Construcția și calculul autovehiculelor II

Cuprins proiect Cum descarc?

Dinamica tracțiunii autovehiculului de proiectat
Caracteristica de turație la sarcină totală
Determinarea raportului de transmitere al transmisiei principale i0
Determinarea raportului de transmitere al primei trepte de viteză isv1
Etajarea schimbătorului de viteze
1.4.1 Etajarea după criteriul aceluiași interval de turații în fiecare treaptă (progresie geometrică)
1.4.2 Etajarea după criteriul aceluiași interval de viteză în fiecare treaptă (progresie 
armonică)
Studiul performanțelor dinamice ale autovehiculului de proiectat
Caracteristica de tracțiune F_(t.k)=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
Caracteristica dinamică D_k=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
Caracteristicile de demarare ale autovehiculului
Caracteristica accelerațiilor a_k=f(V) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
Caracteristica de demarare d_k=d_t (t) la sarcină totală de funcționare a motorului cu ardere internă
Calculul și proiectarea schimbătorului de viteze
Rolul, condițiile impuse schimbătorului de viteze
Studiul soluțiilor constructive posibile pentru schimbătorul de viteze și alegerea soluțiilor constructive pentru proiectare
Schema cinematică a schimbătorului de viteză
Calculul distanței dintre axele arborilor
Determinarea numerelor de dinți pentru roțile dințate
Calculul parametrilor roților dințate
Calculul forțelor din angrenaje
Verificarea de rezistență a danturii angrenajului cilindric cu dinți înclinați
Verificarea la oboseală prin încovoiere a piciorului dintelui
Verificarea solicitării statice de încovoiere a piciorului dintelui la încărcarea maximă
Verificarea la presiune hertziană, în cazul solicitării la oboseală a flancurilor dinților
Verificarea la solicitare statică de contact a flancurilor dinților
Calculul arborilor schimbătorului de viteză
Alegerea rulmenților arborilor schimbătorului de viteză
Soluția constructivă pentru treapta de mers înapoi
Calculul și proiectarea punții automobilului
Studiul soluțiilor constructive posibile pentru punte și alegerea soluțiilor constructive pentru proiectare
Calculul forțelor 
Tabel cu dimensiunile adoptate pentru soluția constructivă aleasă


Extras din proiect Cum descarc?

