Siguranta Circulatiei Linii Ferate Industriale

Cuprins proiect Cum descarc?

CAPITOLUL 1. RESPECTAREA LEGISTLATIEI FEROVIARE 3
1.1 LEGISLATIA PRIVIND ADMINISTRAREA LINIILOR FERATE DE CATRE OPERATORII FEROVIARI 3
IN ADMINISTRAREA LINIILOR FERATE DE CATRE OPERATORII FEROVIARI TREBUIE RESPECTATA URMATOAREA LEGISLATIE: 3
1. LEGEA NR. 402/2004 PENTRU APROBAREA O.G. NR. 60 PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA CONSTRUIREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI EXPLOATAREA CAILOR FERATE, ALTELE DECAT CELE ADMINISTRATE DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR - S.A.". 3
2. H.G. NR. 2299/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR O.G. NR. 60/2004 PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA CONSTRUIREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI EXPLOATAREA CAILOR FERATE, ALTELE DECAT CELE ADMINISTRATE DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR - S.A.". 3
3. O.G. NR. 60/2004 PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA CONSTRUIREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI EXPLOATAREA CAILOR FERATE, ALTELE DECAT CELE ADMINISTRATE DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR - S.A.". 3
4. OMTCT NR. 880/2005 PENTRU APROBAREA PROCEDURILOE DE APLICARE A PREVEDERILOR O.G. NR. 60/2004 PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA CONSTRUIREA, INTRETINEREA, REPARAREA SI EXPLOATAREA CAILOR FERATE, ALTELE DECAT CELE ADMINISTRATE DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR - S.A.". 4
1.1.a. Regulamentul tehnic de exploatare a liniei ferate industriale S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A. 5
1.1.B. RESPECTAREA PRINCIPALELOR ATRIBUTII DE CATRE RESPONSABILUL S.C. 6
1.2. ADMITEREA TEHNICA A SERVICIILOR/PRODUSELOR FEROVIARE CRITICE 6
1.3. LEGISTLATIA PRIVIND UTILIZAREA PERSONALULUI IN FUNCTII CU RESPONSABILITATI IN SC 7
1.4. RESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR SI A REGLEMENTARILOR FEROVIARE DE INTERES GENERAL 10
1.5. REALIZAREA CERINTELOR IMPUSE DE ,,SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA" AFERENTE ACTIVITATII UNITATII FEROVIARE. 11
1.6. REALIZAREA CERINTELOR IMPUSE DE ,, SITUATII DE URGENTA" AFERENTE ACTIVITATII UNITATII FEROVIARE. 11
1.7. REALIZAREA CERINTELOR IMPUSE DE ,, PROTECTIA MEDIULUI" AFERENTE ACTIVITATII UNITATII FEROVIARE. 11
CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE TRAFIC FEROVIAR 12
RESPECTAREA REGLEMENTARILOR SI A INSTRUCTIUNILOR PRIVIND UTILIZAREA MANEVRAREA VEHICULELOR PE LINIILE FEROVIARE INDUSTRIALE 12
CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE COMERCIALA FEROVIARA 21
A) CATEGORIILE DE MARFURI PERICULOASE MANEVRATE SI AFECTAREA FRONTURILOR LA CARE ACESTEA SE POT INCARCA, DESCARCA SI DEPOZITA. 21
B) EFECTUAREA MANEVRELOR VEHICULELOR FEROVIARE INCARCATE CU MARFURI PERICULOASE. 21
CAPITOLUL 4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE VEHICULE FEROVIARE MOTOARE 21
A) TIPUL VEHICULELOR FEROVIARE CARE EFECTUEAZA MANEVRA 21
B) INDEPLINIREA CONDITIILOR DE ADMITERE A VEHICULELOR FEROVIARE MOTOARE IN CIRCULATIE SAU MANEVRA. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
C) ADMITEREA LA PROGRAM A PERSONALULUI DE LOCOMOTIVA. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
CAPITOLUL 5. ACTIVITATEA DE VAGOANE FEROVIARE 21
A) TIPUL VAGOANELOR FEROVIARE CARE SUNT UTILIZATE IN ACTIVITATEA UNITATII FEROVIARE 21
B) EFECTUAREA REPARATIILOR PLANIFICATE LA TERMENELE SCADENTE LA VEHICULELE FEROVIARE DETINUTE IN EXPLOATARE 21
C) MODUL DE EFECTUARE A PROBELOR DE FRANA. 21
CAPITOLUL 6. ACTIVITATEA DE CONSTRUIRE REPARARE A LINIILOR DE CALE FERATA 24
1. PREZENTAREA PROBLEMATICILOR REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA CAII FERATE AFERENTE 24
CAPITOLUL 7. ACTIVITATEA DE CONSTRUIRE, INTRETINERE SI REPARARE A INSTALATIILOR DE SIGURANTA FEROVIARA 27
