Aspecte ale gestiunii unităților de alimentație în Republica Moldova

Cuprins proiect

CAPITOLUL I. ANALIZA ȘI CARACTERISTICA ALIMENTAȚIEI PUBLICE ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
CAPITOLUL II. METODELE MOTIVĂRII INTERESULUI PENTRU DESCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI PENTRU DESERVIREA TURIŞTILOR ÎN REPUBLICII MOLDOVA
CAPITOLUL III. ANALIZA ŞI IMPORTANŢA PARTICULARITĂŢILOR ORGANIZĂRII DESERVIRII ÎN INSTITUŢIILE ALIMENTAŢIEI PUBLICE ŞI METODE DE DESERVIRE A TURIŞTILOR STRĂIN ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Termenul prezentării tezei de licenţă conducătorului ştiinţific:
Capitolul I. 
Capitolul II. 
Capitolul III. 
Termenul prezentării tezei de licenţă în decanat 
Data primirii sarcinii 
Semnătura studentului 
Semnătura conducătorului ştiinţific 
CUPRINS
INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I. ANALIZA ȘI CARACTERISTICA ALIMENTAȚIEI PUBLICE ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 14
I.1.Analiza bazelor legislative ca fundament al organizării activităţii turistice 14
I.2.Caracteristica clasificării restaurantelor în Republica Moldova și rolul lor în atragerea turiştilor străini 20
1.3 Caracteristica şi importanţa rolului componentului naţional în activitatea restaurantelor ca bază a motivării interesului turistic 30
CAPITOLUL II. METODELE MOTIVĂRII INTERESULUI PENTRU DESCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI PENTRU DESERVIREA TURIŞTILOR ÎN REPUBLICII MOLDOVA 36
II.1. Metode şi tehnici de creare şi amenajare a unui restaurant în Republica Moldova pentru a avea succes în businessul turistic 36
II.2. Caracteristica amenajării salonului restaurantului şi efectuarea mise-en place-ului 44
II.3. Analiza metodelor de servire ca element principal de promovare a restaurantului turiştilor străini 55
CAPITOLUL III ANALIZA ŞI IMPORTANŢA PARTICULARITĂŢILOR ORGANIZĂRII DESERVIRII ÎN INSTITUŢIILE ALIMENTAŢIEI PUBLICE ŞI METODE DE DESERVIRE A TURIŞTILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 61
III.1.Caracteristica activităţii de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică şi rolul şi importanţa sectorului de alimentaţie publică în dezvoltarea turismului 61
III.2.Analiza şi caracteristica comparativă aorganizării deservirii turiştilor în restaurantele Republicii Moldova 64
III.3.Analiza şi caracteristica restaurantului Golden Lion ca exemplu de business de restauraţie în deservirea turiştilor străini în Republica Moldova 75
CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE 85
ANEXE 89


