Caiet practică

Extras din proiect

I. Prezentarea potentialului turistic al regiunii – premisa pentru dezvoltarea activitatii turistice si a unitatilor de primire turistica
Perioada de practica s-a efectuat la Pensiunea Ontanca, din satul Oantu, comuna Pangarati, judetul Neamt.
Judetul Neamt ocupa o pozitie central-estica în ansamblul teritorial national si se suprapune, partial, Carpatilor Orientali, Subcarpatilor Moldovenesti si Podisului Moldovenesc, de la vest la est relieful coboară în trepte de la munte la dealurile subcarpatice, care se pierd în valea largă cu caracter de culoar a Siretului.
Judeţul Neamţ deţine o mare diversitate de resurse turistice naturale şi tezaurizează importante monumente turistice şi de artă, precum şi un bogat fond etnofolcloric.
Obiectivele de interes turistic din judetul Neamt sunt multe. Staţiunile balneare Bălţăteşti şi Oglinzi, staţiunea turistică Durău, staţiunile turistice de interes naţional Piatra-Neamţ şi Târgu Neamţ, salba vechilor mănăstiri - începând cu Neamţul, Secu, Văratecul şi celelalte. La acestea se adaugă obiectivele memorialistice (casele memoriale I. Creangă, C. Hogaş, V. Micle, Al. Vlahuţă, M. Sadoveanu) şi muzeale (detalii în paginile Complexului Muzeal Judeţean). Practic judeţul Neamţ este inclus în Lista obiectivelor de patrimoniu naţional cu un număr de 552 de monumente, mănăstiri, cetăţi, situri arheologice şi alte obiective de patrimoniu naţional. 
Comuna Pângăraţi este una dintre cele mai frumoase şi mai bine gospodărite localităţi din munţii Neamţului. Este formată din satele: Pângărăcior, Pângăraţi, Preluca, Stejaru, Poiana şi Oanţu.
Relieful comunei este predominant muntos, teritoriul fiind străbătut de munții Stânișoarei și munții Tarcăului. Munții Stânișoarei cuprind arealul din stânga Bistriței cu masivele Frasin, Botoșanu, Paru.Altitudinea maximă este de 1212 m în vârful Prislopasu. Munții Tarcăului ocupă partea sudică a comunei. Altiludinea maximă fiind la Vârful Harman 1226 m și la Vârful Murgoci 1293 m.
Comuna este străbătută de o bogată rețea hidrografică reprezentată de râul Bistrița cu afluenți: pâraiele Stejaru, Pîngarați,și Pîngăracior pe partea stângă și pârâul Oanlu pe partea dreaptă. Rețeaua hidrografică este completată de lacurile artificiale Pîngarați și o parte a lacului Vaduri.
Istoria comunei este foarte bogată şi mărturie peste secole stau numeroasele locaşe de cult existente pe teritoriul acesteia. Într-un document emis de cancelaria domnească a lui Ştefan cel Mare, se vorbeşte pentru prima dată despre aşezarea Pângăraţi dar începuturile sale sunt mult mai vechi. În 1432, cuviosul Simeon împreună cu un grup de călugări se retrage de la mănăstirea Bistriţa şi se stabileşte la poalele muntelui Păru, dar Nicole Iorga, în scrierile sale, vorbeşte despre cuviosul Pangratie ce sălăşluia pe malul râului Pângăraţi înainte de venirea lui Simeon. După cum spuneam, istoria se vede la orice pas în comuna Pângăraţi. Mănăstirea cu acelaşi nume este un monument istoric de o mare frumuseţe. Este ctitorie a voievodului Alexandru Lăpuşneanu şi a fost terminată în anul 1560. Este inclusă în circuitul turistic naţional şi an de an este vizitată de mii de turişti din ţară şi din străinătate. În comună mai există şase biserici ortodoxe de o mare frumuseţe şi de o importanţă spirituală şi istorică deosebită. Bisericile de la Stejaru şi Pângărăcior sunt declarate monumente istorice şi sunt incluse în patrimoniul cultural naţional.
În afară de locaşele de cult de o mare frumuseţe şi valoare istorică, Pângăraţiul mai oferă turiştilor o multitudine de frumuseţi ce merită a fi vizitate. Rezervaţia de tisă de la Pângăraţi este una dintre cele trei astfel de obiective din ţară. Este deosebită pentru că această specie rară de arbuşti se găseşte la o altitudine mult mai mică decât în alte regiuni. Rezervaţia este foarte bine gospodărită de primăria comunei şi este deschisă în limitele legii circuitului turistic. Comuna este străbătută de o bogată reţea de ape de suprafaţă iar în anii 1964-1965 au fost construite lacurile de acumulare de la Pângăraţi şi Vaduri pentru alimentarea hidrocentralelor de la Stejaru şi Pângăraţi. Aceste două obiective sunt de asemenea locaţii turistice demne de luat în seamă. Stânile turistice de la Pângărăcior şi Pângăraţi găzduiesc anual sute de turişti dornici să vadă şi să simtă viaţa de la munte.


Fisiere în arhivă (1):

  • Caiet Practica.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!