7.1. PREZENTAREA PROBLEMATICILOR REFERITOARE LA INSTALATIILE SCB AFERENTE 27
7.2. PREZENTAREA PROBLEMATICILOR REFERITOARE LA INSTALATIILE FIXE DE TRACTIUNE ELECTRICA - IFTE - AFERENTE 27
7.3. PREZENTAREA PROBLEMATICILOR REFERITOARE LA INSTALATIILOR TTR AFERENTE. 27


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL 1. RESPECTAREA LEGISTLATIEI FEROVIARE
1.1 LEGISLATIA PRIVIND ADMINISTRAREA LINIILOR FERATE DE CATRE OPERATORII FEROVIARI
In administrarea liniilor ferate de catre operatorii feroviari trebuie respectata urmatoarea legislatie:
1. Legea nr. 402/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 60 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR - S.A.".
o aproba prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 cu unele modificari.
2. H.G. nr. 2299/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR - S.A.".
o denumirea liniilor ferate industriale;
o clasificarea liniilor ferate industriale;
o conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un agent economic care presteaza servicii privind interventiile la liniile ferate industraile care afecteaza zona de siguranta a infrastructurii publice;
o conditiile in care proprietarul unei linii ferate industriale se poate racorda la infrastructura publica;
o intocmirea de catre proprietarul liniei ferate industriale a Regulamentului Tehnic de Exploatare;
o intocmirea de catre proprietarul liniei ferate industriale a Autorizatiei de exploatare;
o obligatiile proprietarului liniei ferate industriale de tranzit fata de cei din amonte;
o incadrarea pe LFI a unui responsabil cu siguranta circulatiei;
o atributiile responsabilului cu siguranta circulatiei de pe LFI;
o modul de efectuare a intretinerii liniei ferate industriale si a verificarii starii tehnice a acesteia.
3. O.G. nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR - S.A.".
o normele tehnice utilizate pentru construirea, modernizarea, repararea si intretinerea infrastructurii liniilor ferate industriale;
o normele privind racordarea unei linii ferate industriale noi la liniile infrastructurii feroviare publice;
o normele privind exploatarea liniilor ferate industriale precum si modul de exploatare pentru liniile ferate industriale de tranzit si cele aflate in amonte de ea;
o modul de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite in activitatea liniilor ferate industriale.
4. OMTCT nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor O.G. nr. 60/2004 privind reglementarile referitoare la construirea, intretinerea, repararea si exploatarea cailor ferate, altele decat cele administrate de Compania Nationala de Cai Ferate "CFR - S.A.".
o procedura pentru obtinerea aprobarii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind construirea unei linii ferate industriale noi;
o procedura pentru obtinerea aprobarii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modificarea unei linii ferate industriale existente;
o procedura pentru obtinerea aprobarii Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind desfiintarea unei linii ferate industriale existente;
o procedura pentru acordarea, completarea/modificarea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de exploatare;
o procedura simplificata privind actualizarea (modificarea Regulamentului tehnic de exploatare si a Autorizatiei de exploatare a LFI).
5. Regulamentul Tehnic 002/2001 stabileste:
o regulile fundamentale de desfasurare a operatiunilor de transport feroviar, principiile de organizare a circulatiei trenurilor si de semnalizare, norme generale de constructie, modernizare, exploatare tehnica, intretinere si reparare, precum si conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile, calea ferata, vehiculele feroviare si constructiile necesare desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.
