Localitatea Cosăuți - punct de atracție turistică

Cuprins proiect

Introducere
Capitolul I: Scurt istoric al localității Cosăuți.
Capitolul II: Situația social-economică a localității Cosăuți.
Capitolul III: Inventarierea resurselor turistice ale satului Cosăuți.
Capitolul IV: Avantajele și deficiențele dezvoltării produsului turistic în localitatea Cosăuți.
Capitolul V: Plan de acțiuni privind valorificarea resurselor turistice din localitatea Cosăuți.
Concluzii și recomandări.
Bibliografie.
Anexe.


Extras din proiect

Introducere
Deşi are o suprafaţă mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potenţial turistic, reprezentat, întîi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o neobişnuită diversitate de rezervaţii peisajistice sau landşafturi naturale şi monumente geologice unice, de valoare europeană şi mondială O formă prioritară a turismului practicată în Republica Moldova în ultimul deceniu este turismul rural.Conform definiției dată de Legea Turismului Republicii Moldova, din 11.02.2000 acesta este o formă a turismului care se desfășoară în mediul rural,orientată spre utilizarea resurselor turistice locale, cunoașterea obice-iurilor și tradițiilor locale,gospodăriilor țărănești,de fermier.Astfel satele pitorești reprezintă resursele necesare pentru practicarea turismului rural. În continuare mi-am propus să fac o analiză a satului Cosăuți în vederea includerii acestuia în circuitul rural al Republicii Moldova, deoarece consider că este o localitate în care sunt ascunse multe locuri și lucruri ce merită să fie văzute și cunoscute. Satul Cosăuți este situat în partea de nord-est a Moldovei pe malul drept al Nistrului.Localitatea se află la o distanță de 160 km de orașul Chișinău și 5 km față de orașul Soroca. În partea de sud-est localitatea se învecinează cu satul Egoreni,în cea de sud- cu fostul sat Bujărăuca(în prezent fuzionat de Soroca), în partea de sud-vest- cu satul Rublenița și la vest- cu satul Iorjnița. Așezarea satului este destul de favorabilă, locul nefiind ales întîmplător.În primul rînd, pentru că terasa are o înălțime medie de 18-25 m de la nivelul apei Nistrului,astfel fiind protejată de inundațiile periodice.În al doilea rînd, fiindcă sursele locale de apă erau întotdeauna la îndemîna omului. Dar cel mai important lucru este că unul din primele trasee turistice în Moldova a fost organizat prin anii `60 în satul pietrarilor-Cosăuți.Aici oamenii pot vedea: Mănăstirea ”Acoperămîntul Maicii Domnului”, izvorul de apă minerală din apropierea mănăstirii, unicul depozit de granit din Moldova, pădurea ”Stînca Jeloboc”, peșteri și grote, precum și lucrările renumite ale pietrarilor. Pe lîngă acestea în localitate mai este și un muzeu,care a fost înființat în anul 1965.Acesta are destinația de a păstra și ocroti patrimoniul de valoare culturală și istorică a ținutului, de a educa dragostea față de baștină, obiceiurile și tradițiile strămoșilor, valorile materiale și spirituale ale oamenilor și locurilor.
Capitolul I: Scurt istoric al localității Cosăuți.
Satul Cosăuți este o veche localitate din valea Nistrului, pe teritoriul căreea au fost descoperite o mulțime de obiective arheologice, care mărturisesc despre viețuirea aici, din cele mai vechi timpuri, a omului.Arheologii au stabilit că teritoriul satului a fost populat de om încă în epoca paleoliticului inferior. Satul Cosăuți a fost scos din anonimat pentru prima dată în hrisovul din 17 ianuarie 1517 al domnitorului Bogdan al III-lea. Denumirea satului a provenit de la locurile cu urzici.Pe timpuri,locuitorii satului Urzeni aveau loturi de pămînt pe vatra satului Cosăuți de azi, unde solul era mai fertil.Ei creșteau aici diferite culturi, pomi fructiferi. Mai apoi, pentru a se adăposti de ploi și vînturile reci, urzicenii au început să construiască bordeie,colibe, iar mai tîrziu și căsuțe mici din nuiele unse cu lut. Numărul căsuțelor creștea și oamenii au prins a-i spune acelui loc ”La căsuțe”. Mai tîrziu, locuitorii au părăsit satul Urzeni și s-au stabilit în satul nou-format, denumirea căruia s-a transformat în Cosăuți. În documentele recensămîntului din anii 1772-1774,se menționează că satul Cosăuți era cu 35 de case locuite și cu 6 pustii, fiind în ascultarea mănăstirii Huși. În anul 1793 în sat era o biserică din lemn, reconstruită în 1882 din piatră. În 1817 satul avea 115 case cu 239 locuitori și se afla sub oblăduirea serdarului de rang Iordache Varfolomei. Pe acele timpuri, ocupația de bază a oamenilor satului era agricultura, creșterea pîinii, precum și extragerea și prelucrarea pietrei de Cosăuți. Faima meșterilor pietrari din partea locului era cunoscută în Moldova și peste hotarele ei. Din acest sat porneau care încărcate cu piatră, treuci și colaci pentru fîntîni, cu răstigniri pentru locuri publice. Meșterii în piatră din Cosăuți au participat la înălțarea postamentelor, monumentelor marilor domnitori ai Moldovei :Ștefan cel Mare și Sfînt din Chișinău și Vasile Lupu din Orhei. Pe parcursul veacurilor meseria pietrarilor din Cosăuți a devenit o artă. Meșterii de aici sculptează în piatră cruci și vaze, monumente, havuzuri, basoreliefuri, busturi, coloane, compoziții sculpturale, cămine care împodobesc locuințele oamenilor și așezămintele administrative de stat. Cu contribuția creștinilor și a preotului satului în anul 1885 a fost deschisă o școală bisericească parohială cu o clasă pentru copiii din sat de ambele sexe, în care în anii 1886-87 au învățat 26 de băieți și 4 fete. La deschiderea școlii a contribuit preotul satului Vladimir Vulpanov, care preda religia, celelalte obiecte fiind predate de învățătorul Ion Zagaievschi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Localitatea Cosauti - Punct de Atractie Turistica.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!