Legislația italiană privind protecția consumatorului în serviciile turistice

Cuprins proiect

Baza legislativa privind serviciile turistice 3 - 9
Indicatii si sfaturi: 9
Informatii utile cu privire la vacanta 10
Tipul de vacanta “DIY” 11
Ghid practic privin calatoriile “all inclusive” 12
Cazuri concrete intalnite 14 - 15
Bibliografie 15


Extras din proiect

Drepturile consumatorilor in turism sunt protejate de legea n. 1084, din 27 decembrie 1977, implementata în Italia, la Convenţia internaţională privind contractul de călătorie, semnat la Bruxelles în 1970.
Pachetele (pachetele de servicii turistice) sunt reglementate de articolele 82-100 din Codul Consumului, care furnizează informaţii detaliate împotriva operatorului de turism, care reglementează cazuri de revizuire a preţurilor şi de modificări ale clauzelor contractuale, determină cazuri de retragere a turistului şi forţeaza agentia de turism la plata de despăgubiri în caz de încălcare a contractului.
În cazul răspunderii operatorilor de transport aerian, în Regulamentul CE 889/2002 se reglementează daunele, bagajelor pierdute sau întârziate, în timp ce Regulamentul CE261/2004 reglementează suprarezervarea şi întârzierea sau anularea.
Articolele 69-81 din Codul Consumului care reglementează folosinţa pe durată limitată.
Baza legislativa privind serviciile turistice
Codul de consum, Partea a III-a - RAPORT DE CONSUM, 
Titlul IV -Dispoziţii referitoare la contractele individuale, 
Capitolul II - Servicii de turism
Art. 82. ( o ) 
Domeniul de aplicare
1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru pachetele definite la articolul 84, vândute sau oferite spre vânzare în cadrul organizatiilor naţionale sau detailist, prevăzute la articolul 83. 
2. Prezentul capitol se aplică, de asemenea, la pachete negociate în afara spaţiilor comerciale şi de la distanţă, fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 64 - 67.
(1) Articolul a fost modificat prin Decretul legislativ 23 octombrie 2007, nr 221.
Art. 83. 
Definiţii
1. În sensul prezentului capitol se aplică: 
a)persoana care combina elementele prevăzute la articolul 84, este obligat sub nume propriu pentru a oferi plata unei sume forfetare la pachete de părţi terţe; 
b) vânzătorul, persoana care vinde, sau se angajează să furnizeze pachete făcute în temeiul articolului 84 la o taxă forfetară, 
c) ambalaje, cumpărătorul, cesionarul unui pachet turistic sau orice persoană care chiar să fie nominalizat, cu condiţia sa îndeplineasca toate condiţiile necesare pentru utilizarea serviciului, în numele căreia contractantul principal se angajează să cumpere un pachet fără remuneraţie. 
2. Organizatorul poate vinde pachetele direct sau prin intermediul unui comerciant cu amănuntul.
Art. 84. ( 1 ) 
Pachete de Vacanta
1. Pachetele sunt supuse la pachetele de servicii turistice de călătorie, şi circuite, care rezultă din combinaţia dintre cel puţin două dintre elementele enumerate mai jos, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ forfetar, şi mai de durată de douăzeci şi patru de ore, sau să cuprindă cel puţin o noapte: 
a) de transport 
b) cazare; 
c) servicii turistice care nu sunt subsidiare transportului sau cazării în temeiul articolului 86, alineatele i) şi o), care constituie o parte semnificativă din pachet. 
2. Facturarea separată a componentelor ale aceluiaşi pachet de servicii nu exonerează organizatorul sau detailistul de obligaţiile prevăzute de prezentul capitol.
(1) Articolul a fost modificat prin Decretul legislativ 23 octombrie 2007, nr 221.
Art. 85. 
Contractului de vânzare a pachetelor
1. Contractul de vânzare de pachete turistice trebuie făcut în scris, clar şi precis. 
2. Consumatorul trebuie să primească o copie a contractului, semnat şi ştampilat de către organizator sau vânzător.
Art. 86. 
Elemente ale contractului de vânzare a pachetelor turistice
1. Contractul conţine următoarele elemente: 
a) data, durata, începutul şi sfârşitul, dacă exista un sejur împărţit, durata sa fie aceeaşi cu datele de început şi de sfârşit; 
b) numele, adresa, numărul de telefon şi detaliile de autorizaţie a organizatorului sau vânzătorului la semnarea contractului, 
c) preţul pachetului de servicii, impozite si taxe pe palier, în porturi şi aeroporturi şi alte taxe plătite călător; 
d) suma de maximum douăzeci şi cinci la sută din preţ să fie plătita la rezervare, precum şi termenul de plată a soldului, şi această sumă, plătită ca un depozit, dar ale căror efecte din Articolul 1385 din Codul civil sa nu se produca în cazul în care retragerea nu depinde de factorii care apar din cauza, sau se justifică prin implicitele actiuni ale contrapartidei; 
e) detalii cu privire la asigurări, precum şi orice politici suplimentare convenite cu călătorul; 
f) cerinţele şi procedurile " de intervenţie a Fondului de garantare prevăzute la articolul 100, 
g) mijloacele, caracteristicile şi categoriile de transport, data, ora, locul de plecare şi întoarcere, tipul de misiuni, scaun; 
h) în cazul în care pachetul include cazarea la un hotel , amplasarea, categoria turistică, nivelul de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi caracterul adecvat posibil, principalele caracteristici, in conformitate cu normele din statul gazdă, planul de masă; 
i) itinerarul, vizite, excursii sau alte servicii incluse în pachet; 
l) termenul în care consumatorul trebuie să fie informat de călătorie pentru orice eşec .
m) acorduri specifice cu privire la modul de călătorie convenit în mod expres între organizator sau detailist şi a consumatorilor la momentul rezervării; 
n) orice costuri suportate de consumator pentru vânzarea contractului de către un terţ; 
o) termenul în care consumatorul trebuie să faca reclamaţie pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a contractului; 
p) perioada în care consumatorul trebuie să notifice decizia sa în legătură cu schimbările survenite în condiţiile contractuale stabilite la articolul 91.


Fisiere în arhivă (1):

  • Legislatia Italiana Privind Protectia Consumatorului in Serviciile Turistice.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!