6. Regulamentul de semnalizare 004/2006
o obiectul prezentului regulament il constituie semnalizarea la calea ferata si se aplica Campaniei nationale de Cai Ferate CFR SA, operatorilor de transport feroviar licentiati, operatorilor de manevra feroviara autorizati si operatorilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar si/sau detin vehicule feroviare, operatorilor economici care detin linii ferate industriale, precum si furnizorilor feroviari de servicii de intrtinere si reparare a elementelor infrastructurii feroviare.
7. Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare 005/2005
o contine reglementarile in baza carora se executa circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din Romania, precum si pe liniile ferate industriale cu acces la acestea, in conditii de siguranta circulatiei si securitatea transporturilor.
8. Regulamentul de remorcare si franare 006/2005 stabileste:
o regulile ce trebuie respectate in circulatia trenurilor si activitatea de manevra privind remorcarea si franarea trenurilor care circula prin infrastructura feroviara din Romania.
9. Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania aprobat prin HG 117/17,02,2010 este obligatoriu pentru:
o Autoritatea Feroviara Romana denumita AFER;
o Administratorul de infrastructura feroviara;
o Gestionarul de infrastructura feroviara neinteroperabila;
o Operatorii de transport feroviar;
o Operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport cu metroul;
o Operatorilor economici care detin in proprietate, sau cu chirie, linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviara publica si/sau la infrastructura feroviara privata deschisa circulatiei publice;
o Operatorilor economici care detin, in proprietate sau cu chirie vehicule feroviare care circula pe infrastructura feroviara;
o Operatorilor economici care desfasoara activitati conexe si adiacente transportului feroviar.
1.1.a. Regulamentul tehnic de exploatare a liniei ferate industriale COMPLEXUL ENERGETIC HUNRDOARA -DIVIZIA MINIERA-PL.PCVJ VULCAN-LFI PETRILA
o Intocmirea acestuia 
La intocmirea RTE - LFI s-au respectat prevederile legistlatiei prezentate mai sus cat si cele ale Regulamentului de intocmire a RET - LFI. La aceasta data RTE - LFI S.C. LFI PETRILA este avizat si aprobat. A.E.-seriaAE nr.541-R din 18.09.2013. si RTE nr.5673 din03.09.2013.
o Realizarea contractului de acces pe infrastructura feroviara publica
La aceasta data contractul de acces pe infrastructura feroviara publica este intocmit corespunzator si este avizat de C.N. CFR S.A. si aprobat AFER.
o Tipul de acces
Accesul la infrastructura feroviara publica este direct realizat prin LFI apartinand 
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA-DIVIZIA MINIERA- PL.PCVJ VULCAN si utilizata de S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A. care are acces direct la statia CFR PETROSANI -vezi anexe; schite.
o Tipul de remorcare a vehiculelor feroviare utilizat pe linia ferata industriala sau cu ocazia lucrarilor unitatii feroviare.
Tipul de remorcare a vehiculelor feroviare utilizat pe linia ferata industriala sau cu ocazia lucrarilor unitatii feroviare este realizata cu LDH apartinand operatorului feroviar S.C. GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.
o Tipul ecartamentului pe linia ferata industriala sau utilizat cu ocazia lucrarilor feroviare
Ecartamentul utilizat pe LFI PETRILA este de tip normal - 1435 mm. 
o Amplasarea liniei ferate industriale sau a liniilor utilizate cu ocazia lucrarilor unitatii feroviare.
Dispozitivul de linii al LFI-PETRILA. se racordeaza prin schimbatorul de cale numarul 3T aflat pe linia 119A in cazul primirilor si expedierilor in statia CFR PETROSANI. Iar km.0+000 ai LFI se afla la km.76+943,54al CFR.-vezi anexe,schite.
1.1.b. Respectarea principalelor atributii de catre responsabilul S.C.
Proprietarul unei linii ferate industriale este obligat sa aiba incadrat un salariat in functia de responsabil cu siguranta circulatiei. Exercitarea functiei de responsabil cu siguranta circulatiei se poate face direct sau prin cumul cu alte functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Siguranta Circulatiei Linii Ferate Industriale.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!