Dinamica tracțiunii autovehiculului de proiectat
Caracteristica de turație la sarcină totală
Caracteristicile motoarelor cu ardere internă sunt reprezentări grafice ale variației unor mărimi și indici de performanță ai motorului (puterea, momentul motor, consumul de combustibil, randamentul termic, etc.), în funcție de un anumit factor principal care influențează performanțele energetice și de economicitate (de exemplu: un parametru de regim - turația, sarcina, sau un parametru de reglaj - avansul la injecție, dozajul, etc.) considerat ca variabilă independentă. [5]
Pentru studiul dinamicii tracțiunii autovehiculelor o importanță deosebită o are caracteristica de turație care prezintă dependența puterii efective, momentului motor efectiv, consumului orar de combustibil și a consumului specific efectiv de combustibil în funcție de turație atunci când motorul funcționează la diferite sarcini. Performanțele dinamice maxime se obțin atunci când motorul funcționează la sarcină totală. [2]
La motorul cu aprindere prin comprimare (MAC) sarcina se reglează prin modificarea cantității de combustibil injectate în cilindru. [2]
Caracteristica de turație la sarcină totală se ridică pentru poziția pârghiei de comandă a pompei de injecție la debit maxim de combustibil, de la sarcină turația minimă de funcționare nmin, până la turația maximă de funcționare nmax. [5]
La motorul diesel puterea maximă este limitată de turația maximă admisibilă a motorului, datorită creșterii solicitărilor termo-mecanice sau a înrăutățirii desfășurării arderii. [5]
Creșterea puterii este limitată înainte de atingerii valorii maxime de către un dispozitiv special - regulatorul limitator de turație. Zona de funcționare între turația de intrare în acțiune a regulatorului și turația maximă reprezintă „ramura de regulator”; în această zonă, variația puterii efective și a momentului efectiv este foarte abruptă într-un interval de turații relativ îngust, ceea ce asigură o bună stabilitate în funcționare la variații mari ale rezistențelor la înaintare. [2]
Caracteristica de turație se poate determina pe cale analitică (în faza de proiectare a MAI poate fi estimată prin calcul). [2]
"P" " " _"e" ="P" _"e.max" "∙" ["α∙" "n" /"n" _"P" "+β∙" ("n" /"n" _"P" )^"2" "-γ∙" ("n" /"n" _"P" )^"3" ] pentru n≤n_med 
P _e=P_(e.max)∙[α'∙n/n_P +β'∙(n/n_P )^2-γ'∙(n/n_P )^3 ] pentru n>n_med (1.2)
Unde n_med=(n_M+n_P)/2 (1.3)
nP - turația de putere maximă
nM - turația de moment maxim
În urma calculului rezistențelor la înainte, respectiv a puterilor necesare pentru învingerea rezistențelor la înaintare s-a constatat că pentru o obține viteza maximă impusă prin tema de proiect este necesar ca motorul cu ardere internă să dezvolte o putere de: P_Vmax=126,75 kW.
nP - turația de putere maximă
nM - turația de moment maxim
nVmax - turația de viteza maximă
M_e=9555∙P/n
Raportul de turații la viteză maximă este: [4]
ζ=n_Vmax/n_P (1.4)
nVmax - turația de viteza maximă
Se alege valoarea coeficientul zeta pentru un automobil echipat cu motor cu ardere prin comprimare (MAC) din literatura de specialitate [4]. ζ = 0,9
Adaptabilitatea motorului de autovehicul la tracțiune reprezintă capacitatea acestuia de a învinge rezistențe la înaintare cât mai mari prin posibilități proprii, mărind momentul motor la scăderea turației cauzată de creșterea rezistențelor la înaintare. [2]
Se definește coeficientul de adaptabilitate al motorului:
c_a=M_(e.max)/M_(e.P) >1 (1.5)
Elasticitatea motorului de autovehicul reprezintă capacitatea acestuia de a realiza, prin domeniul său de turații în regim stabil de funcționare, o gamă cât mai largă de viteze de deplasare fără a fi necesară modificarea raportului de transmitere al schimbătorului de viteze.
c_e=n_M/n_P <1 (1.6)
În urma analizei parametrilor modelelor de autovehicule similare s-au obținut următoarele valori pentru cei doi coeficienți:
ca = 1,157; ce = 0,483
Valorile coeficienților de formă pentru modelarea curbei de putere a motorului la sarcină totală pentru zona turațiilor joase: [2]
α=(c_e^2-c_a∙(2∙c_e-1))/(1-c_e )^2 , β=(2∙c_e-〖(c〗_a-1))/(1-c_e )^2 , γ=(〖(c〗_a-1))/(1-c_e )^2 (1.7)
α+β-γ=1 (1.8)
Valorile coeficienților de formă pentru modelarea curbei de putere a motorului la sarcină totală pentru zona turațiilor ridicate: [2]
α'=(c_e^2-〖3∙c〗_e-c_a)/(1-c_e )^2 , β'=(3-2∙c_a-c_e^2)/(1-c_e )^2 , γ'=(〖2-(c〗_e+c_a))/(1-c_e )^2 (1.9)
α'+β'-γ'=1 (1.10)
În urma calculelor se obțin următoarele valorile pentru cei șase coeficienți:
α = 1,020; β = 0,567; ϒ = 0,587
α’ = 0,651; β’ = 1,698; ϒ = 1,349
Se definește funcția f(ζ). [4]
f(ζ)=α’∙ζ+β’∙ζ^2-ϒ’∙ζ^3 (1.11)
Se obține: f(0,9)=0,651∙0,9+1,698∙〖0,9〗^2-1,349∙〖0,9〗^3=0,978
Se calculează puterea maximă necesară a motorului cu ardere internă:
P_max=P_Vmax/(f(ζ) ) (1.12)
Se obține: P_max=126,75/(0,978 )=129,62 kW.
Valoarea obținută se aproximează: P_e=130 kW.
Turația de putere maximă a motorului se alege în funcție de media valorilor turațiilor de putere maximă pentru modele de autovehicule similare.
nP = 3600 rot/min
Turația de moment motor maxim se calculează din valoarea coeficientului de elasticitate al motorului.
Se obține: n_M=c_e∙n_P=0,483∙3600=1740 rot/min.
Turația minimă de funcționare a motorului: n_min=0,2∙n_P. [2]
Se obține: n_min=0,2∙3600=720 rot/min.
Turația de viteză maximă se calculează din raportul de turații la viteză maximă.
Se obține: n_Vmax=ζ∙n_P=0,9∙3600=3240 rot/min.
Regulatorul limitator de turație intervine la o turație mai mică sau cel mult egală cu turația de putere maximă propriu-zisă. [4]
n_ir≤n_P (1.13)
Se alege: nir = 3600 rot/min
Turația maximă permisă de regulatorul limitator de turație: n_(max.r)=1,085∙n_P. [2]
Se obține: n_(max.r)=1,085∙3600=3900 rot/min.


Fisiere în arhivă (1):

  • Constructia si calculul autovehiculelor II.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

[1] Anghelache, G., „Dinamica autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.
[2] Andreescu, C., „Dinamica autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Ingineria Sistemelor de Propulsie pentru Autovehicule, 2019.
[3] Untaru, M., Frățilă, Gh., șa, „Calculul și construcția automobilelor”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982
[4] Stoicescu, P.A., „Proiectarea performanțelor de tracțiune și de consum ale automobilelor”, Editura Tehnica
[5] Popa, M.G., Negurescu, N., Pană, C., „Motoare Diesel - Procese”, Editura MATRIX ROM, București, 2003
[6] https://www.auto-data.net/en/
[7] https://www.automobile-catalog.com
[8] Dobre, A. , „Transmisii pentru autovehicule”, note de laborator, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.
[9] Harald, N., Bernd, B., Joachim, R., Wolfgang, N., „Automotive Trasnmissions - Fundamentals, Selection, Design and Application (Second Edition), Editura Springer, Friedrichshafen and Stuttgart, 2010.
[10] Cicone, T., „Organe de mașini”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2019.
[11] Tabacu, I., „Transmisii mecanice pentru autoturisme”, Editura Tehnică, București, 1999. 
[12] Filipoiu, D., I., Tudor, A., „Proiectarea transmisiilor mecanice”, Editura BREN, București, 2006. 
[13] Dobre, A., „Sisteme de frânare, direcție și suspensie”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.
[14] Mateescu, V., „Sisteme de frânare, direcție și suspensie”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2015.
[15] Bejan, N., „Fabricarea și repararea autovehiculelor”, note de curs, Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, 2020.
[16] https://g-klasse.shop/product/rear-axle-4888-449-mercedes-g-class-460-axle-width-1-425mm?lang=en accesat la data de 22.01.2021


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!