-cadru, in caz contrar urmand sa suporte penalitatile prevazute in contract;
- sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care sa tina seama si de conditiile de desfasurare a activitatii in zone izolate, in conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislatiei;
- sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
- sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de furnizare a serviciilor medicale si despre orice schimbare in modul de functionare si de acordare a acestora;
- sa asigure confidentialitatea datelor in conditiile legii;
- sa verifice prescrierea si eliberarea medicamentelor in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- sa raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
- sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activitatii Casei de Asigurari de Sanatate Iasi.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!