Transportul Produselor Petroliere

Cuprins proiect Cum descarc?

Cuprins
Introducere 2
CAPITOLUL I Rolul şi locul transporturilor în economia internaţionala 3
1.1. Consideraţii generale privind transportul de produse petroliere 3
1.2. Scurt istoric al transportului de produse petroliere 4
1.3. Aspecte teoretice 6
1.3.1. Produse petroliere finite 6
Capitolul II Asigurarea încărcăturii pe parcursul transportului 8
2.1. Generalităţi 8
2.2. Asigurarea în diferite tipuri de transport 9
2.2.1. Poliţa de asigurare a bunurilor pe timpul transportului (Cargo) 9
2.2.2. Asigurarea mărfurilor pe parcursul transportului terestru 10
2.2.3. Asigurarea mărfurilor pe parcursul transportului maritim 11
2.3. Contractul de asigurare 12
Capitolul III Sisteme de transport ale produselor petroliere 13
3.1. Transportul pe cale ferată 13
3.1.1 Transportul în vagoane cisterne 14
3.1.2 Transportul în vagoane de mărfuri 14
3.2. Transportul cu mijloace auto 15
3.2.1. Transportul produselor petroliere lichide 15
3.2.2. Transportul produselor petroliere solide sau ambalate 16
3.3. Transportul prin conducte 16
3.4. Transportul pe apa 18
3.5. Analiza comparativă a tipurilor de transport produse petroliere 20
3.5. Studiu caz Petromidia 21
3.5.1. Istoric si evoluţie 22
3.5.2. Capacitate de prelucrare şi transport 23
Capitolul IV Concluzii şi propuneri 24
4.1. Concluzii 24
4.2. Propuneri 25
Bibliografie 26


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere 
Transporturile fac parte din sfera largă de activităţi care în general sunt cuprinse îi expresia "distribuţia mărfurilor". Distribuţia fizică a mărfurilor constituie obiectul transporturilor. Ca ramură a producţiei materiale, transporturile joacă un rol de mare însemnătate în cadrul economiei mondiale. Ele continuă procesul de producţie al celorlalte ramuri ale producţiei materiale în sfera circulaţiei. 
Transportul petrolului reprezintă o ramură a activitaţii industriale prin care se asigură alimentarea cu combustibil a diverşilor consumatori. Datorită necesarului tot mai ridicat de combustibili în viaţa economică-industrială a întregii omeniri, transportul hidrocarburilor fluide are pentru viaţa economică aceeaşi importanţă pe care o are sistemul circulator pentru organismul uman.
Astfel, am considerat că transportul produselor petroliere este o temă interesantă de abordat, puţin comună şi complexă, dacă ne raportăm la totalitatea modalităţilor prin care acesta se realizează, respectiv de la transportul terestru la cel pe apă şi prin conducte.
Obiectivul lucrării este de a identifica şi analiza cel mai avantajos mijloc de transport intrenaţional al produselor petroliere, luând în calcul cele mai importante criterii: cost, siguranţă, capacitate, etc.
De asemenea ne-am propus să urmărim şi probleme legate de asigurarea mărfurilor pe parcursul transportului şi de contractul de asigurare aferent acesteia.
Ne-am propus să tratăm subiectul atât teoretic, expunând câteva efecte legate de evoluţia transporturilor petroliere de-a lungul timpului şi câteva mijloace de realizare a acestora, cât şi practic, pe baza unei analize comparative între diferite tipuri de transport, precum şi printr-un studiu de caz destinat întreprinderii Petromidia.
În finalul acestei lucrări am precizat concluziile şi propunerile ce au rolul de a sintetiza conţinutul lucrării şi de a mări caracterul personal al acesteia prin expunerea opiniilor proprii.
CAPITOLUL I Rolul şi locul transporturilor în economia internaţionala
1.1. Consideraţii generale privind transportul de produse petroliere
Desfaşurarea ritmică a activităţii economice, accelerarea circulaţiei marfurilor şi îmbunătăţirea calitativă a întregii activităţi economico-sociale determină în mod legic sporirea rolului transporturilor, dezvoltarea şi optimizarea lor, creşterea gradului de folosire a mijloacelor de transport şi extinderea tehnologiilor moderne în această importantă ramură a economiei mondiale. Reprezentând sistemul circulator al întregii lumi, transporturile asigură legăturile de producţie pentru toate ramurile economiei mondiale şi diferite zone ale lumii, circulaţia valorilor materiale de la producător la consumator, satisfăcând importante necesităţi ale societăţii.
Pentru a ilustra importanţa transportului în lumea specialiştilor este demn de amintit totodata ca în prezent, literatura de specialitate din domeniul petrolului şi gazelor acordă o treime din volumul său problemelor de transport. Drept consecinţă a acestor aspecte, mai mulţi specialişti din domeniul transporturilor, precum Traian Sbora, Gheorghe Tănase, Dumitru Şerban, L. Bulău, Oroveanu Teodor, D. Marinescu şi mulţi alţii, au abordat această temă a transportului de produse petroliere din diverse perspective. 
O abordare mai profundă şi amănunţită în ceea ce priveşte produsele peroliere, o regăsim şi în lucrarea domnilor Nicolae Ioaneşi şi Dumitru Marinescu, a cărei cuprins include aspecte referitoare la depozitarea şi ambalarea produselor petroliere, transportul şi gestionarea acestora, precum şi o enumerare a produselor petroliere finite.
1.2. Scurt istoric al transportului de produse petroliere
În prima perioadă a apariţiei ţeiului, transportul se făcea în recipiente de lemn sau în burdufe de piele cărate pe samari, de la locul extracției şi până la consumator. Când producția a devenit mai mare, transportul se asigura prin șanțuri de pământ sau jgheaburi de lemn, iar înmagazinarea în batale săpate în pământ.
Prima sondă productivă de ţitei s-a săpat în anul 1859 de către ofiţerul genist Edwin L. Drake la Titusville în Pensylvania. În anul 1865, Samuel von Sykel construia prima conductă de ţiţei între sonda Oil Creek de lângă Titusville şi cea mai apropiată staţie de cale ferată. Această conductă constituită din ţevi de fier forjat, înşurubate, cu diametrul de 2’’, avea lungimea de 8 km şi funcţiona cu două staţii de pompare care dădeau o presiune de 15 at, realizându-se un debit de aproximativ 100 t/24 ore. Cu 13 ani mai târziu, pe lângă alte conducte mai scurte, americanii construiau, pe o lungime de mai multe sute de kilometri, o conductă de 6’’, aceasta fiind considerată drept prima conductă americană care corespunde condiţiilor actuale ale unei magistrale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Transportul Produselor Petroliere.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!