Optoelectronică - tehnologia WDM

Cuprins proiect

1. INTRODUCERE.3
2. Viitorul sistemelor WDM .4
3. I BAZELE TEHNOLOGIEI WDM.5
1. Parametrii de bază a sistemei WDM.5
1.2 Multiplexoare şi demultiplexoare.6
1.3 Banda de transmisiune a canalului.7
2.1 Lungimea de undă centrală .7
3. Banda de transmisiune .8
4. Izolarea şi perturbaţii încrucişate.9 
5. Neregularitatea vîrfului de putere în spectrul canalului.11 
7. Efecte de polarizare.12
8. Pierderi dependente de polarizare PDL.13 
9. Dispersie modală de polarizare .14
9.1 Dispersia intermodală.15
9.2 Dispersia ondulatorie.15
9.3 Dispersia materială.16
4. II AMPLIFICATOARE OPTICE ÎN DWM.16
1. Multiplexarea prin divizarea lungimii de undă.16
2. Comutatoare.17 
3. Ramificatoare de unde.18
4. Dispozitive de compensare a dispersiei .18
5. Amplificatoare optice .18
6. Lasere de injecţie.20
9. Concluzie.24
10. Lista literaturii utilizate .25


Extras din proiect

Introducere
În present WDM joaca un rol important pentru sistemele optice , ca si pentru multiplexarea cu frecventa diferita FDM pentru sistemele de comunicatii analogice. Tehnologia care permite de a crea reţele optice flexibile ramificate cu posibilităţi nelimitate de creştere a benzii de frecvenţă , este tehnologia de multiplexare a lungimilor de undă WDM (Wavelength Division Multiplexing ). Esenţa tehnologiei WDM constă în faptul , că pe o fibră optică concomitent se transmit cîteva canale de informaţie la diferite lugimi de undă , ce permite de a utliza maxim efectiv fibra optică . Tehnologia WDM permite de a mări de multe ori capacitatea de transmisiune a fibrelor optice fără a instala cabluri noi şi fără instalarea dispozitivelor noi . 
Multiplixarea optica cu despartirea pe lungimea de unda WDM acesta fiind noua tehnologie optic indesita care afost descoperita intre anii 1970-1980. Din aceata cauza sistemele WDM des sunt numite sisteme de multiplexare optica cu despărtire a fregventelor OFDM.dar dupa felul lor aceste tehnologii FDM SI OFDM CONSIDERABIL difera una de alta . diferenta lor nu se contine doar in folsirea semnalului optic sau electric.La FDM se foloseşte mecanismul modulatiei in amplitudine cu o banda laterala si sitema alesa pentru aducerea aceluiasi semnal modulat asa cum este prezentat de asamblul de canaale standart TC.La OFDM mecanismul modulatiei , necesar in FDM pentru miscarea purtatorilor , care indeopste nu se foloseste in acest system, purtatori se generiza cu alte izvoare de purtatori,semnalele carora pur si simplu se imperchiza intr-un cu alte izvoare de purtatori,semnalele carora pur si simplu se imperchiza intr-un multiplexor cu mai multe unde de fregventa Fiecare componenta a lui in principiu poate sa transmita un ansamblu dde semnale digitale , format dupa legile diferitortehnologii sincrone . Cerinţele faţă de serviciile de comunicaţii , de la linia telefonică obişnuită pînă la accesul la internet creşte . 
Primele sisteme WDM avea două canale în ferestrele 1330 şi 1550 nm . Apoi au apărut sisteme cu 4 canale , cu distanţa dintre canale 8-10 nm în ferastra 1550 nm . Mai apoi a apărut tehnologia de multiplexare densă a lungimilor de undă DWDM ce a adus la apariţia sistemelor cu 8 , 16 , 32 , 64 de canale . În prezent distanţa standard între canale se consideră 0,8 nm .
1. Viitorul sistemelor WDM 
Cerinţele la transmisiunea prin Internet a semnalelor audio şi video în timp real , va duce la utilizarea largă a sistemelor DWDM şi micşorarea costului lor . Astfel că creşterea în continuare a numărului de canale poate fi asigurată pe baza micşorării intervalului spectral între ele , folosind amplificatoare EDFA cu o lărgime mai mare a spectrului ( de exemplu conectînd diapazonul L - de la1565 - 1625 nm ) , sau pe baza folosirii fibrelor speciale , care permit de efectuat transmisiunea în diapazonul 1200 nm fără preamplificare adăugătoare .În sistemele digitale contemporane de transmisiune această viteză este de 2,5 Gbit/s sau 10 Gbit/s . 
Fig.1 Evoluţia tehnologiei de comunicaţii în timpul
apropiat va permite de a aduce fibra optică pînă la fiecare calculator
Creşterea capacităţii de transmisie se asigură prin creşterea vitezii de transmisiune a datelor în fiecare canal . Esenţa tehnologiei WDM constă în faptul , că pe o fibră optică concomitent se transmit cîteva canale de informaţie la diferite lugimi de undă , ce permite de a utliza maxim efectiv fibra optică .Tehnologia WDM permite de a mări de multe ori capacitatea de transmisiune a fibrelor optice fără a instala cabluri noi şi fără instalarea dispozitivelor noi . Primele sisteme WDM avea două canale în ferestrele 1330 şi 1550 nm . Apoi au apărut sisteme cu 4 canale , cu distanţa dintre canale 8-10 nm în ferastra 1550 nm . Mai apoi a apărut tehnologia de multiplexare densă a lungimilor de undă DWDM ce a adus la apariţia sistemelor cu 8 , 16 , 32 , 64 de canale . În prezent distanţa standard între canale se consideră 0,8 nm .Schema bloc a sistemelor WDM.Schema de baza a sistemelor de comunicatii prin WDM( 4 CANALE ) este reprezentata in fig urmatoare: În ultimii ani cerinţele oamenilor în schimbul de informaţie a crescut . Cu mult a crescut viteza reţelelor de transmitere a informaţiei . Transmiterea rapidă şi sigură a semnalelor video , sunetului şi datelor a căpătat o importanţă deosebită în dezvoltarea societăţii .La sfîrşitul anilor 1990 volumul de transmitere a informaţiei prin reţele internaţionale de comunicaţii a crescut multiplu pe baza fenomenului numit Internet . Cînd a apărut reţeaua globală World Wide Web şi a apărut posibilitatea de acces la resurse nalimitate de informaţie în Internet , capacitatea lui de a cuprinde orice bandă liberă accesibilă a devenit evidentă


Fisiere în arhivă (1):

  • Optoelectronica - Tehnologia WDM.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!