Serviciul de transport aerian în Republica Moldova

Extras din proiect

1. Serviciile şi importanţa lor în economie
Evoluţiile din ultimele decenii îndreptăţesc caracterizarea economiilor ţărilor dezvoltate ca "economii ale serviciilor", determinând intensificarea preocupărilor specialiştilor de a depăşi relativa rămânere în urmă a teoriei faţă de practică. 
Locul pe care serviciile îl ocupă în economia unei ţări este rezultatul evoluţiilor înregistrate în viaţa economică şi socială a unei ţări. 
Caracteristici:
Caracteristica esenţială sau reprezentativă a serviciilor, este unanim considerată intangibilitatea. 
Intangibilitatea serviciilor exprimă faptul că acestea nu pot fi văzute, gustate, simţite, auzite sau încercate, înainte de a fi cumpărate şi consumate. 
Nestocabilitatea, înţeleasă ca fiind încapacitatea serviciilor de a fi stocate pentru un consum ulterior. 
Inseparabilitatea, respectiv coincidenţa în timp şi spaţiu a producţiei şi consumului serviciilor, este una dintre caracteristicile considerate reprezentative de către unii autori. 
Eterogenitatea sau variabilitatea serviciilor aceasta este privită atât în raport cu întreg sector al serviciilor cât şi cu fiecare serviciu în parte. Această variabilitate este percepută de clienţi ca un factor de risc. O soluţie ar fi personalizarea serviciilor sau o altă soluţie ar fi găsirea modalităţilor de standardizare a serviciilor.
Lipsa proprietăţii-vânzarea serviciilor nu atrage după sine transferul titlui de proprietate asta face ca prestatorull ofertant de servicii să poată foarte uşor să fie copiat de concurenţă. 
2. Transporturile aeriene
Transporturile aeriene reprezintă o
arie de comerţ în care aeronavele sunt angajate
pentru a transporta pasageri, marfă şi poştă. 
Companiile de transport aerian operează servicii 
pe rute aeriene locale, regionale, naţionale şi 
internaţionale. 
Din punct de vedere economic transporturile au un rol foarte important deoarece asigură intrarea materiilor prime în circulaţie; sprijină procesul de producţie; elimină izolarea economică prin creşterea schimburilor internaţionale; stimulează piaţa internă şi internaţională, realizând un echilibru pe piaţă în ceea ce priveşte preţurile; asigură mobilizarea capacităţilor de prelucrare; stimulează specializarea producţiei prin stimularea comercializării internaţionale; prelungesc sau completează procesele de producţie. 
Clasificare:
După obiectul trasportului se clasifică în:
Transporturi de pasageri;
Transporturi de mărfuri;
Transporturi de informaţii.
După principiul de organizare şi cadrul de reglementare există:
Transporturi pe curse regulate;
Transporturi pe curse speciale, dedicate.
După destinaţia transportului se împart în : 
Transporturi interne;
Transporturi internaţionale.
Evoluţia viitoare a transporturilor aeriene depinde de evoluţia câtorva factori cheie cu rezonanţă la nivel mondial şi naţional. Aceşti factori pot fi clasificaţi în 2 categorii în funcţie de nivelul la care intervin în evoluţia activitaţii de transport astfel: factori exogeni legaţi de mediul general, la nivel mondial şi factori endogeni, specifici, legaţi de transport. 
A. Factori exogeni:
1. economia mondială (PIB, schimbări internaţionale);
2. geopolitica mondială (integrarea vest europeană, descentralizarea est europenă);
3. preţul petrolului;
4. preocupări legate de mediul înconjurător (ecologie, lupta împotriva zgomotului,etc.);
5. rolul noilor tehnici de comunicare (teleconferinţe);
6. dezvoltarea turismului mondial şi fluxurile de călători între diferitele zone geografice ale lumii.
B. Factori endogeni:
1. evoluţia tehnică a operatorilor de zbor;
2. politici de transport aerian;
3. concurenţa celorlalte mijloace de transport;
4. aglomerarea spaţiului aerian;
5. noi forme de comercializare a producţiei.
Aceşti factori determinanţi ai cererii şi ofertei de transport aerian sunt variabile cu efect susceptibil şi influenţă puternic dezvoltată asupra activitaţii comerciale. Se observă că aceste variabile acţionează unele asupra celorlalte interacţiunile fiind uneori complexe şi indirecte.


Fisiere în arhivă (1):

  • Serviciul de Transport Aerian in Republica Moldova.pptx

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!