Mediul Natural în România

Extras din proiect

Mediul natural în România
Deteriorarea calităţii mediului natural este una din problemele majore cu care se confruntă firmele şi consumatorii în momentul actual. Şi la noi în ţară, în multe oraşe poluarea aerului şi a apei a atins cote alarmante. Astfel, la începutul acestui secol ecologia pare a fi prima şansă a unei Europe unite. Protecţia mediului înconjurător constituie deci un obiectiv prioritar, ce are efecte directe şi indirecte, pe termen lung, în toate compartimentele sistemului economico-social, fiind o activitate complexă ce se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional şi care, reclamă, pe de o parte, menţinerea integrităţii mediului, iar pe de altă parte reconstrucţia şi recuperarea factorilor de mediu degradaţi, fie ca urmare a unor erori în strategia de dezvoltare, fie a unor catastrofe naturale.
Pe fondul unei creşteri economice intense în ultimii 20 de ani, precum şi a apariţiei conceptului de dezvoltare durabilă, Legea protecţiei mediului nr.137/1995 oferă o imagine mai complexă asupra noţiunii de mediu şi protejării acestuia.
De asemenea ţara noastră aderă şi participă la majoritatea conferinţelor, rapoartelor, summitelor internaţionale cu privire la această problemă globală, adaptând legislaţia la cerinţele protecţiei mediului înconjurător. 
Piaţa
Piaţa internaţională este foarte eterogenă datorită marii varietăţi de bunuri, servicii, capitaluri şi idei care formează obiectul relaţiilor de piaţă, de numărul extrem de mare al participanţilor la actele de schimb, cât şi de condiţiile de comercializare specifice. Ea se află în strânsă legătură cu dezvoltarea economică, fapt care duce la evoluţie şi modificare influenţând direct marketingul firmelor.
Dinamismul reprezintă, de asemenea, un element caracteristic al pieţii internaţionale. În acest sens, este relevantă evoluţia consumului internaţional şi a investiţiilor internaţionale care au tendinţe de creştere şi de diversificare permanentă. Se constată o tendinţă de globalizare a pieţelor prin apariţia pieţelor globale formate din segmente transnaţionale care cuprind grupuri de cumpărători şi consumatori cu caracteristici comune aparţinând mai multor pieţe naţionale.
Pentru a vedea dacă produsul turistic propus de noi este viabil apelăm la cercetările de marketing. Ne-am propus să apelăm la o firmă internaţională specializată în sondaje. La momentul actual sondajul ni s-a părut tipic pentru ancheta de piaţă, pentru a reda imaginea pieţei la momentul analizei. Mărimea bugetului alocat va fi pe măsură, având în vedere că este prima constrângere impusă studiului.
Problema decizională: Cum putem atrage cât mai mulţi turiştii belgieni la tratament, odihnă şi vânătoare la Amara ?
Scop: Vrem să cunoaştem opinia belgienilor vis-à-vis de produsul turistic propus de noi.
Rezultatele sondajului sunt pozitive. Persoanele din Belgia sunt interesate de produsul nostru, atrase în mod special de unicitatea nămolului şi capacitatea sa curativă, dar şi de ambianţa rustică, liniştea, posibilitatea de a trăi natural. Produsul vânătoare atrage persoanele dornice de aventură, care doresc să iasă din normal. Bineînţeles, pentru ca rezultatele să fie cât mai relevante pentru cea de-a doua piaţă ţintă am apelat şi la agenţii turistice internaţionale, reviste specializate şi internet. 
Vânzări şi cote de piaţă
Cota de piaţă a complexului hotelier Lebăda va creşte în anul 2007 ca urmare a unei campanii publicitare agresive la bursele de turism şi în mass-media realizate încă din anul 2002 precum şi datorită investiţiilor şi modernizărilor realizate.
Toate aceste acţiuni realizate în anul 2002 au adus la îmbunătăţirea imaginii firmei pe piaţa serviciilor turistice.
Estimăm pentru anul 2007 o creştere a gradului de satisfacţie a clienţilor care vor beneficia de serviciile noastre întrucât firma s-a ocupat intens de creşterea calităţii serviciilor prin finanţarea cursurilor de calificare profesională a salariaţilor sucursalei.
Apreciem că realizarea obiectivelor propuse va conduce la creşterea calităţii serviciilor destinate turiştilor şi la recunoaşterea noastră pe piaţa turistică ca un partener serios, deschis şi receptiv la sugestiile şi propunerile partenerilor noştri.


Fisiere în arhivă (1):

  • Mediul Natural in Romania.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!