Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul I - Generalitati:
1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania.pag.1
1.2 Strategiile de depoluare utilizate pe plan mondial.pag.4
1.3 Criterii tehnice de alegere a metodelor de depoluare.pag.7
1.4 Criterii economice de alegere a metodelor de depoluare.pag.9
Capitolul II – Situatia actuala privind poluarea in Romania:
2.1 Poluarea atmosferei.pag.16 
2.2 Poluarea apelor.pag.26 
2.3 Poluarea solului.pag.33 
2.4 Poluarea cu petrol si produse petroliere repartizata pe regiunile geografice din Romania.pag.37
Capitolul III – Strategii si politici de protectie a mediului in industria de petrol:
3.1 Politici de protectie a mediului .pag.39 
3.2 Politici de mediu in Romania .pag.48 
3.3 Strategii de protectie a mediului .pag.56 
3.3.1 Obiectivele strategice nationale pe termen scurt, mediu si lung .pag.61 
3.3.2 Obiective strategice, planuri si directii de actiune pentru reducerea si prevenirea poluarii in industria de petrol din Romania .pag.64 
3.4 Cheltuieli pentru protectia mediului.pag.68


Extras din proiect Cum descarc?

CAPITOLUL I – Generalitati
1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania
CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului
Programul guvernamental stabileste principiile de baza ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene si internationale, asigurând protectia si conservarea naturii, a diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia.
In anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila, iar in anul 2002 a fost elaborate Strategia Protectiei Mediului. Acest document stabileste ca principii generale:
• conservarea si îmbunatatirea conditiilor de sanatate a oamenilor;
• dezvoltarea durabila;
• evitarea poluarii prin masuri preventive;
• conservarea diversitatii biologice si reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate;
• conservarea mostenirii valorilor culturale si istorice;
• principiul “poluatorul plateste”;
• stimularea activitatii de redresare a mediului.
Criteriile pe baza carora au fost stabilite obiectivele protectiei mediului sunt:
• mentinerea si îmbunatatirea sanatatii populatiei si a calitatii vietii;
• mentinerea si îmbunatatirea capacitatii productive si de suport a sistemelor ecologice naturale;
• apararea împotriva calamitatilor naturale si accidentelor;
• respectarea prevederilor Conventiilor internationale si ale Programelor internationale privind protectia
mediului;
• maximizarea raportului beneficiu / cost;
• integrarea tarii noastre în Uniunea Europeana.
Au fost stabilite obiective pe termen scurt pâna în anul 2004 si obiective pe termen mediu pâna în anul 2010.
Cadrul legislativ general pentru protectia mediului în România este reprezentat prin:
• Legea protectiei mediului 137/1995, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta
91/2002, aprobata prin Legea 294/2003;
• Legea apelor 107/1996;
• Ordonanta de Urgenta a Guvernului 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata prin Legea 655/2001;
• Ordonanta de Urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea
426/2001;
• Hotarârea de Guvern 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
• Ordonanta de Urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;
• Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
Aquis-ul Comunitar în domeniul gestionarii deseurilor cuprinde:
• Regulamentul privind controlul si supravegherea transporturilor deseurilor inspre, dinspre si in interiorul
Comunitatii Europene (259/93/EEC) – nu este necesara transpunerea, deoarece va intra în vigoare automat si se va aplica direct in momentul accederii României in UE.
Fata de continutul Aquis-ului Comunitar si de legislatia – cadru pentru protectia mediului, legislatia româna mai cuprinde o serie de acte normative ce contin prevederi referitoare la gestionarea deseurilor, dupa cum urmeaza:
• Ordonanta Guvernului 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin Legea 139/2002;
• Ordonanta Guvernului 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
• Hotarârea de Guvern 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate;
• Ordin 536/1997 al Ministrului Sanatatii, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei;
• Ordin 219/2002 al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale;
• Legea 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate
publica.
Autoritatea competenta careia îi revin atributii si responsabilitati pentru gestionarea deseurilor este Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului. Alte autoritati publice cu atributii în domeniul gestionarii deseurilor sunt: Ministerul Sanatatii, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale.
Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare, transport, tratare, recuperare si eliminare a deseurilor.
Organizarea activitatii de gestionare a deseurilor de productie este obligatia generatorului.
Incepand cu anul 1995, colectarea si procesarea informatiilor referitoare la tipurile si cantitatile de deseuri s-a facut în conformitate cu cerintele europene de clasificare (Catalogul European al Deseurilor, înlocuit in anul 2002 cu Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase) si de raportare la EUROSTAT si la Agentia Europeana de Mediu (prin reteaua EIONET).


Fisiere în arhivă (6):

  • Bibliografie.doc
  • CAPITOLUL I.docx
  • CAPITOLUL II.docx
  • CAPITOLUL III.docx
  • Cuprins.docx
  • UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE DIN PLOIESTI.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!