Proiecte pentru domeniul Transporturi pagina 1 din 38

ppt

Eficiența și optimizarea mentenanței

Aspecte ale analizei activităţii compartimentului de mentenanţă Creşterea continuă a eficienţei executării lucrărilor de întreţinere şi raparaţii necesită efectuarea unei analize sistematice a activităţii desfăşurate de compartimentul de mentenanţă. Analiza situaţiei în acest domeniu trebuie să evidenţieze în ce măsură s-a asigurat necesarul de muncitori, de materiale, de piese de schimb, de mijloacele de muncă pentru transport, etc. potrivit cerinţelor executării optime a reparaţiilor. O importanţă deosebită trebuie acordată analizei cheltuielilor pentru repararea utilajelor. În cadrul a... vezi detalii

doc

Sistemul Centralizat de Informare pentru Călători în Stații a Mijlocului de Transport Public

2. Evaluarea tipului de instalatii ce vor fi folosite in teren 2.1 Instalatii folosite in fiecare troleibus Pentru determinarea pozitiei si vitezei in fiecare troleibus va fi montat cate un terminal GPS ce va contine cate un receptor GPS si cate o antena mica rectangulara de circa 10 cm lungime si 2 cm grosime. Sistemul American GPS(Global Position System) este bazat pe o retea de 24 sateliti care se deplaseaza pe o orbita circulara inclinata la o altitudine de 20.000 km. Terminalul GPS isi va calcula pozitia acordant in timp variabilele de la mai multi sateliti GPS. Acesta determina po... vezi detalii

docx

Elemente de infrastructură rutieră - drum de câmpie

Sa se analizeze posibilitatea realizarii unei portiuni pentru o cale rutiera, avand la baza urmatoarele conditii: -categoria drumului -national; -zona de relief -ses; -tipul sistemului rutier –nerigid. - DRUM NAȚIONAL DE CÂMPIE(ȘES) - CAPITOLUL 1 STABILIREA PARAMETRILOR INIȚIALI AI PROIECTĂRII 1.1. Trafic rutier şi clasificarea drumurilor Drumurile sunt căi de comunicaţie. Importanţa căilor de comunicaţie pentru dezvoltarea societăţii a fost demonstrată de istorie, prin faptul că ele au cunoscut aceleaşi perioade de avânt sau de stagnare ca însăşi dezvoltarea societăţii omeneşti. D... vezi detalii

doc

Transportul Produselor Petroliere

Introducere Transporturile fac parte din sfera largă de activităţi care în general sunt cuprinse îi expresia "distribuţia mărfurilor". Distribuţia fizică a mărfurilor constituie obiectul transporturilor. Ca ramură a producţiei materiale, transporturile joacă un rol de mare însemnătate în cadrul economiei mondiale. Ele continuă procesul de producţie al celorlalte ramuri ale producţiei materiale în sfera circulaţiei. Transportul petrolului reprezintă o ramură a activitaţii industriale prin care se asigură alimentarea cu combustibil a diverşilor consumatori. Datorită necesarului tot mai ri... vezi detalii

doc

Proiectarea unui Autobuz Interurban

TEMA PROIECTULUI Sa se efectueze proiectarea generala, functionala privind dinamica tractiunii si ambreiajul pentru un automobil avand urmatoarele caracteristici: - Tipul automobilului: autobuz interurban - Numar locuri: 34+1 - Viteza maxima constructiva: 145km/h - Tip motor: MAC - Tractiune: 4X2 - Panta maxima: 32% Cap 1. ANALIZA MODELELOR SIMILARE DE AUTOVEHICULE. STABILIREA TIPULUI DE AUTOVEHICUL CE SE VA PROIECTA 1.1. ALEGEREA MODELELOR SIMILARE Nr. Crt. Model Capacitate Cilindrica (cc)/motor Putere maxima (kW) Cuplu maxim (Nm) Viteza maxima (km/h) 1. SETRA S411HD 1195... vezi detalii

doc

Importanta Transportului Maritim în Sfera Circulației Mărfurilor

Avântul economic înregistrat de societatea umană a implicat în ultima perioadă o creştere fără precedent a comerţului mondial, a traficului de materii prime de bază necesare industriei – minereuri, cărbune, petrol. La realizarea circulaţiei volumului intens de mărfuri, în vertiginoasa creştere anuală, transportului naval i-a revenit rolul de prima mărire, atât cantitativ cât şi operativ, şi acesta nu numai că transportul pe apă este mai ieftin ci, mai ales ca urmare a diversificării surselor de relaţii comerciale, înmulţirea numărului de participanţi la aceste relaţii şi caracterului tot m... vezi detalii

doc

Transportul Feroviar în România

Transportul feroviar În cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale a largirii si dezvoltarii schimburilor comerciale din state, un rol de seama revine transporturilor si expeditiilor internationale de marfuri. Dezvoltarea economica a unei tari, a economiei mondiale în general, sunt de neconceput fara transporturi. Ele asigura buna desfasurare a productiei în agricultura si industrie, circulatia bunurilor materiale, a oamenilor si a informatiei. Transporturile faciliteaza legaturile între regiunile cu materii prime si cele în care se prelucreaza, precum si desfacerea si redis... vezi detalii