Extras din proiect

INTRODUCERE
În lucrarea de faţă va fi cercetată activitatea de deservire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică ce cuprinde noţiuni şi clasificarea unităţilor de alimentaţie publică, desfășurând în cadrul lor tipul de deservire corespunzător. În continuare voi desfăşura gândul prin a prezenta conţinutul serviciilor turistice de alimentaţie publica şi importanţa lor. Voi încerca să fac o delimitare concretă a unităţilor de alimentaţie destinate servirii turiştilor. De asemenea voi prezenta anumite tehnici de manipulare corectă şi transportare a inventarului pentru servire, şi regulile privind debarasarea lor, astfel că incorporându-se în întregul proces de deservire să creeze un ciclu complex de la pregătire până la prezentarea preparatelor clienţilor contribuind la crearea unei atmosfere cât mai confortabile şi relaxante.
Activitatea de deservire a turiştilor în unităţile de restauraţie este legătura dintre turism şi industria ospitalităţii, modul în care este tratat şi servit clientul în orice unitate de restauraţie. Datorită faptului că există mai multe tipuri de unităţi de restauraţie, mai multe naţiuni, mai multe culturi şi tradiţii, activitatea de deservire devine variată şi multiplă. Dar tot odată există şi anumite standarte şi reguli după care se conduc şi care reunesc toate activităţile într-o industrie a alimentaţiei.
Industria alimentaţiei şi modul în care este servit un turist sau un simplu client este un element foarte importat pentru dezvoltarea unităţilor de restauraţie şi o dezvoltare pentru destinaţiile turistice.
În prezenta teză de licenţă vor fi descrise elementele şi componentele de influință a unităţilor de restauraţie atît pe plan mondial cît şi pe cel naţional, asupra clienţilor, în sectorul alimentaţiei.
Începând de la descrierea însuşi a unităţii de restauraţie şi finisînd cu aplicarea în practică a restaurantelor în R.M., şi anume, de ce este nevoie pentru a satisface dorinţa clientului, cum trebuie servit clientul în diferite unităţi de restauraţie, cum presupune să fie spaţiul de deservire, anturajul, ambianţa, unde ar fi mai convenabilă localizarea unităţii de restauraţie în dependenţă de tipul unităţii. Ce tendinţe noi se elaborează în domeniul gastronomiei şi cum se desfăşoară atît pe plan mondial cît şi naţional.
Pentru obţinerea unui rezultat bun în domeniul deservirii este nevoie de sisteme specializate de servire a alimentelor şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de modalităţi de preparare a alimentelor şi redarea unui aspect respectiv cultural şi tradiţional, de modalităţi de servire a alimentelor după un grad înalt al calităţii şi un grad înalt al specializării personalului în domeniul deservirii, şi respectarea regulilor privind comportamentul personalului în restaurant şi revigoarea unităţilor de restauraţie.
Trebuie de tinut cont de diferite orientări ale industriei de alimentaţie. Care ar putea fi motivele unei creşteri a profitului în rîndurile unităţilor de restauraţie din R.M şi alte ţări ale lumii. Care sunt tipurile de restaurante întîlnite la noi în ţară şi cum are loc dezvoltarea lor. Care sunt cele mai întrebate tipuri de restaurante şi ce inventează un patron al unui restaurant pentru a obţine un profit maxim şi pentru a satisface dorinţele clienţilor, şi pentru a aduce ceva nou în gastronomie ce va bucura ochiul şi gustul unui client.
Pentru a respecta toate normele industriei ospitalităţii este nevoie de a lua cunoştinţă cu toate regulile şi domeniile acestei arte care într-un mod oarecare îi aduce omului bucuria de a savura plăcerea într-o atmosferă plăcută a unei bucătarii tradiţionale şi a unui vin aromat sau un alt tip de băutură. Trebuie să primeşti plăcere în timp ce serveşti din bucate şi băutură, de altfel, nu are rost să o mai faci.
Actualitatea temei Istoria dezvoltării industriei de restauraţie prezintă o evoluţie complicată, lentă, dar sigură. Primele atestări ale ospitalităţii datează din antichitate şi sunt legate de activizarea comerţului şi a călătoriilor, care au făcut necesară existenţa unor localuri pentru cazarea călătorilor. 
Lumea modernă, caracterizată printr-o dezvoltare intensă a tehnicii şi a ştiinţei, a oferit numeroase posibilităţi de perfecţionare a industriei serviciilor de restauraţie şi de apariţie a unor noi metode şi posibilităţi de satisfacere a aşteptărilor clienţilor. Odată cu creşterea numărului populaţiei, ridicarea nivelului veniturilor, creşterea duratei timpului liber, urbanizarea şi democratizarea, se impune necesitatea pregătirii şi perfecţionării unor manageri care ar reacţiona prompt şi corect la condiţiile schimbătoare ale pieţei. O administrare profitabilă a restaurantelor necesită nu numai o cunoaştere a operaţiunilor şi a procesului tehnologic din cadrul acestora, ci şi a celor mai moderne şi mai noi concepte şi tehnici de management. Într-un restaurant toate aspectele afacerii (marketing, standarde operaţionale şi buget, rentabilitatea preparatelor culinare şi a băuturilor, politica de preţuri şi controlul) urmează a fi combinate într-un mod dinamic şi orientate spre profit. Oferta unor produse şi servicii competitive, de o calitate înaltă, conform cerinţelor pieţei a devenit imperativă pentru restauratori.
Perioada tranziţiei la economia de piaţă şi alinierea la standardele internaţionale, în contextul integrării europene, au impus un şir de cerinţe în faţa Republicii Moldova.


Fisiere în arhivă (3):

  • Aspecte ale Gestiunii Unitatilor de Alimentatie in Republica Moldova
    • ANEXE.docx
    • Aspecte ale Gestiunii Unitatilor de Alimentatie in Republica Moldova.docx
    • PLAN.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!