Proiecte Economice în Turism - Predeal

Cuprins proiect

1.Potential natural 4
1.1 Asezare geografica si relieful 4
1.2Clima 4
1.3Hidrografie 5
1.4 Vegetatie si fauna 5
2.Potentialul antropic 6
2.1 Obiective istorice, culturale, artistice 6
2.2 Infrastructura 8
2.3 Transport 8
2.4 Cazare 8
2.5 Restaurante 10
2.6 Divertisment 11


Extras din proiect

1.Potenţial natural
1.1 Aşezare geografică şi relieful
Staţiunea Predeal este situatã în centrul României pe Valea Prahovei, între râurile Prahova şi Timiş, la poalele munţilor Bucegi la nord-est de aceştia şi cele ale munţilor Baiului la nord-vest. Oraşul Predeal este aşezat la cea mai mare altitudine urbanã din România, între 1030m-1110m, la 45'30" latitudine nordica si 25'26" latitudine estica.
Munţii care învecineazã staţiunea Predeal sunt M-ţii Piatra Mare (1843m) la Nord, M-ţii Bucegi (2508m la Vârful Omu) la Sud-Vest şi M-ţii Postãvarul (1799m) în Nord-Vest.
Localitãţile componente care formeazã oraşul Predeal sunt: Predeal, Pârâul Rece, Timişul de Jos, Timişul de Sus.
Suprafaţa totalã este de 58,4km, dintre care 78,047m reprezintã suprafaţa locuitã, deşi aceasta s-a extins tot mai mult în ultimii ani. Staţiunea este situată în centrul ţării la numai 140 km de Bucureşti, fiind străbătută de Drumul European E60 şi de magistrala feroviară.
Oraşul Predeal se învecinează în partea de sud cu oraşul Azuga, la sud-vest oraşul Buşteni, în nord -vest cu oraşul Râşnov şi în nord cu oraşul Braşov. 
Relieful este variat şi se desfaşoară pe trei trepte majore: a munţilor (celor mai înalţi din ţară care includ versantul nordic al Munţilor Făgăraş şi prelungirile masivelor Piatra Craiului, Leaota, Bucegi, Ciucaş şi Bârsei (Piatra Mare şi Postăvarul) şi a munţilor scunzi, „clăbucetelor”, Întorsura Buzăului, Dârste, Codlea, Perşani), a depresiunilor Braşovului, Făgăraşului, şi culmilor deluroase, sud-estul Podişului Hârtibaciului.
Principalele înălţimi depăşesc frecvent 1100- 1700 m, fiind reprezentate prin : Munţii Baiului – vf. Cocoşului (1478 m), Clăbucetul Azuga (1586 m) ; Munţii Bucegi – Culmea Vlădetul (1210 m), Muntele Postăvaru – la nord, cu vf. Muşuroiu (1061 m), vf. Piatra Mare (1843 m), etc. 
1.2 Clima
Climatul montan din zona Valea Prahovei, cu verile rãcoroase şi iernile friguroase, face ca staţiunea Predeal sã fie de un real interes turistic în toate anotimpurile. Oraşul Predeal oferã privelişti încântãtoare, fiind recomandat atât pentru recreere cât şi pentru refacere din convalescenţã prin aerul sãu cu umiditate ridicatã şi nepoluat, dar şi pentru practicarea sporturilor de iarnã precum ski, snowboard sau sãniuş. Climatul este specific zonelor alpine, cu veri răcoroase ( temperatura medie în iulie este de 15° C) şi ierni friguroase (media lunii ianuarie este sub -5°).
1.3 Hidrografie
Staţiunea Predeal este situată pe Valea Prahovei, între râurile Prahova şi Timiş, la poalele munţilor Bucegi la nord-est de aceştia şi cele ale munţilor Baiului la nord-vest.
Principalele resurse naturale ale staţiunii Predeal sunt:
- apele minerale (semnalate din 1760, dar încă neexploatate); 
- Izvorul Câmpineanu :apa clorurată, slab bicarbonată,sodică,hipotonă (3650 litri /24h) 
- Izvorul Valea Râşnovului: apa clorată, iodată, bromurată, slab bicarbonată, sodică, concentrată;
- Izvorul Teascu : apa clorurată, iodată, bicarbonată, sodică, slab feruginoasă, hipotonă (6255 litri/24 h).
1.4 Vegetaţie şi fauna
PREDEALUL este o gigantică fortăreaţă naturală, a cărei frunte este permanent brăzdată de lumină, de paşii băjeniilor noastre, de nevoia de a fi aici în inima Carpaţilor, indiferent de direcţia invaziilor, alături de Bucegi, Postăvarul, Piatra Mare şi Garbova.Urmărind repartiţia vegetaţiei în funcţie de altitudine, se remarcă existenţa celor trei zone: zona alpină, zona pădurilor şi zona de silvo-stepă.
La peste 2200-2300 m altitudine se întind pajiştile alpine formate din asociaţii de graminee, tufărişuri şi alte plante ierboase cum sunt: fragul, ghiocelul, pedicuţa, pelinul, podbalul, ochiul găinii, sunătoarea, trei fraţi pătaţi, zburătoarea, ş.a.m.d. În Munţii Pietrei Craiului se găsesc diverse flori, precum garofiţa Pietrei Craiului, floarea de colţ (protejată de lege), ghintura galbenă, sângele-voinicului şi alţi arbori şi arbuşti, tisa, smirdar.Sub 2200-2300 m şi până la limita superioară a pădurii se întinde peisajul subalpin cu pâlcuri de: jneapăn, ienupărul pitic, graminee precum: păruşca, ţăpoşică, etc.În zona subcarpatică, pădurile ocupă teritorii discontinue, alternând cu livezi sau cu culturi agricole, în componenţa lor întâlnindu-se exemplare de fag în amestec cu gorunul.
In Predeal traieste capra neagra sau pasari precum acvila de munte, vulturul plesuv, sau cel cafeniu, mierla gulerata, potarnichea de stanca, cioara alpina, diverse insecte, serpi si soparle. In Predeal mai intalnim ursul brun, jderul, pisica salbatica rasul, cerbi, mistreti etc. Fauna piscicolă este reprezentată de : lipan, pastrav, salău, crap, lin, ştiuca şi diverse nevertebrate precum : melci, raci,scoici etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiecte Economice in Turism - Predeal.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!