Practică - Hotel Dâmbovița

Cuprins proiect

CAPITOLUL 1 - PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 2
1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI 2
1.2. SCURT ISTORIC 3
1.3. ORGANIZAREA FIRMEI 3
CAPITOLUL 2 – PIAŢA FIRMEI 8
2.1. FURNIZORII 8
2.2. CLIENŢII 9
2.3. PRINCIPALII CONCURENŢI 11
2.4. EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII DOI ANI 12
CAPITOLUL 3 - SORTIMENTUL PRODUSELOR\SERVICIILOR FIRMEI 13
MODUL DE DISTRIBUIRE ŞI MIJLOACE DE PROMOVARE 13
3.1. GAMA SORTIMENTALĂ A PRODUSELOR 13
3.2. SCURTA CARACTERIZARE A FIECARUI TIP DE PRODUS 14
3.3. MODALITĂŢI DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR 17
3.4. MIJLOACELE DE PROMOVARE UTILIZATE DE FIRMĂ 18
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 20
ANEXA 1 – JURNAL DE PRACTICĂ 21
BIBLIOGFRAFIE 22


Extras din proiect

CAPITOLUL 1 - PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC
Un restaurant este o investiţie complexă, în care sala de mese este doar o parte, cea vizibilă publicului larg. Bucătăria şi spaţiile anexe (depozitele de materii prime, spaţiile de depozitare la rece, spaţiul pentru spălat veselă), resursele umane, selectarea furnizorilor sunt doar câteva dintre elementele care dau consistenţa conceptului, care îl pun în valoare.
1.1. Obiectul de activitate al firmei
În conformitate cu statutul, societatea comercială 'Complex Hotelier Dâmboviţa S.A , are următorul obiect de activitate:
1. cazare; alimentaţie publică; 
2. servicii suplimentare (telefonie, spălătorie, sală fitness);
3. agenţie de turism.
Forma juridică a complexului este aceea de societate pe acţiuni. SC Dâmboviţa, prin obiectul său de activitate, prestează servicii turistice .
Astfel principale activităţi specifice sunt : 
• prestări de servicii în turism ( cazare, alimentaţie)
• desfaceri de mărfuri
• activitate de import-export
• reclamă
• publicitate
• schimb valutar
• activitate investitională
• activitate în laboratoarele proprii
• organizarea şi comercializarea programelor de excursii 
• organizarea de evenimente
Restaurantul “Dâmboviţa” face parte din gama unităţilor de alimentaţie publică care se ocupă de prepararea şi comercializarea unei game variate de produse culinare de o calitate superioară. Restaurantul poate să organizeze mese festive pentru diferite ocazii. În afară de activitatea clasică de servicii de restaurant găzduieşte în sala de conferinţe: training-uri, simpozioane, seminarii, organizează mese festive şi cocktail-uri.
1.2. Scurt istoric
Restaurantul “Dâmboviţa” este amplasat în incinta „Complexului Hotelier Dâmboviţa”, în centrul oraşului Tîrgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa. Aceasta fiind vis-à-vis de parcul şi biserica Mitropoliei, pe Bulevardul Libertăţii, nr.1. Clădirea restaurantului are forma dreptunghiulară cu foarte multe ferestre, în acest fel oferindu-i posibilitatea unei iluminări naturale îndelungate. 
Construirea complexului a început în 1971 şi s-a definitivat în octombrie 1973. Între anii 1985 - 1986 a suferit o reparaţie parţială. În anul 1990 a fost dat în locaţie de gestiune, lucrând cu 50% din capacitate. În anul 1995 se întrerupe orice activitate în cadrul complexului. În anul 1996 se începe o reparaţie capitală care durează până la 18.10.1999 când are loc inaugurarea hotelului.
1.3. Organizarea firmei
Organigrama este un instrument utilizat pentru a exprima structura organizatorică a societăţii. Ea este reprezentarea schematică a subordonării şi a legăturii dintre compartimentele şi sectoarelor din cadrul unităţii. Aceata schematizează principalele componente, sectoare, posturi, funcţii, în sistem ierarhic pe nivele marginale şi relaţii intercompartimentale.Adesea organigrama depinde de numărul de personal pe coompartimente, birouri, departamente. În prezent numărul de salariaţi ai “Restaurantului Dâmboviţa” este de 13. 
În conformitate cu organigrama, societatea are următoarea structură organizatorică:
• Director general,
• Director marketing,
• Personal alimentaţie publică
Directorul general - Este acea persoană special pregătită care orientează, coordonează şi dirijează activitatea tuturor salariaţilor spre îndeplinirea întocmai a obiectivelor prestabilite
Biroul marketing - În acest birou îşi desfaşoara activitatea o singură persoană care este specializată în domeniul marketingului, având studii superioare. 
Activitatea principală a acestui birou constă în încheierea de contracte cu furnizorii de materii prime, cu agenţii de turism, cu principalii colaboratori (firme, întreprinderi, corporaţii) care solicită încheierea unui contract de prestări servicii (cazare, alimentaţie publică) şi monitorizarea, respectiv actualizarea lor permanent.
Prin aceste contracte, societatea se angajează să ofere prestarea anumitor servicii hoteliere şi de alimentaţie reprezentanţilor firmei solicitante care se angajează să achite contravaloarea acestor servicii în termenul şi condiţiile specificate în contractul încheiat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica - Hotel Dambovita.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!