Organizarea și Comercializarea Produsului Turistic

Cuprins proiect

Argument 2 
CAPITOLUL I 
1.1 Produsul turistic 3
1.2 Patrimoniul turistic 4
CAPITOLUL II 6 
1. Potențialul turistic al zonei “ Oltenia de sub munte”
2.1 Potențialul turistic al județului Argeș 6
2.2 Potențialul turistic al județului Vâlcea 9
2.3 Potențialul turistic al județului Teleorman 12
2.4 Potențialul turistic al județului Olt 13
2.5 Potențialul turistic al județului Dolj 15 
2.6 Potențialul turistic al județului Gorj 16
2.7 Potențialul turistic al județului Mehedinți 17 
CAPITOLUL III 19 
1. Organizarea si comercializarea produsului turistic: “ Circuit în Oltenia de sub munte”
Concluzii si recomandări
Bibliografie
Anexe


Extras din proiect

Argument
Am ales această temă deoarece zona turistică cunoscută sub numele de “Oltenia de sub munte”,este un mic paradis natural, spiritual şi etnocultural cu oameni ospitalieri.
Această zonă de la sud de Munții Căpățânii, Parângului si Vâlcanului, oferă turiștilor care o cunosc frumuseți naturale deosebite, dar și multiple posibilități de petrecere a timpului liber.
Vizitând această zonă este aproape imposibil să nu te îndrăgostești de ea, fiind o zonă pitorească si foarte bogată in obiective istorice, centre etnografice neprețuite, lăcașuri de cult si obiective naturale de excepție ( chei, peșteri, zone de cățărare și alpinism.
Fiind o zonă prea puţin exploatată din punct de vedere turistic “Oltenia de sub munte” mai păstrează încă atmosfera vieţii satului românesc, cu tradiţiile arhaice pe care aceasta le oferă. În unele zone s-au păstrat nealterate obiceiurile populare transmise din străbuni cu privire la dansul, cântecul şi portul popular.
CAPITOLUL I
1.1 Produsul turistic
Prin produs turistic se înțelege totalitatea bunurilor si serviciilor oferite turiștilor de către una sau mai multe întreprinderi turistice 
Caracteristicile produsului turistic
Făcând parte din categoria serviciilor, produsul turistic are, la modul general, aceleaşi caracteristici cu acestea:
- intangibilitatea;
- eterogenitatea;
- simultaneitatea producţiei şi consumului;
- contactul dintre prestator şi client;
- participarea clientului la realizarea serviciului.
Caracteristici specifice:
- complexitatea;
- integrat mediului geografic;
- integrarea în economico-social.
Componentele produsului turistic :
1. Resursele turistice :
- naturale ( relief, clima, poziție geografica, flora, fauna, hidrografie, etc.)
- antropice ( instituții si evenimente cultural artistice)
2. Infrastructura
- căi de acces
- mijloace de transport în comun si instalații de telecomunicații
- rețele de alimentare cu apă, gaze, energie electrică si termică
- unități comerciale
- instituții administrative, sanitare, financiar-bancare, culturale, sportive, religioase, etc.
3. Forța de munca care influențează calitatea serviciilor prin:
- structura, calificarea personalului
- prin motivarea si perfecționarea profesionala
4. Resursele instituționale :
- facilitate turistice si guvernamentale
- regimul economic, juridic si legislația juridica
- regimul pașapoartelor si vizelor
- reglementari bancare
- controlul calității serviciilor prestate, al preturilor si al tarifelor
- protecția si securitatea turistului
- protecția si conservarea mediului si atracțiilor de interes turistic


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea si Comercializarea Produsului Turistic.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!