doc

Introducere în Istoria Căilor Ferate din România

Introducere in istoria Căilor Ferate din România Secolul al XIX- lea a marcat începutul istoriei Căilor Ferate din România, a căror tradiţie solidă este demonstrată şi atestată de documente şi imagini de arhivă Căile Ferate din România au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul acestora, calea ferată a fost un motor al progresului tehnic şi uneori, chiar economic al societaţii. De asemenea, a fost un factor de stabilitate care, in mare măsură, nu a putut fi influenţat de curentele politice. Începutul secolului al XIX-lea marchează nasterea căii ferate, adevărata aventură tehnic... vezi detalii

doc

Transportul rutier de mărfuri periculoase

1.Introducere Transporturile reprezinta un domeniu important al activitatii economico-sociale pentru ca prin intermediul lor se efectueaza deplasarea in spatiu a bunurilor pentru realizarea actelor de comert. Transportul rutier de marfa poate inlocui majoritatea altor forme de transport dar el insusi nu este usor de inlocuit. Calea ferata si transportul naval sunt prin natura lor limitate in flexibilitatea lor, si pentru acest motiv transportul rutier de marfa a devenit o veriga necesara in lantul transportului utilizat de altii, de exemplu catre si de la aeroporturi, porturi si terminal... vezi detalii

docx

Tahograful

Introducere Transportul rutier este cea mai veche şi totodată cea mai folosită metodă de transport. Vehiculele se caracterizează printr-o mobilitate deosebită, nefiind legate de instalaţii speciale fixe, cum este cazul transportului feroviar. Datorită acestui fapt, ele pot pătrunde în locuri unde alte mijloace de transport nu au accesibilitate, constituind o componentă indispensabilă in acest domeniu. Transportul rutier de marfuri sau de persoane se poate efectua numai în conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si de... vezi detalii

doc

Principalele Caracteristici ale Sistemelor de Transport

ARGUMENT Prin pozitia sa geografica, prin traditiile si prin spiritul deschis al politicilor sale de buna vecinatate, Romania, cu o suprafata de peste 237,5 mii kmp si cca. 22 milioane locuitori, face parte, de facto, din familia tarilor europene si s-a angajat ireversibil pe calea integrarii in structurile europene. Situata pe coridorul de tranzit dintre Europa de Vest si Orientul Mijlociu, ea insasi o putere regionala, producator si consumator, Romania, odata devenita independenta in a doua jumatate a secolului XIX, a inceput sa isi dezvolte transporturile investind resurse, talent si m... vezi detalii

docx

Procesul de transport - documente necesare realizării transportului de marfă internațional

1.1. TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL Transporturile internaţionale reprezintă mijlocul material ce stă la baza relaţiilor economice ale unei ţări cu alte ţări. Ele continuă (sau asigură) procesul de producţie şi reprezintă un sistem tehnico-economic complex prin intermediul căruia se realizează schimbul de mărfuri necesare economiei naţionale, contribuind direct la realizarea PIB. Transportul mărfurilor joacă un rol primordial în derularea schimburilor comerciale interne sau externe. În cazul transportului internaţional, marfa tranzitează mai multe teritorii vamale prin parcurgerea distanţei ca... vezi detalii

doc

Piața transporturilor aeriene

TRANSPORTUL AERIAN -PIATA TRANSPORTURILOR AERIENE- Conceptul de serviciu reprezinta rezultatul a cel putin unei activitati necesare,realizata la interfata dintre furnizor si clienti si constituie ceea ce se numeste”SECTORUL TERTIAR AL ECONOMIEI”. Principalele ramuri ale serviciilor sunt:comertul,comunicatiile si TRANSPORTUL. I.PREZENTAREA SERVICIULUI Transportul aerian a revoluţionat transportul global, reducând dramatic timpul necesar călătoriei pe mari distanţe. Călătoriile peste oceane, care ar fi putut dura săptămâni sau chiar ani, acum pot fi făcute în câteva ore Compania de tran... vezi detalii

doc

Optimizarea transportului pe calea ferată

DECIZII ADOPTATE ÎN CONDIŢII DE CERTITUDINE În activitatea managerială de luare a deciziilor se doreşte ca soluţia aleasă să fie optimă, adică cea mai bună.Trebuie făcută menţiunea importantă că optimizarea se face în raport cu un anumit criteriu şi că schimbarea criteriului conduce în general la alte rezultate 1(consecinţe). Astfel în problema repartizării mărfurilor la diverşi beneficiari, criteriile de optimizare pot fi costurile minime, parcursul minim, consumul minim de combustibil sau de energie etc, pentru fiecare criteriu obţinându-se rezultate diferite. Pentru cazul des întâlnit ... vezi detalii

doc, xls, dwg

Arhitectură Navală

TEMA DE PROIECT Pornind de la urmatoarele date initiale: - Lungimea intre perpendiculare a navei - Lpp = 112 m - Rapoartele intre dimensiuni L/B, respectiv B/d - L/B = 6,5 - B/d = 2,7 - Coeficientul bloc - CB = 0,7 Sa se efectueze urmatoarele calcule si desene: 1. Determinarea dimensiunilor principale L, B, d, calculul bordului liber minim si a înaltimii de constructie 2. Calculul selaturii longitudinale conform Load Lines si determinarea ordonatelor liniei puntii 3. Tabelul de trasaj al navei adimensionale; 4. Tabelul de trasaj adimensional al navei de proiectat; 5. Trasare... vezi detalii

Hopa sus!