Instrumente de Plată Utilizate în Turism

Extras din proiect

Introducere
Industria hotelieră, fiind o industrie bazată pe servicii, are ca prim obiectiv şi suport dezvoltarea pentru satisfacţia clienţilor săi.
Administrarea întreprinderilor din industria hotelieră n-a ridicat niciodată problema existenţei trezoreriei(lichidităţilor) în perioadele de exploatare.
Cu alte cuvinte, reglementarea notelor de plată pentru hotel şi restaurant era şi este efectuată prin plată în numerar (cash sau’’au compant’’).
Numai plăţile serviciilor prin intermedierea agenţiilor de voiaj erau întarziate cu timpul necesar pentru efectuarea decontărilor. Sistemul de plată a evoluat în ultimul timp.
Cazarea în hotel, servirea mesei la restaurant, a oamenilor de afaceri, funcţionarilor, agenţilor comerciali, sunt achitate printr-o notă de comandă,a carei plată se face la sfârşitul lunii, de către întreprinderile unde sunt angajate respectivele persoane.
De asemenea, pentru deţinătorii de cărţi de credit se amână achitarea notei de plată în numerar, pană la momentul reglementării bancare.
De aceea este din ce în ce mai dificil sa se evalueze situaţia financiară a unei întreprinderi de turism, la un moment dat.
1.Plăţile cu numerar
Functia banilor de instrument de plata se realizează prin intermediul monedei.Aceasta se prezintă sub doua forme ,moneda efectivă(numerar)si moneda scriptural(de cont).
In circulatie numerarul se află sub forma monedei metalice si a bancnotei,detinute de agenţii economici ,diverse entitaţi si populaţia.
In România moneda de bază este leul ,divizionară banul 1,5,10,50 bani, iar cea multiplă1,5,10,50,100 si 500 lei.
Numerarul reprezintă forma cea mai lichidă dintre toate instrumentele de plată si datorită acestei caracteristici ,s-a mentinut in toate etapele evolutiei societaţi de la aparitia banilor pînă în prezent 
Preferinta pentru numerar se manifestă in principal la populatie si este determinată de anumiti factori: 
-are putere liberatorie imediată cu care se poate stinge orice obligatie de plată
-deţine calitatea lichiditaţi in cel mai înalt grad faţă de orice alte active
-nu necesită costuri de negociere si tranzacţi ca alte active financiare
-este un mijloc de plată general,acceptabil de toţi membri comunitaţi de plaţi
-aria de folosire este nelimitată geographic in ce priveşte procurarea bunurilor si plata serviciilor de mică valoare.
Preferinţa pentru numerar este dată si de condiţiile specifice dintr+o ţară sau alta De exemplu ţări ca Grecia ,Spania Austria,Italia care au o industrie a turismului puternic dezvoltată au si un grad mai mare de tranzacţii in numerar pentru a satisface cerintele destul de diversificate ale turiştilor.
De asemenea,ţările orientale cu bazare ,pieţe alimentare in aer liber ,comerţ stradal,au o circulaţie a numerarului destul de intensă.La aceasta se adaugă si tradiţia,cultura bancară,care influentează substanţial comportamentul uman si prin acesta circuitul bănesc.
2 Voucherul 
Voucherul este cunoscut şi sub denumirea de: buono di cambio (italiană), bon d'echange (franceză), Gutschein (germană). El este emis de agenţiile de voiaj către furnizorii de servicii pentru prestarea către beneficiarii documentelor a serviciilor înscrise în ele şi pentru plata furnizorilor.
Voucherele au următoarele caracteristici:
- sunt comenzi pentru prestarea serviciilor;
- reprezintă servicii turistice şi nu bani şi deci nu pot fi convertite în bani de către furnizorul de servicii.
De asemenea, despre voucher se mai pot spunr urmatoarele: 
- documentul care atestă plata în avans pentru serviciile turistice ce urmează a fi prestate;
- este emis de agenţia de turism unde se face rezervarea serviciilor turistice solicitate şi se înmânează clientului pentru a face dovada achitării acestor servicii prestatorului respectiv (de regulă hotel);
- este un document tipizat, specific fiecărei agenţii şi cuprinde: datele agenţiei emitente, nr. şi serie, data emiterii, cui i se adresează, numele turistului / turiştilor, nr. persoane, perioada sejurului, nr. nopţi, dată sosire / plecare, servicii incluse şi tipul (cameră, mijloc de tr., transfer VIP), mijlocul de transport cu care soseşte clientul, sigla sau numarul seriei, valoarea prestatiilor pe tipuri de servicii ( cazare, transport, masa ) modalitatea de plată, semnătura agentului şi ştampila ;
- de regulă se emite în 3 exemplare pentru client, prestator şi agenţie şi nu include valoarea serviciului.
De regulă, pe verso sunt imprimate o serie de condiţii, pe baza cărora se vând serviciile turistice clientului. Agenţia de voiaj parteneră recunoaşte voucherul pe care îl emite drept o garanţie de plată , care trebuie să fie onorată în conformitate cu sumele şi termenele convenite.
Conform HG 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice şi de acordare a brevetelor şi licenţelor de turism, biletele de turism pot fi:
- bilet de odihnă;
- bilet de tratament;
- bilete de odihnă şi cură balneară;
- bilet de excursie.
Voucher-ul are un ciclu de valabilitate care cuprinde patru faze: emisia, onorarea, prezentarea la plată şi plata.
Faza de emisie. A emite un voucher înseamnă:
- A se îngriji de rezervarea anticipată a serviciului;
- A întocmi voucher-ul în întregime şi a indica tariful serviciului prestat;
- A încasa totalul sumei respective.
Un voucher este alcătuit din mai multe file:
- Originalul încredinţat clientului;
- Duplicatul transmis imediat furnizorului serviciului;
-Copia contabilă pentru casier;
-Copia pentru biroul plătitor- această copie , înainte de plata serviciului către furnizor, va fi controlată pe baza originalului şi a duplicatutului permite împreună cu factura furnizorului;
- Copia agenţiei, de păstrat în actetele agenţiei emitente.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instrumente de Plata Utilizate in Turism.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!