Analiza statistică a dinamicii ofertei și cererii turistice la nivelul litoralului românesc în perioada 2000-2009

Extras din proiect

Particularităţi ale elaborării indicatorilor de măsurare şi evaluare a activităţii turistice 
Datorită diversităţii mari a serviciilor turistice, caracterului sezonier al turismului, a diferitelor forme de turism practicate, precum şi a categoriilor de preţuri şi tarife diferenţiate pe produse de confort, forme de turism şi agenţi economici, activitatea din această ramură nu trebuie caracterizată din punct de vedere statistic printr-un singur indicator, ci printr-un sistem de indicatori. 
Elaborarea sistemului de indicatori ai activităţii turistice este influenţată de o serie de factori, dintre care cei mai semnificativi sunt cei ce determină cererea şi oferta turistică. Factorii de influenţă a cererii sunt veniturile populaţiei şi structura acestora, gradul de urbanizare, structura timpului, evoluţia timpului liber, în corelaţie inversă cu timpul de muncă şi dinamica populaţiei. Factorii de determinare a ofertei sunt diversitatea şi calitatea serviciilor, costul prestaţiilor, nivelul de pregătire al forţei de muncă, evoluţia investiţiilor din turism. 
Turismul este analizat şi urmărit în dinamică printr-un sistem de indicatori specifici, bazat pe o metodologie de calcul uniformizată pe plan mondial. Indicatorii turistici furnizează informaţii necesare acţiunilor de management turistic macroeconomic, permiţând şi evaluarea efectelor deciziilor macroeconomice de susţinere a fenomenului turistic. 
Sursele de informaţii necesare calculului indicatorilor activităţii turistice sunt: 
- registrele şi rapoartele statistice ale intrărilor turistice la frontiere; 
- rapoartele permanente ale capacităţilor de cazare; 
- registrele ofertei turistice pe categorii de agenţii, elaborate de Autoritatea Naţională de Turism; 
- rezultatele anchetelor efectuate în rândul turiştilor străini şi locali la locul destinaţiei turistice; 
- rezultatele anchetelor privind cheltuielile turistice ale fiecărei categorii de consumatori; 
- recensământul populaţiei; 
- Balanţa de Plăţi Externe. 
Indicatorii macroeconomici ai turismului trebuie definiţi pe baza convenţiilor internaţionale oficiale, care definesc unitatea statistică de observare ca fiind turistul: persoana ce are o durată a sejurului de minim 24 de ore, pentru orice alt motiv decât acela de a exercita o activitate remunerată. În accepţiunea DEX, turistul este acea persoană care practică activităţi de turism. Activităţile de turism sunt activităţi cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor regiuni pitoreşti sau interesante dintr-un anumit punct de vedere.
Măsurarea fenomenului turistic are la bază un sistem de indicatori ce se calculează pe baza informaţiilor cu privire la: sosirile/plecările la frontieră, furnizate de Ministerul de Interne, documentele primare statistice şi contabile privind modalităţile de găzduire a turiştilor, furnizate de agenţii de turism, statisticile asupra mijloacelor de transport proprii sau închiriate şi asupra altor echipamente şi activităţi, anchete/sondaje pe eşantioane de gospodării şi persoane. Alte surse nespecifice, secundare, de date despre turism sunt Balanţa de Plăţi Externe, Sistemul Conturilor Naţionale, la nivel naţional şi bilanţurile financiar-contabile ale operatorilor de turism, la nivel microeconomic. 
Sistemul de indicatori trebuie să furnizeze informaţii referitoare la: 
- cererea turistică, prin măsurarea circulaţiei turistice interne şi internaţionale în cadrul teritoriului naţional; 
- oferta turistică, evaluată prin potenţialul economic al bazei materiale şi al resurselor umane; 
- rezultatele valorice ale activităţii turistice, evaluate prin estimarea cheltuielilor, a încasărilor, a profitului şi a eficienţei economice; 
- calitatea serviciilor de turism prestate.
1.2. Indicatori la nivel macroeconomic de caracterizare a turismului 
Sursa datelor pentru elaborarea sistemului de indicatori la nivel macroeconomic o constituie cercetările statistice pentru urmărirea rezultatelor din activitatea de turism, organizate de INS, Autoritatea Naţională de Turism, Ministerul de Interne şi rapoartele statistice primare de la agenţii de turism. 
În conformitate cu publicaţiile oficiale ale INS, indicatorii se clasifică astfel: indicatori de evaluare a capacităţii de cazare turistică, indicatori de evaluare a circulaţiei turistice, indicatori financiari. 
1. Indicatorii de evaluare a capacităţii de cazare 
Indicatorii de evaluare a capacităţii de cazare cuprind structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, capacitatea de cazare existentă şi în funcţiune, indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Statistica a Dinamicii Ofertei si Cererii Turistice la Nivelul Litoralului Romanesc in Perioada 2000-2009.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!